| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak zdobyć środki na założenie i działalność firmy

Jak zdobyć środki na założenie i działalność firmy

Prowadzenie działalności gospodarczej jest nierozerwalnie związane z posiadaniem odpowiednich zasobów finansowych. Zachowanie płynności finansowej jest szczególnie trudne w dobie spowolnienia gospodarczego, kiedy kontrahenci lawinowo spóźniają się z regulowaniem zobowiązań. Dlatego dla przedsiębiorców tak ważne jest pozyskiwanie środków pieniężnych na prowadzenie działalności gospodarczej z innych źródeł niż tylko przychody ze sprzedaży towarów bądź usług.

Zdolność kredytowa

Najważniejszym czynnikiem przy staraniu się przez przedsiębiorców o kredyt na bieżącą działalność bądź inwestycje jest posiadanie zdolności kredytowej. Ocena zdolności kredytowej sprowadza się do odpowiedzi przez bank na pytanie – czy podmiot starający się o kredyt będzie w stanie zwrócić otrzymany kredyt wraz z odsetkami, w określonym w umowie terminie. Nie ma jednej, ogólnej metodologii badania zdolności kredytowej. Jest ona określana indywidualnie przez bank. To bank ponosi ryzyko zaniechania w tym zakresie, ryzyko badań niepełnych lub niewłaściwych. Kredytobiorca nie może wywodzić z faktu zaniechania badania jego zdolności kredytowej korzystnych dla siebie skutków w zakresie spłaty kredytu (np. w postaci nieważności umowy kredytu). Prawo bankowe przewiduje możliwość udzielenia kredytu przedsiębiorcy, który w ocenie banku nie posiada odpowiedniej zdolności kredytowej. W tym celu muszą zostać spełnione następujące warunki: musi zostać ustanowiony szczególny sposób zabezpieczenia spłaty kredytu, musi zostać przedstawiony (niezależnie od zabezpieczenia spłaty kredytu) program naprawy gospodarki podmiotu, którego realizacja zapewni – według oceny banku – uzyskanie zdolności kredytowej w określonym czasie. Najczęściej stosowanymi przez banki szczególnymi sposobami zabezpieczenia kredytu są:

• zastaw rejestrowy – instytucja zastawu rejestrowego jest uregulowana w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 67, poz. 569 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 215, poz. 1663). Przedmiotem zastawu rejestrowego mogą być rzeczy ruchome i zbywalne prawa majątkowe (takie jak wierzytelności, akcje, obligacje, udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością), na których wcześniej nie została ustanowiona hipoteka. Do ustanowienia zastawu rejestrowego niezbędne jest zawarcie umowy (na piśmie – pod rygorem nieważności) oraz wpis do rejestru zastawów. W odróżnieniu od zwykłego zastawu, uregulowanego w kodeksie cywilnym, istnieje możliwość pozostawienia przedmiotu zastawu w posiadaniu zastawcy (kredytobiorcy). Dzięki temu może on nadal korzystać z rzeczy i pobierać z niej pożytki, co daje dodatkową gwarancję spłaty kredytu. Zastaw rejestrowy jest powszechnie wykorzystywany przy kredytowaniu środków transportu;

PRZYKŁAD

Bank udzielił firmie kredytu na zakup samochodów ciężarowych. W okresie spłaty kredytu i trwania zastawu samochody znajdują się w użytkowaniu firmy, która za ich pomocą wykonuje zlecenia transportowe i dzięki temu pozyskuje środki na spłatę rat kredytu.

• zabezpieczenie w postaci sumy pieniężnej – przy tej formie zabezpieczenia kredytobiorca zobowiązuje się do przelania określonej kwoty pieniężnej na rzecz banku. Przelane środki stają się własnością banku, jednak po spłaceniu całej kwoty kredytu, wraz z odsetkami, bank powinien z powrotem oddać całą sumę kredytobiorcy. Jeżeli kredytobiorca nie spłaci kredytu lub jego części, bank będzie miał prawo do zatrzymania otrzymanej kwoty w wysokości odpowiadającej niespłaconej części zobowiązania z odsetkami i prowizją;

• przewłaszczenie na zabezpieczenie – ten rodzaj szczególnego zabezpieczenia polega na przeniesieniu na bank własności rzeczy ruchomych lub papierów wartościowych w celu zabezpieczenia wierzytelności banku. Cechą istotną tej instytucji jest to, że przewłaszczenie może być dokonane zarówno przez samego dłużnika, jak i osobę trzecią. W przypadku całkowitej spłaty zadłużenia wraz z odsetkami przez kredytobiorcę, bank jest zobowiązany do przeniesienia z powrotem na dłużnika własności rzeczy objętych przewłaszczeniem. Jeżeli klient banku nie spłaci kredytu, bank ma prawo do zachowania prawa własności rzeczy i zwrotu jedynie nadwyżki (przy sprzedaży). Jeżeli przewłaszczona rzecz należy do osoby trzeciej, to konieczne jest zawarcie z nią osobnej umowy przez bank, ponieważ dłużnik nie ma prawa rozporządzać rzeczą, która nie stanowi jego własności. Co ważne – podobnie jak w przypadku zastawu rejestrowego – istnieje możliwość, że na czas spłaty kredytu obciążona rzecz pozostanie we władaniu dłużnika.

PRZYKŁAD

Firma, która wnioskuje o udzielenie kredytu przez bank, jako zabezpieczenie jego spłaty przenosi na bank połowę prawa własności samochodu. Bank staje się jego współwłaścicielem. Po spłacie kredytu bank jest zobowiązany do przeniesienia z powrotem prawa własności samochodu na biorącego kredyt. Gdy nie dojdzie do spłaty kredytu, bank zachowa ten samochód w celu jego sprzedaży, aby z uzyskanej kwoty pokryć należności z niespłaconego kredytu. Jeżeli suma uzyskana ze sprzedaży auta przewyższy kwotę kredytu wraz z należnymi odsetkami, wówczas bank zwróci tę nadwyżkę kredytobiorcy.

Jeżeli chodzi o program naprawy gospodarki kredytobiorcy, to przybiera on różną formę w zależności od tego, czy mamy do czynienia z przedsiębiorcą już prosperującym na rynku, czy z takim, który dopiero chce rozpocząć działalność. Działający już na rynku przedsiębiorcy powinni przedstawić bankowi program, który np. będzie zawierał porozumienia zawarte z wierzycielami firmy o rozłożenie zobowiązań na raty. W przypadku nowo powstającej firmy za program naprawczy należy przyjąć biznesplan, który uprawdopodobni, że przedsiębiorca osiągnie taką rentowność działalności, która umożliwi mu uzyskanie zdolności kredytowej oraz terminowe spłacanie zadłużenia.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Mec. Monika Brzozowska

Adwokat, dziennikarz, politolog, doradca i trener. Ekspert z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa reklamy, znawca problematyki z zakresu prawa prasowego, prawa mediów, prawa autorskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK