| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Składki ZUS w działalności przedsiębiorcy

Składki ZUS w działalności przedsiębiorcy

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z ponoszeniem przez przedsiębiorców wielu kosztów, przy czym część z nich wynika z pewnych zobowiązań względem państwa. Jak wiadomo, bardzo ważnymi obowiązkami, które muszą wypełniać podmioty gospodarcze, są, obok rozliczeń z fiskusem, zobowiązania względem ZUS-u. Przedsiębiorcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu. Osoby takie obowiązkowo podlegają również ubezpieczeniu zdrowotnemu. Natomiast ubezpieczenie chorobowe dla przedsiębiorców jest dobrowolne. Niektóre osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mogą skorzystać z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Ulga polega na tym, że przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej można opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zadeklarowanej kwoty, jednak nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niekorzystających z ulgi w opłacaniu składek stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy.

Zobacz aktualne stawki ZUS >>>

Autorzy: Joanna Stolarska, Wojciech Adamski, Joanna Kalinowska Opracował Przemysław Mańko Publikacja: Poradnik Gazety Prawnej nr 27 z dnia 2011-07-19

Przedsiębiorca, który zdecyduje się opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od wyższej podstawy wymiaru, musi pamiętać o dwóch ograniczeniach:

• rocznym ograniczeniu kwoty na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do kwoty równej 30-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego wynagrodzenia – w 2011 r. jest to kwota 100 770 zł; jeśli w trakcie roku podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia osiągnie roczny limit, od nadwyżki ponad tę kwotę należy opłacać tylko składki na pozostałe ubezpieczenia, którym podlega prowadzący działalność (wypadkowe, zdrowotne, ewentualnie chorobowe) oraz na Fundusz Pracy,

• miesięcznym ograniczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe do kwoty równej 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału; kwota ograniczenia zmienia się co trzy miesiące, począwszy od trzeciego miesiąca każdego kwartału; w okresie od 1 grudnia 2010 r. do 28 lutego 2011 r. podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie mogła być wyższa niż 7994,63 zł, w marcu, kwietniu i maju 2011 r. nie mogła przekraczać miesięcznie kwoty 8595,53 zł. W okresie od 1 czerwca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekroczyć kwoty 8665,83 zł.

Z wysokością opłacanych składek na ubezpieczenie chorobowe jest skorelowana wysokość zasiłków z ubezpieczenia społecznego – im wyższa podstawa wymiaru, od której została opłacona składka na ubezpieczenie chorobowe, tym wyższy zasiłek. 21 kwietnia 2010 r. zapadła uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego (sygn. akt II UZP 1/10, OSNP z 2010 r. nr 21–22, poz. 267), w której SN orzekł, że ZUS nie może podważać zasadności podniesienia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, nawet w sytuacji, gdy nastąpi to tuż przed przewidywalną datą uzyskania prawa do zasiłku, a po okresie zakończenia pobierania zasiłku podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe zostanie ponownie obniżona. Tym samym ZUS nie ma prawa do odmowy wypłaty świadczenia, którego wysokość jest ustalona z uwzględnieniem składek opłaconych od podwyższonej podstawy. Trzeba jednak pamiętać, że od podwyższonej podstawy muszą być opłacane składki na wszystkie ubezpieczenia społeczne. Nie można zadeklarować, że tylko składka na ubezpieczenie chorobowe będzie opłacana od wyższej podstawy, a reszta składek (na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe) – od podstawy najniższej. Podstawą wymiaru składki chorobowej, tak samo jak składki na ubezpieczenie wypadkowe, jest bowiem ta sama kwota, która stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Powoduje to znaczne zwiększenie comiesięcznych obciążeń z tytułu składek. Nie zawsze uzyskany zasiłek zrekompensuje koszty związane z opłacaniem wyższych składek, ponieważ zasiłek ustalany jest od średniej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe z okresu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego przysługuje prawo do zasiłku (art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 113, poz. 657, dalej „ustawa zasiłkowa”). Decydując się na podniesienie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, należy pamiętać, że nie może to być kwota wyższa niż 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Zatem podniesienie podstawy wymiaru składek powyżej tej kwoty nie ma sensu dla osoby, która chce uzyskać jedynie wyższy zasiłek. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, od której zostanie ustalona wysokość zasiłku, będzie ograniczona i wysokość zasiłku też jest w ten sposób ograniczona.

Składki ZUS od umów zlecenie

Tabela 3. Zalety i wady opłacania składek od wyższej podstawy wymiaru

Zadeklarowanie wyższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne może natomiast rozważyć osoba, która dopiero podejmuje działalność gospodarczą lub która do tej pory nie podlegała ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzenia działalności, jeżeli wie, że niedługo będzie korzystać ze świadczeń z ZUS (np. kobieta w ciąży). W tym przypadku ZUS obliczy podstawę wymiaru zasiłku jako średnią podstawę wymiaru składki chorobowej z faktycznego okresu ubezpieczenia, krótszego niż 12 miesięcy (art. 48 ust. 2 w zw. z art. 36 ust. 2 ustawy zasiłkowej). Może to uczynić nawet na jeden miesiąc przed nabyciem prawa do zasiłku.

Osoba, która opłacała do tej pory składkę na ubezpieczenie chorobowe z tytułu prowadzenia działalności od najniższej podstawy wymiaru, może uzyskać zasiłek liczony wyłącznie od podwyższonej podstawy wymiaru składki chorobowej, jeśli przerwie dotychczasowe ubezpieczenie chorobowe. Może to zrobić przez: zawieszenie lub likwidację działalności, rezygnację z ubezpieczenia chorobowego na co najmniej 30 dni (tzn. wyrejestrowanie się z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego mimo dalszego prowadzenia działalności). W takiej sytuacji ZUS ustali wysokość zasiłku od podstawy, od której została opłacona składka na ubezpieczenie chorobowe po ponownym zgłoszeniu się do tego ubezpieczenia. Trzeba jednak pamiętać, że prawo do zasiłku chorobowego przysługuje pod warunkiem wcześniejszego co najmniej 90-dniowego okresu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W tym okresie można uwzględnić poprzedni okres ubezpieczenia pod warunkiem, że przerwa między jednym a drugim ubezpieczeniem nie przekroczyła 30 dni (art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy zasiłkowej). Oznacza to, że po „odwieszeniu” działalności lub po ponownym przystąpieniu do ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego będzie przysługiwało po opłaceniu składek na ubezpieczenia społeczne w terminie i w pełnej wysokości za co najmniej 90 dni prowadzenia działalności. Jedynie prawo do zasiłku opiekuńczego i macierzyńskiego nie zależy od wcześniejszego okresu ubezpieczenia chorobowego i można uzyskać do nich prawo już od pierwszego dnia ubezpieczenia, ponieważ prawo do zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego przysługuje ubezpieczonemu bez tzw. okresu wyczekiwania.

Składka chorobowa 2015 r.

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK