| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Składki ZUS w działalności przedsiębiorcy

Składki ZUS w działalności przedsiębiorcy

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z ponoszeniem przez przedsiębiorców wielu kosztów, przy czym część z nich wynika z pewnych zobowiązań względem państwa. Jak wiadomo, bardzo ważnymi obowiązkami, które muszą wypełniać podmioty gospodarcze, są, obok rozliczeń z fiskusem, zobowiązania względem ZUS-u. Przedsiębiorcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu. Osoby takie obowiązkowo podlegają również ubezpieczeniu zdrowotnemu. Natomiast ubezpieczenie chorobowe dla przedsiębiorców jest dobrowolne. Niektóre osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mogą skorzystać z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Ulga polega na tym, że przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej można opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zadeklarowanej kwoty, jednak nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niekorzystających z ulgi w opłacaniu składek stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy.

Zobacz aktualne stawki ZUS >>>

Autorzy: Joanna Stolarska, Wojciech Adamski, Joanna Kalinowska Opracował Przemysław Mańko Publikacja: Poradnik Gazety Prawnej nr 27 z dnia 2011-07-19

Podział przedsiębiorców na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej

Długość czasu trwania kontroli przeprowadzanych u danego przedsiębiorcy przez jeden organ kontroli (np. ZUS) uzależniona jest od wielkości kontrolowanego podmiotu:

Mikroprzedsiębiorca – 12 dni roboczych w ciągu roku:

• co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,

• osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro.

Mały przedsiębiorca –18 dni roboczych w ciągu roku:

• co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników,

• osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 mln euro.

Średni przedsiębiorca – 24 dni robocze w ciągu roku:

• co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników,

• osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 mln euro.

Pozostali przedsiębiorcy – 48 dni roboczych w ciągu roku.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności danego przedsiębiorcy. Natomiast czas trwania kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać – w zależności od wielkości przedsiębiorcy – 12, 18, 24 lub 48 dni roboczych. Celem tych przepisów jest zagwarantowanie niezakłóconego funkcjonowania podmiotów gospodarczych poprzez ograniczenie licznych lub przedłużających się postępowań, zwłaszcza podejmowanych przez organy kontrolne w tym samym czasie. W wyroku z 20 stycznia 2009 r. (sygn. akt II GSK 644/08, niepublikowany) Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie odniósł się do zarzutów przedsiębiorcy, który kwestionował prawidłowość działań kontrolnych, prowadzonych przez różne organy, w łącznym czasie przekraczającym wskazane w art. 83 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ograniczenia. W uzasadnieniu do wyroku NSA wskazał jednoznacznie, że przepisy ograniczające czas trwania kontroli są generalnym wyznaczeniem norm czasowych w odniesieniu do łącznej maksymalnej liczby dni kontroli, przeprowadzanej przez jeden, konkretny, upoważniony do tego organ. W żadnym wypadku natomiast nie można interpretować go jako wyznacznika łącznego maksymalnego czasu trwania wszystkich kontroli w danym roku kalendarzowym u jednego przedsiębiorcy (tzn. postępowań różnych organów kontroli). Odmienna interpretacja tego przepisu prowadziłaby do błędnego wniosku, że postępowanie kontrolne, przeprowadzone przez dany organ w maksymalnym wskazanym w ustawie czasookresie, powoduje automatycznie zablokowanie możliwości przeprowadzenia kontroli przez inne uprawnione do tego organy. NSA wskazuje, że interpretacja taka jest nieuprawniona, a okresy kontroli wskazane w art. 83 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej odnoszą się do kontroli jednego organu, nie wykluczając wykorzystania w tym samym zakresie czasu kontroli przez inny organ.

reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Marlena Skiba

Dyrektor Zarządzający w firmie Usługi Doradcze Smart Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »