Znajdujesz się: Moja firma » Praca i ubezpieczenia » W jakim terminie ZUS wypłaci przedsiębiorcy zasiłek chorobowy

W jakim terminie ZUS wypłaci przedsiębiorcy zasiłek chorobowy

Ostatnia aktualizacja: 2007-07-26

Prowadzę działalność gospodarczą i z tego tytułu podlegam dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Zatrudniam 5 pracowników. W związku z chorobą otrzymałam zwolnienie lekarskie od 8 maja do 5 czerwca 2007 r., a później od 6 czerwca.

Zwolnienia zaraz po otrzymaniu dostarczyłam do ZUS. Do tej pory nie otrzymałam żadnych pieniędzy, natomiast w deklaracji za maj pomniejszyłam składki na ubezpieczenia społeczne za okres choroby. Czy ZUS ma jakiś termin na wypłacenie zasiłku chorobowego?

RADA

 

 


ZUS wypłaca zasiłki na bieżąco, po stwierdzeniu uprawnień, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wszystkich dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do danego zasiłku. W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność konieczne jest potwierdzenie podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w dniu, w którym powstała niezdolność do pracy.


UZASADNIENIE


Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, po upływie wymaganego okresu ubezpieczenia. Dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, a więc m.in. dla osób prowadzących działalność pozarolniczą i osób z nimi współpracujących, okres ten wynosi 180 dni.


ZUS wypłaca zasiłki na bieżąco po stwierdzeniu uprawnień. Świadczenia te są wypłacane nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia przez ubezpieczonego wszystkich dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do danego zasiłku. W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących w celu ustalenia uprawnień do wypłaty zasiłku chorobowego ZUS sprawdza m.in., czy osoba ta opłaciła składki na ubezpieczenie chorobowe za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Potwierdzenie takie jest konieczne, gdyż ubezpieczenie chorobowe osób objętych ubezpieczeniem chorobowym na zasadach dobrowolności ustaje z powodu niedotrzymania terminu opłacenia składek na to ubezpieczenie lub opłacenia tych składek w niższej wysokości niż należna. Omawiane ubezpieczenie ustaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie.


Bieg trzydziestodniowego terminu na dokonanie wypłaty zasiłku chorobowego rozpoczyna się od dnia, od którego stała się wymagalna składka za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, tj. od następnego dnia po obowiązującym danego płatnika składek terminie przekazania dokumentów rozliczeniowych i opłacenia składek za ten miesiąc. W związku z zatrudnianymi pracownikami miała Pani obowiązek opłacenia składek za miesiąc, w którym wystąpiła choroba, tj. za maj 2007 r. do 15 czerwca br. Zatem od dnia następującego po dniu dokonania wpłaty ZUS ma 30 dni na dokonanie wypłaty zasiłku chorobowego.Strona 1

Najnowsze komentarze:

 • avatar

  enjot2011-03-25 13:12

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  zus z całym rządem, posłami i senatorami to banda złodziei i wyzyskiwaczy narodu

 • avatar

  XXX2011-03-21 21:43

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  A ja jestem wk.... czekałem więcej, to nic, choć płaciłem w terminie składki-oni wyszukali problem i sprawa zasiłku przeciągła się o 3 miesiące -po wielu pismach itd,,,- teraz dostałem - 30% kwoty której się spodziewałem za miesiąc zwolnienia L-4- śmiech na sali ( ponad 400 zł) ale JA TAK TEGO NIE ZOSTAWIĘ-to banda, ZUS jest tylko trybikiem w całj polityce rządu, niestety. Wiedziałem, ze tak będzie już 10 lat temu, ale ufałem i płaciłem- a trzeba było kombinować - jak większość!!!!! niestety. Żadne gadu gadu na temat składek na przyszłą emeryturę nie ma sensu- i Panie Premierze- nikt z IQ ok,100 - nie wierzy w Wasze zapewnienia... nie ma emerytur za 20 lat.. to wiemy- ale dlacxzego tera nas skubiecie????

 • avatar

  Kazk2010-10-17 21:21

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  A ja otrzymałem zasiłek od ZUS po 51 dniach,podejrzewam żeby nie mój telefon to bym czekał do teraz

zamknij oknoNastępny artykuł

Czy spółka cywilna może zatrudnić jednego ze wspólników na podstawie umowy o pracę