| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej

Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej

Zatrudnienie cywilnoprawne jest formą zatrudnienia osób fizycznych na podstawie innych niż umowa o pracę umów. Wśród najczęściej spotykanych należy wskazać na umowę zlecenia, umowę o dzieło czy też kontrakt menedżerski. Taka opcja zatrudnienia ma sporo plusów, zwłaszcza dziś, w dobie poszukiwania oszczędności – jest ona bowiem postrzegana jako sposób na zmniejszenie kosztów w firmie, gdyż cywilnoprawne formy zatrudnienia są tańsze dla pracodawców niż tradycyjne stosunki pracy.

Na czym polega kontrakt menedżerski

Kontrakt menedżerski jest umową nienazwaną, czyli taką, której definicja nie została zawarta w powszechnie obowiązujących przepisach prawnych. Najczęściej do tej umowy stosuje się odpowiednio regulacje dotyczące umowy zlecenia, na podstawie art. 750 k.c. Istota kontraktu sprowadza się do zarządzania przedsiębiorstwem przez wykwalifikowanego menedżera (zarządcę) w imieniu oraz na rzecz i ryzyko podmiotu zatrudniającego. Kontrakt menedżerski (zwany często umową o zarządzanie podmiotem gospodarczym) zaliczamy zasadniczo do umów starannego działania, co oznacza, że menedżer nie zobowiązuje się do uzyskania konkretnego efektu swojej działalności, lecz do dołożenia wszelkich starań przy wykonywaniu powierzonych mu czynności. Menedżer prowadzi sprawy podmiotu, w którym pracuje i reprezentuje go na zewnątrz. Kontrakt menedżerski może być zawarty przez przedsiębiorstwo zarówno z osobami fizycznymi, jak i przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na własny rachunek, a także z osobami prawnymi.
CO NA TO SĄD?
Zawarcie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem (kontraktu menedżerskiego) powoduje przeniesienie przez właścicieli tego przedsiębiorstwa na osobę zarządzającą (menedżera) uprawnień do samodzielnego podejmowania czynności faktycznych i prawnych dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem, co oznacza samodzielność w zakresie kierowania nim, swobodę w wyborze sposobu (stylu) zarządzania, możliwość wykorzystania dotychczasowych kontaktów handlowych, doświadczenia zawodowego, umiejętności organizacyjnych, reputacji, własnego wizerunku. Tych cech nie wykazuje stosunek pracy, w którym podmiot zatrudniający jest uprawniony do wydawania pracownikowi wiążących poleceń.
Wyrok SN z 4 kwietnia 2002 r. sygn. akt I PKN 776/00, OSNP z 2004 r. nr 6, poz. 94
Obowiązki stron kontraktu menedżerskiego
Obowiązki podmiotu zatrudniającego na podstawie kontraktu menedżerskiego to przede wszystkim:
• wypłata wynagrodzenia należnego menedżerowi,
• stworzenia zarządcy odpowiednich warunków zatrudnienia, aby jego praca mogła być w pełni wykorzystywana i skuteczna (chodzi tu np. o zapewnienie dostępu do wszystkich niezbędnych dokumentów, środków rzeczowych i urządzeń),
• zapewnienie współdziałania organów firmy z menedżerem,
• umożliwienie brania udziału w posiedzeniach zarządu.
Obowiązki menedżera polegają m.in. na:
• reprezentowaniu przedsiębiorstwa i prowadzeniu jego spraw z należytą starannością i dbałością,
• przygotowywaniu i wdrażaniu strategii rozwoju firmy lub jej restrukturyzacji,
• kierowaniu i nadzorowaniu procesów zachodzących w firmie,
• bieżącym analizowaniu działalności przedsiębiorstwa,
• prowadzeniu negocjacji handlowych,
• dążeniu do systematycznego obniżania kosztów działalności zarządzanej firmy,
• wprowadzaniu nowych rozwiązań produkcyjnych i ulepszeń technologicznych,
• działaniu na rzecz public relations,
• zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa.
Tabela 3. Różnice między najczęściej występującymi umowami cywilnoprawnymi
Umowa zlecenia
Umowa o dzieło
Kontrakt menedżerski
Stronami umowy są zleceniodawca i zleceniobiorca.
Stronami umowy są zamawiający i przyjmujący zamówienie.
Stronami umowy są menedżer oraz podmiot zarządzany.
Umowa nazwana uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego.
Umowa nazwana uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego.
Umowa nienazwana (nieuregulowana wprost w kodeksie cywilnym), do której stosuje się przepisy o zleceniu.
Umowa starannego działania.
Typowa umowa rezultatu, której celem jest wykonanie indywidualnie oznaczonego dzieła.
Umowa starannego działania, w której mogą pojawiać się elementy charakterystyczne dla umowy rezultatu (np. zobowiązanie do wprowadzenia przedsiębiorstwa na giełdę).
Możliwość wypowiedzenia umowy w każdym czasie.
Możliwość odstąpienia od umowy.
Możliwość wypowiedzenia umowy, np. na mocy postanowień zawartych w treści kontraktu.
Co do zasady, stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych.
Co do zasady, nie podlega składkom na ubezpieczenia społeczne.
Co do zasady, stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK