| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Praca i ubezpieczenia > Jak pozyskać stażystę

Jak pozyskać stażystę

Celem odbywania stażu jest możliwość pozyskania doświadczenia przez młodego bezrobotnego. Pracodawcy zaś pozwala na korzystanie z pracy stażysty, bez potrzeby nawiązywania stosunku pracy.


Pracodawca nie nawiązuje dodatkowej umowy bezpośrednio ze stażystą. Umowa z urzędem pracy wystarczy.

WAŻNE!
Staż nie jest zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, a stażysta ma nadal status bezrobotnego.

Nadzór nad odbywaniem stażu

Nadzór nad odbywaniem stażu sprawuje starosta. Może on na wniosek bezrobotnego rozwiązać zawartą z pracodawcą umowę, jeśli pracodawca nie realizuje warunków odbywania stażu. Natomiast, jeżeli stażysta nie będzie się wywiązywał ze swoich obowiązków, starosta może z urzędu po zasięgnięciu opinii pracodawcy lub na wniosek pracodawcy pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu. Może tak się zdarzyć w przypadku, gdy stażysta bez usprawiedliwienia nie stawi się w zakładzie pracy lub naruszy podstawowe obowiązki wynikające z regulaminu pracy.

Obowiązki pracodawcy

Obowiązkiem pracodawcy jest zapoznanie stażysty z programem stażu, z jego obowiązkami oraz uprawnieniami, a także z treścią regulaminu pracy. Nadto powinien zapewnić stażyście profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników, a także szkolenie w zakresie bhp i przeciwpożarowym na zasadach przewidzianych dla pracowników, oraz przydziela stażyście na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej. Ma obowiązek także zapewnienia mu na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne.

Poza tym, pracodawca ma obowiązek powiadomić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, starostę o przypadkach przerwania odbywania stażu lub przygotowania zawodowego, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu. Natomiast po zakończeniu odbywania stażu, pracodawca wydaje bezrobotnemu opinię.

Obowiązki i uprawnienia stażysty

Stażysta jest zobowiązany przestrzegać ustalonego przez pracodawcę rozkładu czasu pracy, a swoje obowiązki wykonywać sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń pracodawcy i opiekuna, jeśli nie są one sprzeczne z prawem. Nadto stażysta musi przestrzegać przepisów i zasad obowiązujących pracowników w zakładzie pracy, do którego został skierowany, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych.

Stażysta sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Na wniosek stażysty pracodawca jest zobowiązany udzielić czasu wolnego w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. W tym czasie stażysta zachowuje prawo do stypendium.

Koszty stażu

W okresie stażu stażysta nie pobiera wynagrodzenia za pracę wykonaną. W tym czasie otrzymuje stypendium wypłacane przez powiatowy urząd pracy.

Nadto pracodawca nie musi udzielać urlopu wypoczynkowego, a otrzymywane na wniosek stażysty dni wolne opłacane są w ramach stypendium przez urząd pracy. Pracodawca nie musi także ponosić kosztów badań stażysty, albowiem za badania płaci urząd pracy.

Pracodawca nie ponosi w zasadzie żadnych kosztów stażu, z wyjątkiem szkolenia w zakresie bhp i ppoż.

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK