| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > VAT 2011: podwyższenie stawek podatku

VAT 2011: podwyższenie stawek podatku

Co się zmieniło od 1 stycznia br. w zakresie stawek podatku od towarów i usług? Jak należy rozliczyć podatek w przypadku usług wykonanych w 2010 r., ale udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi na początku bieżącego roku?

Usługi świadczone w okresach rozliczeniowych

Czynności, dla których w związku z ich wykonywaniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się na potrzeby ustalenia właściwej stawki podatku, o której mowa w art. 41 ust. 14a, za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności (art. 41 ust. 14b).
Przyjęte rozwiązania umożliwiają podatnikom zastosowanie stawki VAT właściwej w okresie, w którym zakończył się przyjęty dla danej transakcji okres rozliczeniowy (miesięczny, kwartalny, itp.), w sytuacji gdy faktury VAT są już wystawiane po zmianie stawki VAT. Brak tego rozwiązania skutkowałby niejednolitymi zasadami opodatkowania danej usługi, która została wykonana w tych samych okresach rozliczeniowych (np. wystawienie faktury w 2010 r. ze stawką 22 proc., wystawienie faktury w 2011 r. – 23 proc. VAT). W związku z tym, należy zwrócić szczególną uwagę na przyjęte przez podatnika w zawartych umowach okresy rozliczeniowe – co determinuje właściwą stawkę VAT.
PRZYKŁADY
1. Jan Kowalski świadczy usługi tłumaczeń tekstów na potrzeby innego przedsiębiorcy. Faktury VAT są wystawiane w miesięcznych okresach rozliczeniowych, w terminie do 7 dnia następnego miesiąca. Mimo iż faktura za grudzień 2010 r. zostanie wystawiona do 7 stycznia 2011 r. (14 dniowy termin płatności), wykonawca usługi powinien wystawić fakturę ze stawką 22 proc. VAT (usługa zostanie wykonana z upływem każdego przyjętego w umowie okresu rozliczeniowego). Fakturę należy rozliczyć w deklaracji za styczeń 2011 r. ze stawką 22 proc. VAT.
2. Firma GAMMA prowadzi działalność w zakresie usług obsługi informatycznej na rzecz polskiej spółki ABC. Wykonawca świadczy usługi w kwartalnych okresach rozliczeniowych. Strony ustaliły ryczałtową kwotę wynagrodzenia 24 000 zł netto za dany kwartał. Rozliczając IV kwartał 2010 r., GAMMA w fakturze wystawianej 7 stycznia 2011 r. w dalszym ciągu stosuje stawkę 22 proc. VAT (pomimo daty powstania obowiązku podatkowego w 2011 r., tj. w dacie wystawienia faktury VAT). W tym przypadku o stawce VAT decyduje moment zakończenia okresu rozliczeniowego. Tym samym, rozliczając VAT za styczeń 2011 r. GAMMA wykaże w ewidencji i deklaracji VAT przedmiotową transakcję ze stawką 22 proc. VAT.

Usługi świadczone na przełomie okresów rozliczeniowych

W przypadku gdy okres, do którego odnosi się rozliczenie lub płatność, obejmuje dzień zmiany stawki podatku, czynność uznaje się za wykonaną:
1) w dniu poprzedzającym dzień zmiany stawki podatku – w zakresie jej części wykonywanej do dnia poprzedzającego dzień zmiany stawki podatku;
2) z upływem tego okresu – w zakresie jej części wykonywanej od dnia zmiany stawki podatku (art. 41 ust. 14c).
Powyższy przepis reguluje przypadek, w którym okres rozliczeniowy/termin płatności upływa po zmianie stawki VAT. Ustawodawca zdecydował iż w takiej sytuacji podatnicy są zobowiązani do podziału usługi na okresy:
– od dnia rozpoczęcia wykonywania czynności do 31 grudnia 2010 r.
– od 1 stycznia 2011 r. do dnia zakończenia jej wykonywania.
Ustawa nie wskazuje, w jaki sposób podatnik powinien dokonać podziału wartości należnego wynagrodzenia proporcjonalnie w całym okresie wykonywania czynności. W zależności od przedmiotu świadczenia, może to być np. liczba godzin świadczonych usług w danym roku podatkowym, rozliczenie proporcjonalnie według długości okresu wykonywania czynności, itp. Analogicznie ustawa nie zawiera wyjaśnień, czy podatnik powinien wystawić jedną czy dwie faktury VAT (oddzielnie za każdą czynność z inną stawką VAT). Brak zapisów szczegółowych oznacza, że podatnik może podzielić daną czynność na dwie różne stawki – w jednej fakturze VAT wystawianej pod adresem zamawiającego.
PRZYKŁADY
1. Firma ALFA świadczy usługi hotelowe i gastronomiczne dla pracowników spółki OMEGA od 28 grudnia 2010 r. do 3 stycznia 2011 r. Wynagrodzenie jest ustalone w ryczałtowej wysokości 1500 zł netto (plus VAT) za jedną osobę. W związku z tym, rozliczając usługę i wystawiając fakturę VAT ALFA jest zobowiązana do wystawienia faktury VAT z podziałem wynagrodzenia na dwie pozycje:
– za okres od 28 do 31 grudnia 2010 r. według stawki 7 proc.,
– za okres od 1 do 3 stycznia 2011 r. według stawki 8 proc.
Rozliczenia należy dokonać proporcjonalnie według liczby dni objętych świadczeniem usług. Wykonawca usługi może wystawić jedną fakturę VAT, na której uwzględni obydwie stawki VAT, albo dwie faktury z oddzielnymi pozycjami.
2. Spółka doradztwa podatkowego OMEGA świadczy usługi doradztwa podatkowego na rzecz polskiego przedsiębiorstwa. Usługi są kalkulowane na bazie ryczałtowej kwoty wynagrodzenia w kwocie 400 zł netto za godzinę pracy konsultanta/doradcy podatkowego. Usługi są rozliczane w okresach od 10 dnia danego miesiąca do 9 dnia następnego miesiąca. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest raport z wykonanych prac przez danego pracownika OMEGA ze wskazaniem dnia oraz liczby godzin w ramach usług na rzecz zamawiającego. OMEGA wystawiając fakturę VAT za okres od 10 grudnia 2010 r. do 9 stycznia 2011 r. powinna podzielić wynagrodzenie:
– za pierwszy okres (10–31 grudnia) według stawki 22 proc. VAT,
– za drugi okres (1–9 stycznia) ze stawką 23 proc. VAT.
Data wystawienia faktury ani moment powstania obowiązku podatkowego (data wystawienia faktury) nie ulegają zmianie.

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK