| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Praca i ubezpieczenia > Zatrudnianie w ramach prac interwencyjnych

Zatrudnianie w ramach prac interwencyjnych

Jednym ze sposobów na uzyskanie przez pracodawcę pomocy przy ponoszeniu kosztów zatrudnienia jest zatrudnianie pracowników skierowanych przez starostę w ramach prac interwencyjnych.


Natomiast pracodawca, który zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy osoby bezrobotne długotrwale, niepełnosprawne lub w wieku do 25 lat - może uzyskać refundację za okres ich zatrudnienia do 12 lub 18 miesięcy, zgodnie z zasadami określonymi w art. 56 ustawy.


Zwrot kosztów można uzyskać co drugi miesiąc, ale w kwocie nieprzekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia.


Niezależnie od powyższego pracodawca zatrudniający osoby bezrobotne w wieku powyżej 50 lat, na podstawie art. 59 ustawy, może uzyskać refundację na okres do 24 miesięcy lub do 4 lat.


W przypadku refundacji dokonywanej przez 4 lata zwrot kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w odpowiedniej wysokości dokonywany jest co drugi miesiąc.


W przypadku zatrudniania skierowanych bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat wysokość kompensaty uzależniona jest przede wszystkim od tego, czy spełniają oni warunki do świadczenia przedemerytalnego.


W przypadku pracowników spełniających warunki do tego świadczenia refundacja wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne.


Natomiast jeżeli zatrudnione zostaną osoby, które warunków do uzyskania świadczenia przedemerytalnego nie spełniają, to pracodawca może otrzymać 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.


Prac interwencyjnych nie może organizować pracodawca znajdujący się w stanie upadłości lub likwidacji.


Prac tych nie można również organizować u pracodawców, którzy są:

l partiami lub organizacjami politycznymi,

l posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko-senatorskich,

l organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy,

l organizacjami pracodawców, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy,

l urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,

l kościołami lub związkami wyznaniowymi,

l przedstawicielstwami państw obcych.


Sposób i tryb organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne określony został w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2007 r. (DzU nr 76, poz. 510).


Wniosek o organizację prac interwencyjnych należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania prac interwencyjnych lub siedzibę pracodawcy (§ 6 ww. rozporządzenia).


Wniosek ten powinien zawierać:

l nazwę pracodawcy, adres jego siedziby i miejsce prowadzenia działalności,

l numer REGON,

l numer identyfikacji podatkowej NIP,

l oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności,

l liczbę bezrobotnych proponowanych do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych oraz okres ich zatrudnienia,

l miejsce i rodzaj prac, które mają być wykonywane przez skierowanych bezrobotnych, niezbędne lub pożądane kwalifikacje, jak również inne wymogi,

l informacje dotyczące wysokości proponowanego wynagrodzenia dla skierowanych bezrobotnych oraz wnioskowaną wysokość (procent przeciętnego wynagrodzenia), refundowanych wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych.


Do wniosku pracodawca powinien dołączyć oświadczenie wraz z dokumentami, że nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji.


W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku starosta ma obowiązek powiadomić wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji.


Beata Naróg

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

S-NET

Główne dziedziny działalności przedsiębiorstwa to dostawa nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla biznesu i ISP; integracja rozwiązań IT takich jak: serwery, sprzęt telekomunikacyjny,​ ​sprzęt​ ​sieciowy,​ ​outsorcing​ ​IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK