| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Składki ZUS w działalności przedsiębiorcy

Składki ZUS w działalności przedsiębiorcy

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z ponoszeniem przez przedsiębiorców wielu kosztów, przy czym część z nich wynika z pewnych zobowiązań względem państwa. Jak wiadomo, bardzo ważnymi obowiązkami, które muszą wypełniać podmioty gospodarcze, są, obok rozliczeń z fiskusem, zobowiązania względem ZUS-u. Przedsiębiorcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu. Osoby takie obowiązkowo podlegają również ubezpieczeniu zdrowotnemu. Natomiast ubezpieczenie chorobowe dla przedsiębiorców jest dobrowolne. Niektóre osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mogą skorzystać z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Ulga polega na tym, że przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej można opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zadeklarowanej kwoty, jednak nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niekorzystających z ulgi w opłacaniu składek stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy.

Zobacz aktualne stawki ZUS >>>

Autorzy: Joanna Stolarska, Wojciech Adamski, Joanna Kalinowska Opracował Przemysław Mańko Publikacja: Poradnik Gazety Prawnej nr 27 z dnia 2011-07-19

Zwolnienie z płacenia składki zdrowotnej jest uregulowane odrębnie (w art. 82 ust. 8–10 ustawy zdrowotnej) i przysługuje tylko określonej grupie ubezpieczonych – tj. osobom prowadzącym pozarolniczą działalność, które: mają prawo do emerytury lub renty, są niepełnosprawne. Emeryt bądź rencista nie musi opłacać składki zdrowotnej z tytułu prowadzonej działalności, jeśli pobierane przez niego świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2011 r. – 1386 zł) i jednocześnie spełnia jeden z warunków:

• z tytułu działalności uzyskuje przychody w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury, tj. obecnie 364,09 zł (od 1 marca 2011 r. najniższa emerytura wynosi 728,18 zł); przez pojęcie „świadczenie emerytalne lub rentowe” należy rozumieć nie tylko samą kwotę emerytury lub renty (brutto), ale również kwotę ewentualnego dodatku pielęgnacyjnego lub dodatku dla sieroty zupełnej do renty rodzinnej; nie należy natomiast uwzględniać innych dodatków, zasiłków ani świadczeń pieniężnych oraz ryczałtu energetycznego, ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla czy deputatu węglowego

lub

• od przychodów z działalności opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Janina Z. pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy w miesięcznej wysokości (brutto) 1287 zł. Z prowadzonej działalności gospodarczej opłaca podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jej miesięczny przychód z działalności wynosi 350 zł. Janina Z. jest zwolniona z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ jej renta jest niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, a z działalności osiąga przychód w wysokości niższej niż połowa najniższej emerytury. Mimo tak niskiego przychodu musi jednak opłacać składki na ubezpieczenia społeczne, ponieważ renciści prowadzący działalność gospodarczą nie są zwolnieni z obowiązku opłacania składek na te ubezpieczenia.

Z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne może również zostać zwolniony przedsiębiorca, który został uznany za osobę o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Stopnie tych niepełnosprawności są równoznaczne z ustaleniem całkowitej niezdolności do pracy lub całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (czyli dawnej I i II grupy inwalidzkiej). Zwolnienie ze składki zdrowotnej z tytułu działalności przysługuje, podobnie jak w przypadku emerytów i rencistów, wówczas gdy zostanie spełniony jeden z warunków: przychody z działalności nie przekraczają 50% najniższej emerytury (czyli obecnie kwoty 364,09 zł) lub z działalności opłacany jest podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Przedsiębiorcy o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, który prowadzi działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych, przysługuje również innego rodzaju ulga. Jeśli działalność stanowi dla niego jedyne źródło przychodu, składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Prowadzenie działalności w czasie zwolnienia lekarskiego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami to na przedsiębiorcy ciąży odpowiedzialność prawidłowego ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia i ich opłacania. Jeśli opłaci składki w nieprawidłowej wysokości lub ich nie opłaci bezpodstawnie, uznając, że jest zwolniony z tego obowiązku, naraża się na konieczność opłacenia zaległych składek wraz z odsetkami, ewentualne nałożenie przez ZUS opłaty dodatkowej do wysokości 100% nieopłaconych składek bądź na możliwość skierowania przez ZUS do sądu wniosku o ukaranie grzywną w wysokości do 5000 zł. Naraża się również na dodatkowe koszty związane z ewentualną egzekucją składek, jeśli ZUS podejmie działania w celu przymusowego ich ściągnięcia.

W orzeczeniu z 18 listopada 2010 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą przepisy pozwalające na nałożenie wielu sankcji za to samo przewinienie polegające na nieopłaceniu składek pobieranych przez ZUS (sygn. akt P29/09). Oprócz ustawowych odsetek ZUS może bowiem nałożyć na płatnika opłatę dodatkową w wysokości do 100% zaległych składek. Ponadto za to samo przewinienie, na wniosek ZUS, sąd może nałożyć na płatnika karę grzywny w wysokości do 5000 zł. Sędziowie TK uznali zakwestionowane przepisy (które wzajemnie nie wykluczają możliwości zastosowania sankcji za niepłacenie składek) za niezgodne z Konstytucją RP oraz z wiążącymi Polskę międzynarodowymi aktami prawnymi – Konwencją o ochronie praw i podstawowych wolności oraz Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych. Co prawda Trybunał odroczył utratę mocy obowiązującej przez niekonstytucyjne przepisy na maksymalny dopuszczalny czas 18 miesięcy, ale zalecił sądom uwzględnianie orzeczenia w rozpatrywaniu bieżących spraw.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Michał Jarski

Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży w Trend Micro

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK