| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Praca i ubezpieczenia > O czym pracodawca informuje PIP

O czym pracodawca informuje PIP

Pracodawcę obciążają obowiązki w zakresie przekazywania organom Państwowej Inspekcji Pracy różnego rodzaju informacji. Wynikają one z wielu przepisów rangi ustawowej i podustawowej.


Kolejną grupę stanowią informacje związane z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników.


Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy. Informację tę należy zgłosić natychmiast po zdarzeniu - w miarę możliwości telefonicznie lub faksem. Na stronach internetowych okręgowych inspektoratów pracy wskazane są sposoby natychmiastowego zawiadamiania o takich zdarzeniach. (Niewykonanie tego obowiązku jest przestępstwem z art. 221 k.k.).


Z wypadkami przy pracy związany jest jeszcze jeden obowiązek informacyjny, przewidziany w rozporządzeniu w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania. Zgodnie z nim pracodawca niezwłocznie doręcza właściwemu inspektorowi pracy protokół powypadkowy dotyczący wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych.


Również właściwemu organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić każdy przypadek rozpoznanej choroby zawodowej albo podejrzenia o taką chorobę. W tym przypadku niezwłocznie oznacza w praktyce - bez nieuzasadnionej zwłoki. Informację tę należy zgłosić na piśmie.


Trzeba również wspomnieć, że pracodawca, u którego są wykonywane prace połączone z koniecznością pozostawania w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, ma dodatkowy obowiązek informacyjny. Pracodawca ten ma obowiązek przekazywania właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy niezwłocznie po rozpoczęciu działalności oraz corocznie w terminie do 15 stycznia informacji o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.


Następne obowiązki dotyczą przekazywania pisemnych informacji związanych z realizacją przez podmioty kontrolowane nakazów i wystąpień inspektorów pracy. Wynikają one z ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z tymi przepisami podmiot kontrolowany, do którego została skierowana decyzja, ma obowiązek informowania odpowiedniego organu Państwowej Inspekcji Pracy o jej realizacji z upływem terminów określonych w decyzji. Także podmiot kontrolowany lub organ sprawujący nad nim nadzór, do którego skierowano wystąpienie, jest obowiązany w terminie określonym w wystąpieniu, nie dłuższym niż 30 dni, zawiadomić odpowiedni organ Państwowej Inspekcji Pracy o terminie i sposobie realizacji wniosków pokontrolnych. Nieprzesłanie tych informacji w terminie powoduje dokonanie przez inspektora pracy kontroli sprawdzającej wykonanie decyzji i wystąpień. Obowiązki informacyjne przewidziane są również w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Na podstawie tych przepisów pracodawca podejmuje niezwłocznie rokowania w celu rozwiązania sporu w drodze porozumienia, zawiadamiając równocześnie o powstaniu sporu właściwego okręgowego inspektora pracy. Niedopełnienie obowiązku powiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy o powstaniu sporu jest przestępstwem, przewidzianym w tej ustawie.


Jakie skutki prawne pociąga za sobą niezgłoszenie do PIP wymaganych prawem informacji?

 

 
- Pracodawcom grożą sankcje przewidziane w Kodeksie pracy oraz w Kodeksie karnym. Mogą zostać ukarani karą grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł, a w przypadku przestępstwa karą grzywny do 180 stawek dziennych albo karą ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności.

 


Rozmawiała

Aleksandra Nowak

 

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Serwis Prawno-Pracowniczy

Zdjęcia


Personel i Zarządzanie390.15 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Baccata Enterprise sp. z o.o.

Firma szkoleniowo-doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK