Znajdujesz się: Moja firma » Praca i ubezpieczenia » Skutki zatrudnienia współmałżonka w firmie

Skutki zatrudnienia współmałżonka w firmie

Ostatnia aktualizacja: 2007-08-02
Źródło: GP

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która zatrudni na podstawie umowy o pracę swojego małżonka, jest zobowiązana opłacać za niego składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne jak za osobę współpracującą, jeżeli małżonek pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym i współuczestniczy w prowadzeniu tej działalności.


Możemy mówić o dwóch kategoriach osób, które podlegają ubezpieczeniom społecznym jako osoby współpracujące.


Pierwsza grupa to osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, które pozostają z osobą prowadzącą działalność (pracodawcą) we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracującą przy prowadzeniu tej działalności.


Druga grupa to osoby, które bez zawierania umowy współpracują przy prowadzeniu tej działalności i pozostają z prowadzącym działalność we wspólnym gospodarstwie domowym.


Tym samym współmałżonek, który ma zawartą - z osobą prowadzącą działalność - umowę o pracę i pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, podlega ubezpieczeniom społecznym jako osoba współpracująca.


Jeżeli prowadzący działalność zatrudni na podstawie umowy zlecenia swoją żonę, to zatrudniona osoba będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu na zasadach przewidzianych dla zleceniobiorców. Nie ma znaczenia, iż jest to osoba bliska dla prowadzącego działalność.


PRZYKŁAD

ZATRUDNIENIE W SPÓŁCE

Pan Tomasz jest jednym z dwóch wspólników spółki cywilnej. Od 1 lipca 2007 r. spółka zatrudnia na umowę o pracę żonę pana Tomasza, która razem z nim prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. Żona będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu jako pracownik.


Również w przypadku gdy współmałżonek zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez spółkę cywilną, w której jednym ze wspólników jest jej małżonek, z którym prowadzi wspólne gospodarstwo domowe zatrudniona osoba nie będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu z tytułu współpracy tylko jako pracownik.


Wynika to z tego, iż osoba ta ma zawartą umowę o pracę ze spółką cywilną będącą jej pracodawcą (a nie z konkretną osobą prowadzącą pozarolniczą działalność) i w konsekwencji podlega ubezpieczeniom społecznym z umowy o pracę.


Ubezpieczenia społeczne


Osoba współpracująca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu. Obowiązek ubezpieczeń istnieje w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania współpracy do dnia jej zakończenia.


Natomiast ubezpieczenie chorobowe dla osoby współpracującej jest dobrowolne.


Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony.


Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje:Strona 1

Najnowsze komentarze:

 • avatar

  on2011-10-19 06:29

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Ponawiam pytanie ~ewa. Jeśli jestem rolnikiem, rozliczam się na zasadzie ryczałtu i chcę zatrudnić małżonkę na umowę zlecenie, zaznaczam iż jest ona ubezpieczona razem ze mną w KRUS, to czy muszę odprowadzać za nią składki ZUS?

 • avatar

  ewa 22011-01-24 15:35

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  jestem rolnikiem- ryczaltowcem dodatkowo prowadze księgowosc.czy musze sie zatrudnic u danego podmiotu,czy tez moge odprowadzic tylko podatek dochodowy za usluge ksiegowosci?

 • avatar

  ewa2011-01-24 15:31

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  jak mam zatrudnic w mojej firmie zone ,by nie płacic wysokich składek ZUS?

zamknij oknoNastępny artykuł

Trudno uciec od opłacania składek z firmy