| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Składki ZUS w działalności przedsiębiorcy

Składki ZUS w działalności przedsiębiorcy

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z ponoszeniem przez przedsiębiorców wielu kosztów, przy czym część z nich wynika z pewnych zobowiązań względem państwa. Jak wiadomo, bardzo ważnymi obowiązkami, które muszą wypełniać podmioty gospodarcze, są, obok rozliczeń z fiskusem, zobowiązania względem ZUS-u. Przedsiębiorcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu. Osoby takie obowiązkowo podlegają również ubezpieczeniu zdrowotnemu. Natomiast ubezpieczenie chorobowe dla przedsiębiorców jest dobrowolne. Niektóre osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mogą skorzystać z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Ulga polega na tym, że przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej można opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zadeklarowanej kwoty, jednak nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niekorzystających z ulgi w opłacaniu składek stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy.

Zobacz aktualne stawki ZUS >>>

Autorzy: Joanna Stolarska, Wojciech Adamski, Joanna Kalinowska Opracował Przemysław Mańko Publikacja: Poradnik Gazety Prawnej nr 27 z dnia 2011-07-19

Kto, w jakim zakresie przeprowadza kontrolę

Postępowanie kontrolne toczy się według ściśle określonych przepisów. Są w nich wskazane prawa i obowiązki zarówno organu, jak i płatnika. Maksymalny czas trwania kontroli jest precyzyjnie określony w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej i uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa. Wręczając płatnikowi upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, inspektor ZUS ma obowiązek poinformować płatnika o wszystkich przysługujących mu w toku postępowania prawach oraz o obowiązkach, które w związku z kontrolą w jego firmie musi wypełnić. Ich szczegółowy wykaz znajduje się na rewersie upoważnienia i płatnik – po zapoznaniu się z ich treścią – będzie zobowiązany do potwierdzenia własnoręcznym podpisem, że przyjął je wszystkie do wiadomości. Do przeprowadzania kontroli płatników składek upoważnieni są wyłącznie inspektorzy kontroli ZUS. W czynnościach kontrolnych może jednak uczestniczyć również pracownik ZUS, który nie został jeszcze powołany na stanowisko inspektora kontroli. Wynika to z faktu, że cykl szkolenia inspektorów kontroli przewiduje uczestnictwo w postępowaniach kontrolnych osób, które przygotowują się do złożenia egzaminu kwalifikacyjnego na to stanowisko. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli płatników składek (Dz.U. nr 164, poz. 1165) daje im taką możliwość pod warunkiem jednak, że osoba taka zostanie wskazana imiennie w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania kontrolnego.

Kontrola ZUS obejmuje:

• prawidłowość zgłaszania do ubezpieczeń społecznych,

• prawidłowość obliczania, potrącania i opłacania składek i wpłat, do których poboru zobowiązany jest ZUS,

• ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, ich wysokości, prawidłowości wypłat oraz rozliczeń z tego tytułu,

• prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków emerytalnych i rentowych,

• prawidłowość wystawianych zaświadczeń oraz zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych,

• dokonywanie oględzin składników majątku płatnika zalegającego z należnościami na rzecz ZUS (dla celów postępowania egzekucyjnego).

ZAPAMIĘTAJ

Zakres kontroli powinien zostać szczegółowo wskazany w upoważnieniu przekazywanym płatnikowi w dniu wszczęcia postępowania. Warto dokładnie się z nim zapoznać, ponieważ inspektorowi kontroli w żadnym wypadku nie wolno wykraczać poza zakres tam wskazany.

Rodzaje postępowań kontrolnych

Postępowania kontrolne są przez ZUS roboczo podzielone na trzy rodzaje – w zależności od tego, z jakiej przyczyny zostało wszczęte oraz jaki zakres rozliczeń będzie w związku z tym badany przez inspektora kontroli:

1) kontrole okresowe – zdecydowanie najczęstszy tryb prowadzenia postępowania. Są to rutynowe kontrole przeprowadzane u wszystkich płatników składek (obecnie z częstotliwością mniej więcej raz na pięć lat). Obejmują one stosunkowo najszerszy zakres czynności. W trakcie kontroli okresowej inspektor zweryfikuje w zasadzie wszystkie aspekty rozliczeń płatnika z Zakładem, zarówno dotyczące składek, jak i ustalania wysokości świadczeń oraz dokumentowania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych;

2) kontrole doraźne – najczęściej wszczynane na podstawie skargi osoby ubezpieczonej, stwierdzenia przez ZUS rażących nieprawidłowości w wyniku rutynowej analizy konta płatnika lub uzasadnionego podejrzenia o działania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście przepisów prawa. Są to kontrole o stosunkowo wąskim zakresie – dotyczą najczęściej wyjaśnienia tej dokładnie okoliczności, która stała się przyczyną kontroli. W celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości inspektor kontroli zbada jednak tę sprawę wyjątkowo wnikliwie, zgromadzi wszelkie dowody z nią związane, przeanalizuje dokumentację, przesłucha płatnika, a jeżeli zajdzie taka konieczność – przeprowadzi również dowód z zeznań świadków;

3) kontrole problemowe – w ich trakcie zostanie zbadany jeden konkretny aspekt rozliczeń płatnika, co do którego prawidłowości ZUS powziął wątpliwość. Może to być np. zbadanie wszystkich zawieranych umów zleceń, prawidłowość rozliczania składek na konkretny fundusz czy ustalania podstawy wymiaru świadczeń itp. Kontrola problemowa jest wszczynana z reguły w sytuacji, gdy w wyniku analizy konta płatnika zostają stwierdzone powtarzające się błędy w danym obszarze lub gdy z posiadanych przez ZUS informacji wynika, że płatnik stosuje praktyki bezprawne lub mające na celu obejście prawa, a mają one wpływ na wysokość odprowadzanych składek czy ustalanych zasiłków oraz innych świadczeń.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK