| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Składki ZUS w działalności przedsiębiorcy

Składki ZUS w działalności przedsiębiorcy

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z ponoszeniem przez przedsiębiorców wielu kosztów, przy czym część z nich wynika z pewnych zobowiązań względem państwa. Jak wiadomo, bardzo ważnymi obowiązkami, które muszą wypełniać podmioty gospodarcze, są, obok rozliczeń z fiskusem, zobowiązania względem ZUS-u. Przedsiębiorcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu. Osoby takie obowiązkowo podlegają również ubezpieczeniu zdrowotnemu. Natomiast ubezpieczenie chorobowe dla przedsiębiorców jest dobrowolne. Niektóre osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mogą skorzystać z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Ulga polega na tym, że przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej można opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zadeklarowanej kwoty, jednak nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niekorzystających z ulgi w opłacaniu składek stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy.

Zobacz aktualne stawki ZUS >>>

Autorzy: Joanna Stolarska, Wojciech Adamski, Joanna Kalinowska Opracował Przemysław Mańko Publikacja: Poradnik Gazety Prawnej nr 27 z dnia 2011-07-19

Kogo, jak często skontroluje ZUS

Przepisy nie precyzują częstotliwości, z jaką powinny być przeprowadzane kontrole ZUS, uzależniając ją od bieżących potrzeb wyznaczanych efektywnością i skutecznością egzekwowania należności z tytułu składek i wypłacanych świadczeń. Z bieżącej praktyki wynika jednak, że przedsiębiorca może spodziewać się rutynowej, okresowej kontroli ZUS mniej więcej raz na pięć lat. Trzeba jednak pamiętać, że w uzasadnionych przypadkach – np. notorycznego naruszania przepisów przez płatnika czy zgłaszania skarg przez osoby ubezpieczone – kontrola ZUS może być przeprowadzana z większą częstotliwością. Wobec płatników składek, którzy prowadzą działalność jednoosobowo i odprowadzają składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, co do zasady ZUS nie wszczyna postępowania kontrolnego. Nad tą grupą przedsiębiorców nadzór Zakładu jest bowiem sprawowany na bieżąco, przez pracowników organu rentowego odpowiedzialnych za prowadzenie konta płatnika. Prawidłowość rozliczeń osób opłacających składki wyłącznie za siebie jest również weryfikowana każdorazowo, np. przy wystawianiu zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą składek czy rozpatrywaniu wniosku o wypłatę świadczeń. Przepisy dają jednak możliwość przeprowadzenia kontroli również u takiego płatnika składek – ale tylko w uzasadnionych przypadkach.

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli

ZUS ma obowiązek powiadomić przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia u niego postępowania kontrolnego (art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 120, poz. 690). Od momentu skutecznego dostarczenia zawiadomienia o planowanej kontroli do momentu wszczęcia postępowania nie może minąć mniej niż 7 dni i nie więcej niż 30 dni. Przekroczenie 30­dniowego terminu na wszczęcie czynności kontrolnych wymaga ponownego zawiadomienia. Zdarza się, że przedsiębiorca nie potrzebuje wymaganych przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej siedmiu dni na przygotowanie do kontroli lub z innych przyczyn chciałby, aby postępowanie kontrolne rozpoczęło się bez zwłoki. Kontrola może być wówczas rozpoczęta przed upływem wskazanych ustawą siedmiu dni, ale tylko na pisemny wniosek płatnika. W trakcie postępowań prowadzonych przez ZUS, zwłaszcza w przypadku rutynowych kontroli okresowych, inspektor kontroli najczęściej wstępnie kontaktuje się z płatnikiem telefonicznie w celu powiadomienia o zamiarze kontroli, uzgodnienia terminu wszczęcia postępowania i wskazania zakresu kontroli – wówczas płatnik ma możliwość przygotowania niezbędnej dokumentacji, dzięki czemu kontrola przebiega później sprawnie i bez zakłóceń. Płatnik może również wyrazić chęć rozpoczęcia postępowania kontrolnego bez zachowania siedmiodniowego terminu od momentu doręczenia zawiadomienia. W takiej sytuacji zarówno zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli, wniosek płatnika o przyśpieszenie terminu jej rozpoczęcia, jak i upoważnienie do przeprowadzenia kontroli płatnik podpisuje jednego dnia. Następnie zgodnie z jego wnioskiem wszczyna się kontrolę w uzgodnionym już wcześniej terminie.

Gdy brak kontaktu z płatnikiem

Inaczej rzecz się ma, kiedy z płatnikiem nie można się skontaktować telefonicznie. W takiej sytuacji inspektor kontroli udaje się bezpośrednio do siedziby podmiotu, który ma zostać poddany kontroli. Jeżeli w siedzibie przedsiębiorcy inspektor kontroli ZUS zastanie płatnika lub inną osobę upoważnioną do odbierania korespondencji (recepcjonistka, sekretarka, księgowa itp.), wówczas wręczy jej zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego nie uzależniają prawidłowości doręczenia od faktu, czy zawiadomienie odbierze osobiście sam adresat (w tym przypadku płatnik składek). Jeżeli inspektor kontroli nie zastanie w siedzibie płatnika żadnej osoby uprawnionej do odebrania zawiadomienia, zostanie ono wysłane pocztą za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

W zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli wyszczególnione jest m.in. imię i nazwisko inspektora kontroli, który po wysłaniu zawiadomienia lub doręczeniu go w siedzibie płatnika czeka na kontakt telefoniczny ze strony przedsiębiorcy. Jeżeli taki kontakt nie nastąpi, zostaje wysłane pismo z informacją o wyznaczonym terminie kontroli oraz wskazaniem sankcji za uniemożliwienie przeprowadzenia postępowania – jest nią grzywna w wysokości do 5000 zł. Płatnik zostaje również poinformowany o konieczności stawienia się osobiście we wskazanym dniu w siedzibie firmy lub wyznaczenia osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli. Jeżeli w wyznaczonym przez Zakład terminie płatnik nie stawi się na kontrolę, ZUS kieruje sprawę do sądu.

ZAPAMIĘTAJ

Utrudnianie lub uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli zagrożone jest karą grzywny w wysokości do 5000 zł

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK