| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Praca i ubezpieczenia > Kontrola legalności zatrudnienia

Kontrola legalności zatrudnienia

W tym miesiącu rozpoczynam działalność jako pracodawca, właśnie trwa nabór pracowników na stanowiska pracy. Zatrudniam same osoby bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne. Podobno mogę jako pracodawca być kontrolowany zarówno przez Państwową Inspekcję Pracy, jak i urząd pracy. Czy jest to możliwe? Proszę wskazać, na czym polega tzw. kontrola legalności zatrudnienia osób bezrobotnych i kto może ją prowadzić?


Kontrola legalności zatrudnienia może być dokonywana wyłącznie przez Państwową Inspekcję Pracy. W tym zakresie od 1 lipca 2007 r. doszło do zmiany. Nowa ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy ujednoliciła zasady prowadzenia kontroli pracodawców (DzU nr 89, poz. 589).

Pojęcie kontroli legalności zatrudnienia można rozumieć dwojako: w sposób ścisły, czyli zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia, bądź szeroki - jako ogólną kontrolę przestrzegania przepisów prawa przez pracodawców. Od 1 lipca 2007 r. i w jednym i drugim przypadku kontroli mogą dokonywać inspektorzy pracy. Do 1 lipca 2007 r. kontrolę legalności zatrudnienia w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (ustawa z 20 kwietnia 2006 r. - DzU nr 99, poz. 1001 ze zm.) sprawował wojewoda (art. 116-117 ustawy). Zostały one jednak uchylone art. 103 pkt 3 ustawy o PIP.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy zarówno nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych (pkt 1), jak i kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności oraz kontrola przestrzegania obowiązku:

• informowania powiatowych urzędów pracy o zatrudnieniu bezrobotnego lub powierzeniu mu wykonywania innej pracy zarobkowej,

• informowania powiatowych urzędów pracy przez bezrobotnych o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności,

• opłacania składek na Fundusz Pracy,

• dokonania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia działalności, której prowadzenie jest uzależnione od uzyskania wpisu do tego rejestru,

• prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców (pkt 3 i 4).

Zatem w tym przypadku kontrola legalności zatrudnienia dotyczy przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i jest dokonywana aktualnie tylko przez inspektorów pracy.

Zgodnie z art. 13 ustawy o PIP kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlegają pracodawcy - a w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli legalności zatrudnienia także przedsiębiorcy, niebędący pracodawcami - na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne, w tym przez osoby wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą, bez względu na podstawę świadczenia tej pracy.

W razie stwierdzenia w toku kontroli wykroczenia polegającego na naruszeniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie określonym w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, właściwy inspektor pracy występuje z wnioskiem do właściwego sądu o ukaranie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości.

Odpowiedziała dr Ewa Wronikowska

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »