| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Praca i ubezpieczenia > Zatrudnianie w ramach prac interwencyjnych

Zatrudnianie w ramach prac interwencyjnych

Jednym ze sposobów na uzyskanie przez pracodawcę pomocy przy ponoszeniu kosztów zatrudnienia jest zatrudnianie pracowników skierowanych przez starostę w ramach prac interwencyjnych.


Natomiast pracodawca, który zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy osoby bezrobotne długotrwale, niepełnosprawne lub w wieku do 25 lat - może uzyskać refundację za okres ich zatrudnienia do 12 lub 18 miesięcy, zgodnie z zasadami określonymi w art. 56 ustawy.


Zwrot kosztów można uzyskać co drugi miesiąc, ale w kwocie nieprzekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia.


Niezależnie od powyższego pracodawca zatrudniający osoby bezrobotne w wieku powyżej 50 lat, na podstawie art. 59 ustawy, może uzyskać refundację na okres do 24 miesięcy lub do 4 lat.


W przypadku refundacji dokonywanej przez 4 lata zwrot kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w odpowiedniej wysokości dokonywany jest co drugi miesiąc.


W przypadku zatrudniania skierowanych bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat wysokość kompensaty uzależniona jest przede wszystkim od tego, czy spełniają oni warunki do świadczenia przedemerytalnego.


W przypadku pracowników spełniających warunki do tego świadczenia refundacja wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne.


Natomiast jeżeli zatrudnione zostaną osoby, które warunków do uzyskania świadczenia przedemerytalnego nie spełniają, to pracodawca może otrzymać 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.


Prac interwencyjnych nie może organizować pracodawca znajdujący się w stanie upadłości lub likwidacji.


Prac tych nie można również organizować u pracodawców, którzy są:

l partiami lub organizacjami politycznymi,

l posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko-senatorskich,

l organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy,

l organizacjami pracodawców, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy,

l urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,

l kościołami lub związkami wyznaniowymi,

l przedstawicielstwami państw obcych.


Sposób i tryb organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne określony został w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2007 r. (DzU nr 76, poz. 510).


Wniosek o organizację prac interwencyjnych należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania prac interwencyjnych lub siedzibę pracodawcy (§ 6 ww. rozporządzenia).


Wniosek ten powinien zawierać:

l nazwę pracodawcy, adres jego siedziby i miejsce prowadzenia działalności,

l numer REGON,

l numer identyfikacji podatkowej NIP,

l oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności,

l liczbę bezrobotnych proponowanych do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych oraz okres ich zatrudnienia,

l miejsce i rodzaj prac, które mają być wykonywane przez skierowanych bezrobotnych, niezbędne lub pożądane kwalifikacje, jak również inne wymogi,

l informacje dotyczące wysokości proponowanego wynagrodzenia dla skierowanych bezrobotnych oraz wnioskowaną wysokość (procent przeciętnego wynagrodzenia), refundowanych wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych.


Do wniosku pracodawca powinien dołączyć oświadczenie wraz z dokumentami, że nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji.


W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku starosta ma obowiązek powiadomić wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji.


Beata Naróg

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Zygmunt

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »