Znajdujesz się: Moja firma » Praca i ubezpieczenia » Dofinansowania dla zakładów pracy chronionej oraz otwartego rynku pracy w 2013 r.

Dofinansowania dla zakładów pracy chronionej oraz otwartego rynku pracy w 2013 r.

Ostatnia aktualizacja: 2013-01-07
Autor: Weronika Adamczyk

W 2013 r. utrzymane zostało zróżnicowanie kwot uzyskiwanego dofinansowania przez zakłady pracy chronionej i pracodawców z otwartego rynku pracy. Od 1 stycznia kwota minimalnego wynagrodzenia brana pod uwagę przy ustalaniu dofinansowania, to kwota z grudnia roku poprzedniego, tj. 1500 zł.


PFRON przypomina, iż zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) w 2013 roku utrzymane zostało zróżnicowanie kwot uzyskiwanego dofinansowania przez zakłady pracy chronionej i pracodawców z otwartego rynku pracy.


Dofinansowanie do wynagrodzeń za okres styczeń - grudzień 2013 r.:


1. Dla pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej:


a) 180 proc. najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,

b) 100 proc. najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

c) 40 proc. najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Ww. kwoty dofinansowania zwiększa się o 40 proc. najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych (zgodnie z art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji).


2. Dla pracodawców z otwartego rynku pracy kwoty dofinansowania stanowią:


a) 70 proc. kwot przysługujących zakładom pracy chronionej,

b) 90 proc. kwot przysługujących zakładowi pracy chronionej, w przypadku, gdy dotyczyć ono będzie osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych.

Ponadto kwota minimalnego wynagrodzenia brana pod uwagę, przy ww. wyliczeniach, to kwota z grudnia roku poprzedniego (tj. grudnia 2012 r.) i wynosi 1500 zł.


Zobacz: Przyczyny rozwiązania umowy bez wypowiedzenia

 


Pracodawcy z otwartego rynku pracy:


a) za niepełnosprawnych ze schorzeniami specjalnymi:

- 2.970 zł - znaczny stopień niepełnosprawności,

- 1.890 zł - umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- 1.080 zł - lekki stopień niepełnosprawności,


b) bez schorzeń specjalnych:

- 1.890 zł - znaczny stopień niepełnosprawności,

- 1.050 zł - umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- 420 zł - lekki stopień niepełnosprawności,


Pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej:


a) za niepełnosprawnych ze schorzeniami specjalnymi:

- 3.300 zł - znaczny stopień niepełnosprawności,

- 2.100 zł - umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- 1.200 zł - lekki stopień niepełnosprawności,


b) bez schorzeń specjalnych:

- 2.700 zł - znaczny stopień niepełnosprawności,

- 1.500 zł - umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- 600 zł - lekki stopień niepełnosprawności.


 Zobacz: Jak prowadzić rejstr czynników szkodliwych dla zdrowiazamknij oknoNastępny artykuł

Samozatrudnienie - alternatywa dla umowy o pracę