| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Składki ZUS w działalności przedsiębiorcy

Składki ZUS w działalności przedsiębiorcy

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z ponoszeniem przez przedsiębiorców wielu kosztów, przy czym część z nich wynika z pewnych zobowiązań względem państwa. Jak wiadomo, bardzo ważnymi obowiązkami, które muszą wypełniać podmioty gospodarcze, są, obok rozliczeń z fiskusem, zobowiązania względem ZUS-u. Przedsiębiorcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu. Osoby takie obowiązkowo podlegają również ubezpieczeniu zdrowotnemu. Natomiast ubezpieczenie chorobowe dla przedsiębiorców jest dobrowolne. Niektóre osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mogą skorzystać z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Ulga polega na tym, że przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej można opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zadeklarowanej kwoty, jednak nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niekorzystających z ulgi w opłacaniu składek stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy.

Zobacz aktualne stawki ZUS >>>

Autorzy: Joanna Stolarska, Wojciech Adamski, Joanna Kalinowska Opracował Przemysław Mańko Publikacja: Poradnik Gazety Prawnej nr 27 z dnia 2011-07-19

Przebieg czynności kontrolnych

Czynności kontrolne prowadzone są w siedzibie płatnika składek, w miejscach prowadzenia przez niego działalności oraz w miejscach prowadzenia działalności przez osoby trzecie, w związku z powierzeniem tym osobom niektórych czynności na podstawie odrębnych umów. Chodzi tu w szczególności o dosyć częstą sytuację, kiedy cała dokumentacja płacowo-księgowa znajduje się nie u płatnika, ale np. w biurze rachunkowym, które prowadzi jego rozliczenia. Inspektor kontroli ma wówczas prawo do przeprowadzenia postępowania w siedzibie biura rachunkowego. Kontrolujący ma prawo wstępu oraz poruszania się po terenie siedziby kontrolowanego płatnika lub miejscu prowadzenia przez niego działalności, bez potrzeby uzyskiwania i okazywania przepustki. Nie podlega również rewizji osobistej, nawet jeżeli jest przewidziana w wewnętrznym regulaminie kontrolowanego przedsiębiorstwa. Inspektor ma za to obowiązek stosować się do obowiązujących na terenie kontrolowanego zakładu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególnych przypadkach, gdy płatnik nie zapewnia właściwych warunków do przeprowadzenia kontroli, może być ona przeprowadzona w innym miejscu – np. w siedzibie wydziału kontroli ZUS. W takiej sytuacji płatnik ma obowiązek wydać badaną dokumentację na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania – nie dłuższy jednak niż trzy tygodnie. Z wydania dokumentów sporządza się protokół. ZUS zapewnia płatnikowi, na jego żądanie, dostęp do wydanych dokumentów. Sprawdzając prawidłowość rozliczeń płatnika z Zakładem, inspektor dokonuje porównania dokumentacji złożonej do ZUS i zaewidencjonowanej w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS (KSI ZUS) z dokumentacją źródłową, która odzwierciedla faktyczny stan zobowiązań płatnika wobec Zakładu. Osoba kontrolująca płatnika ma prawo do badania wszelkich ksiąg i dokumentów finansowo-księgowych oraz innych nośników informacji, związanych z zakresem kontroli wskazanym w upoważnieniu do jej przeprowadzenia. W pierwszej kolejności będą to zbiorcze i szczegółowe listy płac, karty zasiłkowe, plan kont obowiązujący w firmie oraz wydruki z poszczególnych kont księgowych. Badając prawidłowość zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego, inspektor kontroli może zażądać umów zawieranych z osobami zatrudnionymi oraz innych dokumentów przechowywanych w ich aktach osobowych. Wszystkie te dokumenty płatnik składek ma obowiązek udostępnić. Jeżeli dokumentacja finansowo-księgowa lub osobowa jest sporządzona w obcym języku, płatnik musi przedstawić kontrolującemu jej tłumaczenie na język polski. Inspektor kontroli ma również prawo do zabezpieczania dowodów. Zatem w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kontrolujący sporządzi kopie dokumentacji źródłowej, na podstawie której ustali stan faktyczny odmienny od wykazanego przez płatnika w dokumentach przekazywanych do ZUS. Kopie dokumentów zostaną następnie przez przedsiębiorcę poświadczone za zgodność z oryginałem, opieczętowane i podpisane przez kontrolującego, ponumerowane i włączone do akt kontroli. Co ważne, płatnik ma obowiązek zapewnić niezbędne warunki do przeprowadzenia tych czynności, udostępnić potrzebne urządzenia techniczne, a także sporządzić i wydać kontrolującemu kopie dokumentów związanych z zakresem wskazanym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli, jeżeli kontrolujący takich kopii zażąda. Wszystkie te czynności płatnik ma obowiązek wykonać nieodpłatnie. Dokumentację źródłową porównuje się z dokumentami złożonymi przez płatnika i zapisanymi w KSI ZUS. Stan rozliczeń płatnika z ZUS ustala się na dzień rozpoczęcia kontroli, z uwzględnieniem czasu, który potrzebny jest na przetworzenie złożonych dokumentów przez system informatyczny (od złożenia dokumentu potrzeba zazwyczaj kilku dni, aby stały się one widoczne w systemie).

ZAPAMIĘTAJ

Niewskazane jest składanie jakichkolwiek korekt dokumentów w trakcie trwania kontroli. Jednak nawet jeżeli płatnik korekty takie złoży, nie będą one już brane pod uwagę jako materiał porównawczy dla dokumentacji źródłowej.

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK