| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Praca i ubezpieczenia > Rozprawa sądowa przyczyną usprawiedliwiającą nieobecność w pracy

Rozprawa sądowa przyczyną usprawiedliwiającą nieobecność w pracy

Pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie sądu. Pracownik jednak, nawet gdy występuje przed sądem w charakterze biegłego, nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.


Do obowiązków pracownika, który jest nieobecny w pracy należy usprawiedliwienie tej nieobecności. Przyczynami, które usprawiedliwiają nieobecność w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy. Są nimi także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika, które pracodawca uzna za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.

Pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie sądu. Jest to zwolnienie „na czas” niezbędny do załatwienia określonej sprawy. W odróżnieniu od zwolnień udzielanych „na dzień” (np. w związku ze ślubem dziecka pracownika czy pogrzebem osób najbliższych) usprawiedliwienie obejmuje jedynie czas niezbędny do załatwienia sprawy. Wlicza się tu również czas dojazdu.

WAŻNE!

Po upływie czasu niezbędnego do załatwienia sprawy pracownik jest zobowiązany stawić się w pracy.

Zwolnienie to przysługuje niezależnie od tego, w jakim charakterze ma się stawić pracownik przed organem sądowym, czy ma być stroną, innym uczestnikiem procesu (np. pełnomocnikiem, interwenientem w postępowaniu cywilnym, wnioskodawcą i uczestnikiem w postępowaniu nieprocesowym, oskarżycielem posiłkowym w postępowaniu karnym) czy świadkiem. Termin „wezwanie” należy interpretować ściśle.

Poza zakresem przedmiotowym tego przepisu są wszelkie przypadki stawiennictwa przed wymienionymi w nim organami w innym trybie niż na ich wezwanie (np. odbiór orzeczenia w sekretariacie sądu czy składanie wniosków, pism, odwołań).

Pracodawca musi zwolnić od pracy pracownika wezwanego do sądu w celu wykonywania czynności biegłego. Łączny wymiar zwolnienia z tego tytułu w roku kalendarzowym nie może przekraczać 6 dni w roku kalendarzowym. Należy zaznaczyć, że pojęcie „wykonywanie czynności biegłego” oprócz stawiennictwa na rozprawach, na których biegły składa wyjaśnienia, obejmuje również inne czynności, m.in. takie, które łączą się z przygotowywaniem opinii, w szczególności z zapoznawaniem się z aktami sprawy, badaniami itp.

Pracownik jest zobowiązany uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym terminie swojej nieobecności w pracy. Dotyczy to przyczyn, które są mu z góry wiadome lub obiektywnie możliwe do przewidzenia, tj. takie, które w świetle doświadczenia życiowego przy dochowaniu należytej staranności da się przewidzieć. A zatem obowiązek taki będzie dotyczył również sytuacji, w której pracownik jest zobowiązany do stawienia się w sądzie. Jeżeli pracownik nie dopełnia obowiązku uprzedzenia, to łamie przepisy rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (zwanego dalej rozporządzeniem). Przepisy te konkretyzują pracowniczy obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy (art. 100 § 2 pkt 4 k.p.). Biorąc pod uwagę zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, jakie może spowodować absencja zatrudnionego, poinformowanie pracodawcy o nieobecności należy uznać za podstawowy obowiązek pracownika. Dotyczy to każdej przyczyny nieobecności znanej pracownikowi z góry, w tym również spowodowanej koniecznością stawienia się w sądzie.

Pracodawca może określić sposób zawiadomienia o nieobecności w wewnętrznych przepisach obowiązujących w zakładzie pracy. Jeżeli pracodawca nie ustalił zasad powiadamiania o nieobecności, wówczas pracownik powinien dokonać stosownego zawiadomienia osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową. W przypadku powiadomienia o nieobecności drogą pocztową za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Serwis Prawno-Pracowniczy

Zdjęcia


Personel i Zarządzanie390.15 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK