| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Praca i ubezpieczenia > O czym pracodawca informuje PIP

O czym pracodawca informuje PIP

Pracodawcę obciążają obowiązki w zakresie przekazywania organom Państwowej Inspekcji Pracy różnego rodzaju informacji. Wynikają one z wielu przepisów rangi ustawowej i podustawowej.


Kolejną grupę stanowią informacje związane z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników.


Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy. Informację tę należy zgłosić natychmiast po zdarzeniu - w miarę możliwości telefonicznie lub faksem. Na stronach internetowych okręgowych inspektoratów pracy wskazane są sposoby natychmiastowego zawiadamiania o takich zdarzeniach. (Niewykonanie tego obowiązku jest przestępstwem z art. 221 k.k.).


Z wypadkami przy pracy związany jest jeszcze jeden obowiązek informacyjny, przewidziany w rozporządzeniu w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania. Zgodnie z nim pracodawca niezwłocznie doręcza właściwemu inspektorowi pracy protokół powypadkowy dotyczący wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych.


Również właściwemu organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić każdy przypadek rozpoznanej choroby zawodowej albo podejrzenia o taką chorobę. W tym przypadku niezwłocznie oznacza w praktyce - bez nieuzasadnionej zwłoki. Informację tę należy zgłosić na piśmie.


Trzeba również wspomnieć, że pracodawca, u którego są wykonywane prace połączone z koniecznością pozostawania w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, ma dodatkowy obowiązek informacyjny. Pracodawca ten ma obowiązek przekazywania właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy niezwłocznie po rozpoczęciu działalności oraz corocznie w terminie do 15 stycznia informacji o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.


Następne obowiązki dotyczą przekazywania pisemnych informacji związanych z realizacją przez podmioty kontrolowane nakazów i wystąpień inspektorów pracy. Wynikają one z ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z tymi przepisami podmiot kontrolowany, do którego została skierowana decyzja, ma obowiązek informowania odpowiedniego organu Państwowej Inspekcji Pracy o jej realizacji z upływem terminów określonych w decyzji. Także podmiot kontrolowany lub organ sprawujący nad nim nadzór, do którego skierowano wystąpienie, jest obowiązany w terminie określonym w wystąpieniu, nie dłuższym niż 30 dni, zawiadomić odpowiedni organ Państwowej Inspekcji Pracy o terminie i sposobie realizacji wniosków pokontrolnych. Nieprzesłanie tych informacji w terminie powoduje dokonanie przez inspektora pracy kontroli sprawdzającej wykonanie decyzji i wystąpień. Obowiązki informacyjne przewidziane są również w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Na podstawie tych przepisów pracodawca podejmuje niezwłocznie rokowania w celu rozwiązania sporu w drodze porozumienia, zawiadamiając równocześnie o powstaniu sporu właściwego okręgowego inspektora pracy. Niedopełnienie obowiązku powiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy o powstaniu sporu jest przestępstwem, przewidzianym w tej ustawie.


Jakie skutki prawne pociąga za sobą niezgłoszenie do PIP wymaganych prawem informacji?

 

 
- Pracodawcom grożą sankcje przewidziane w Kodeksie pracy oraz w Kodeksie karnym. Mogą zostać ukarani karą grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł, a w przypadku przestępstwa karą grzywny do 180 stawek dziennych albo karą ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności.

 


Rozmawiała

Aleksandra Nowak

 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »