| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Praca i ubezpieczenia > Jak pozyskać stażystę

Jak pozyskać stażystę

Celem odbywania stażu jest możliwość pozyskania doświadczenia przez młodego bezrobotnego. Pracodawcy zaś pozwala na korzystanie z pracy stażysty, bez potrzeby nawiązywania stosunku pracy.


Pracodawca nie nawiązuje dodatkowej umowy bezpośrednio ze stażystą. Umowa z urzędem pracy wystarczy.

WAŻNE!
Staż nie jest zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, a stażysta ma nadal status bezrobotnego.

Nadzór nad odbywaniem stażu

Nadzór nad odbywaniem stażu sprawuje starosta. Może on na wniosek bezrobotnego rozwiązać zawartą z pracodawcą umowę, jeśli pracodawca nie realizuje warunków odbywania stażu. Natomiast, jeżeli stażysta nie będzie się wywiązywał ze swoich obowiązków, starosta może z urzędu po zasięgnięciu opinii pracodawcy lub na wniosek pracodawcy pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu. Może tak się zdarzyć w przypadku, gdy stażysta bez usprawiedliwienia nie stawi się w zakładzie pracy lub naruszy podstawowe obowiązki wynikające z regulaminu pracy.

Obowiązki pracodawcy

Obowiązkiem pracodawcy jest zapoznanie stażysty z programem stażu, z jego obowiązkami oraz uprawnieniami, a także z treścią regulaminu pracy. Nadto powinien zapewnić stażyście profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników, a także szkolenie w zakresie bhp i przeciwpożarowym na zasadach przewidzianych dla pracowników, oraz przydziela stażyście na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej. Ma obowiązek także zapewnienia mu na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne.

Poza tym, pracodawca ma obowiązek powiadomić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, starostę o przypadkach przerwania odbywania stażu lub przygotowania zawodowego, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu. Natomiast po zakończeniu odbywania stażu, pracodawca wydaje bezrobotnemu opinię.

Obowiązki i uprawnienia stażysty

Stażysta jest zobowiązany przestrzegać ustalonego przez pracodawcę rozkładu czasu pracy, a swoje obowiązki wykonywać sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń pracodawcy i opiekuna, jeśli nie są one sprzeczne z prawem. Nadto stażysta musi przestrzegać przepisów i zasad obowiązujących pracowników w zakładzie pracy, do którego został skierowany, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych.

Stażysta sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Na wniosek stażysty pracodawca jest zobowiązany udzielić czasu wolnego w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. W tym czasie stażysta zachowuje prawo do stypendium.

Koszty stażu

W okresie stażu stażysta nie pobiera wynagrodzenia za pracę wykonaną. W tym czasie otrzymuje stypendium wypłacane przez powiatowy urząd pracy.

Nadto pracodawca nie musi udzielać urlopu wypoczynkowego, a otrzymywane na wniosek stażysty dni wolne opłacane są w ramach stypendium przez urząd pracy. Pracodawca nie musi także ponosić kosztów badań stażysty, albowiem za badania płaci urząd pracy.

Pracodawca nie ponosi w zasadzie żadnych kosztów stażu, z wyjątkiem szkolenia w zakresie bhp i ppoż.
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »