| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Składki ZUS w działalności przedsiębiorcy

Składki ZUS w działalności przedsiębiorcy

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z ponoszeniem przez przedsiębiorców wielu kosztów, przy czym część z nich wynika z pewnych zobowiązań względem państwa. Jak wiadomo, bardzo ważnymi obowiązkami, które muszą wypełniać podmioty gospodarcze, są, obok rozliczeń z fiskusem, zobowiązania względem ZUS-u. Przedsiębiorcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu. Osoby takie obowiązkowo podlegają również ubezpieczeniu zdrowotnemu. Natomiast ubezpieczenie chorobowe dla przedsiębiorców jest dobrowolne. Niektóre osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mogą skorzystać z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Ulga polega na tym, że przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej można opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zadeklarowanej kwoty, jednak nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niekorzystających z ulgi w opłacaniu składek stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy.

Zobacz aktualne stawki ZUS >>>

Autorzy: Joanna Stolarska, Wojciech Adamski, Joanna Kalinowska Opracował Przemysław Mańko Publikacja: Poradnik Gazety Prawnej nr 27 z dnia 2011-07-19

Postępowanie przed sądem

Sąd ubezpieczeń społecznych, posiłkując się aktami sprawy oraz wnioskami stron postępowania, ponownie przeprowadza postępowanie dowodowe. W konsekwencji sąd może:

• oddalić odwołanie, jeżeli – zdaniem sądu – nie ma podstaw do jego uwzględnienia,

• uwzględnić odwołanie i zmienić zaskarżoną decyzję w całości lub w części i orzec co do istoty sprawy,

• zobowiązać organ rentowy do wydania decyzji w określonym terminie, zawiadamiając o tym organ nadrzędny lub orzec samemu co do istoty sprawy, jeżeli odwołanie wniesiono w związku z niewydaniem decyzji przez organ rentowy.

W przypadku uwzględnienia odwołania i pod warunkiem, że organ rentowy nie wniesie apelacji, wyrok sądu podlega wykonaniu. Natomiast w przypadku oddalenia odwołania przez sąd ubezpieczonemu przysługuje środek odwoławczy w postaci apelacji. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a od wyroku sądu okręgowego (jako sądu I instancji) rozpoznaje sąd apelacyjny. Apelacja powinna spełniać wymagania przewidziane dla pisma procesowego, a ponadto zawierać: oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części, zwięzłe przedstawienie zarzutów, uzasadnienie zarzutów, powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów (konieczne jest też wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem I instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później), wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia. Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwóch tygodni od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia. Od prawomocnego wyroku sądu II instancji w większości spraw będzie przysługiwać skarga kasacyjna, która jest ostatnim środkiem zaskarżenia, jakie przysługują stronie na podstawie przepisów k.p.c. w postępowaniu odwoławczym od decyzji ZUS.

PRZYKŁAD

Odwołanie od decyzji ustalającej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

10 grudnia 2010 r. ZUS wydał decyzję zobowiązującą płatnika, Jana K., do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2009 r. od podstawy wymiaru składek, którą jest kwota zadeklarowana, nie niższa jednak niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności pod firmą PHU Jan Kowalski. W uzasadnieniu organ rentowy wskazał, że płatnik składek nie miał prawa do skorzystania z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne w myśl art. 18a ust. 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, gdyż nie spełnił wymogu wcześniejszego, pięcioletniego okresu przerwy w prowadzeniu działalności. Organ rentowy, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego na podstawie dokumentacji zaewidencjonowanej w systemie informatycznym ZUS, ustalił, że Jan K. w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2005 r. prowadził już działalność gospodarczą. Na poparcie tej tezy ZUS wskazał tylko zaewidencjonowane w systemie dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe. Ostatnimi z nich były dokumenty ZUS ZWUA i ZUS ZWPA, czyli dokumenty wyrejestrowujące z ubezpieczeń społecznych z datą 1 stycznia 2006 r.

Wzór odwołania

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK