| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Praca i ubezpieczenia > Czy w świadectwie pracy trzeba podać informację o wykorzystanym urlopie ojcowskim

Czy w świadectwie pracy trzeba podać informację o wykorzystanym urlopie ojcowskim

Pracownik korzystał w styczniu br. z 1 tygodnia urlopu ojcowskiego. Jego umowa o pracę rozwiąże się z końcem kwietnia br. Czy w świadectwie pracy powinniśmy podać informację, że pracownik korzystał z urlopu ojcowskiego? Jeśli tak, to w jakim miejscu świadectwa?


RADA

Jeżeli pracownik, z którym następuje rozwiązanie umowy o pracę, korzystał w okresie zatrudnienia z urlopu ojcowskiego, to pracodawca powinien zamieścić w ust. 4 pkt 9 świadectwa pracy („wykorzystał dodatkowy urlop albo inne uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy”) informację o wykorzystaniu tego urlopu. Informacja ta ma bowiem istotne znaczenie dla kolejnego pracodawcy.

UZASADNIENIE

Od 1 stycznia 2010 r. pracownik - ojciec wychowujący dziecko może skorzystać z urlopu ojcowskiego. Wymiar tego urlopu w 2010 i 2011 r. wynosi 1 tydzień, a od 2012 r. będą to 2 tygodnie (art. 14 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw). Urlop ten może być wykorzystany w każdym czasie, zatem również w trakcie korzystania przez matkę dziecka z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo urlopu wychowawczego. Jedynym ograniczeniem jest wiek dziecka, czyli nieukończenie przez dziecko 12. miesiąca życia (art. 1823 § 1 Kodeksu pracy).

W świadectwie pracy zamieszcza się natomiast informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczenia społecznego w zakresie mającym wpływ na uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy, wynikające z ustaw, układów zbiorowych pracy i regulaminów (art. 97 § 2 Kodeksu pracy). Przykładem takich uprawnień są zwolnienia opiekuńcze przysługujące pracownikom z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, przysługujące na mocy przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - w wymiarze maksymalnie 60 dni w roku kalendarzowym (art. 33 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Takim uprawnieniem jest także urlop ojcowski, dlatego wzmianka o jego wykorzystaniu powinna zostać zamieszczona w ust. 4 pkt 9 świadectwa pracy.

Mając na względzie, że taki urlop może być wykorzystany przez pracownika - ojca wychowującego dziecko w stosunkowo długim okresie, tj. w ciągu pierwszych 12 miesięcy życia dziecka, oraz na dużą rotację pracowników na rynku pracy, kolejny pracodawca, oprócz wiedzy na temat wieku dziecka, musi mieć informację, czy pracownik już korzystał z urlopu ojcowskiego, czy nadal jest do niego uprawniony. Świadectwo pracy ma natomiast charakter ściśle informacyjny i jest oświadczeniem wiedzy pracodawcy.

PRZYKŁAD

Pracownik korzystał z urlopu ojcowskiego w wymiarze 1 tygodnia od 19 do 25 stycznia br. Stosunek pracy pracownika ulegnie rozwiązaniu 31 marca br. i otrzyma on świadectwo pracy z informacją, że wykorzystał już urlop ojcowski na dziecko w wymiarze 1 tygodnia. Od 1 kwietnia br. pracownik zamierza podjąć pracę u kolejnego pracodawcy. Mimo że jego dziecko nie będzie miało jeszcze ukończonego 12. miesiąca życia (10 stycznia br. ukończyło 5 miesięcy), to nowy pracodawca mając do wglądu świadectwo pracy będzie wiedział, że pracownik nie może już skorzystać z urlopu ojcowskiego, gdyż zrobił to w poprzednim miejscu pracy.

Za okres urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński (art. 29 ust. 5a ustawy zasiłkowej). Zatem jest to okres składkowy w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Z tego względu informacji o wypłaceniu zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego nie należy podawać w ust. 4 pkt 10 świadectwa pracy. W świadectwie pracy wskazujemy bowiem jedynie okresy nieskładkowe uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty.

• art. 97 § 1 i § 2, art. 1822 i art. 184 Kodeksu pracy,

• załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania (Dz.U. Nr 60, poz. 282 ze zm.),

• art. 14 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 237, poz. 1654),

• art. 6 ust. 1 pkt 7, art. 7 pkt 1 lit. b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227),

• art. 29 ust. 5a, art. 33 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.).

Małgorzata Podgórska

specjalista w zakresie prawa pracy

reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wierzbowski Eversheds

Usługi prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »