| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak zdobyć środki na założenie i działalność firmy

Jak zdobyć środki na założenie i działalność firmy

Prowadzenie działalności gospodarczej jest nierozerwalnie związane z posiadaniem odpowiednich zasobów finansowych. Zachowanie płynności finansowej jest szczególnie trudne w dobie spowolnienia gospodarczego, kiedy kontrahenci lawinowo spóźniają się z regulowaniem zobowiązań. Dlatego dla przedsiębiorców tak ważne jest pozyskiwanie środków pieniężnych na prowadzenie działalności gospodarczej z innych źródeł niż tylko przychody ze sprzedaży towarów bądź usług.

Naruszenia umowy przez korzystającego

Bez zgody finansującego korzystający nie może czynić w rzeczy zmian, chyba że wynikają one z przeznaczenia rzeczy. Jeżeli mimo upomnienia na piśmie przez finansującego korzystający narusza swe obowiązki albo nie usunie zmian w rzeczy dokonanych z naruszeniem art. 70910 k.c., finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia. Uprawnienie do wypowiedzenia umowy jest uzależnione od spełnienia trzech przesłanek:

• korzystający musi naruszyć swe obowiązki (np. wynikające z art. 70910 k.c.);

• konieczne jest pisemne upomnienie sporządzone przez finansującego;

• konieczne jest ponowne naruszenie obowiązków z art. 7097 § 1 k.c. (utrzymywanie rzeczy w należytym stanie i ponoszenie ciężarów związanych z rzeczą) i art. 7099 k.c. (używanie rzeczy w sposób określony w umowie). W sytuacjach z art. 70910 k.c. wystarczy zaś samo nieusunięcie zmian dokonanych z naruszeniem tego przepisu.

Bez zgody finansującego korzystający nie może oddać rzeczy do używania osobie trzeciej. W razie naruszenia tego obowiązku finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia.

Co do zapłaty rat, to korzystający obowiązany jest płacić raty w terminach umówionych. Jeżeli korzystający dopuszcza się zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty, finansujący powinien wyznaczyć na piśmie korzystającemu odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległości z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia. Postanowienia umowne mniej korzystne dla korzystającego są nieważne. Różnica między odstąpieniem od umowy, a jej wypowiedzeniem polega na tym, że odstąpienie ma skutek całkowicie niweczący umowę, a zatem jest ona traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta. Wypowiedzenie z kolei ma skutki tylko na przyszłość, tzn. w mocy pozostają poczynione uzgodnienia umowne i rozliczeń ze stronami dokonuje się na dzień wypowiedzenia bez konieczności sięgania wstecz – do dnia zawarcia umowy. Wskazany dodatkowy termin powinien być terminem rozsądnym, a zatem umożliwiać rzeczywistą spłatę zadłużenia.

PRZYKŁAD

Wspólnicy spółki cywilnej podpisali z finansującym „Pollease sp. z o.o. „ umowę leasingu maszyny drukarskiej z dwumiesięczną płatnością rat (pierwsza rata miała termin wymagalności 15 września 2010 r., kolejne: 15 listopada 2010 r., 15 stycznia 2011 r., 15 marca 2011 r. i 15 maja 2011 r.). Korzystający opóźnili się z zapłatą raty i do 18 maja 2011 r. nie wpłynęła ona na konto finansującego. Wobec braku wytłumaczenia finansujący przyznał, że opóźnienie jest zawinione i wyznaczył wspólnikom 3-dniowy termin na spłatę zadłużenia pod rygorem natychmiastowego wypowiedzenia umowy. Należy wskazać, że taki termin jest zbyt krótki i nieodpowiedni, stąd wypowiedzenie nie może przyjąć pożądanego skutku.

W razie wypowiedzenia przez finansującego umowy leasingu na skutek okoliczności, za które korzystający ponosi odpowiedzialność, finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu. W razie zbycia rzeczy przez finansującego nabywca wstępuje w stosunek leasingu na miejsce finansującego. Finansujący powinien niezwłocznie zawiadomić korzystającego o zbyciu rzeczy.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK