| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > VAT 2011: podwyższenie stawek podatku

VAT 2011: podwyższenie stawek podatku

Co się zmieniło od 1 stycznia br. w zakresie stawek podatku od towarów i usług? Jak należy rozliczyć podatek w przypadku usług wykonanych w 2010 r., ale udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi na początku bieżącego roku?

Usługi świadczone w okresach rozliczeniowych

Czynności, dla których w związku z ich wykonywaniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się na potrzeby ustalenia właściwej stawki podatku, o której mowa w art. 41 ust. 14a, za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności (art. 41 ust. 14b).
Przyjęte rozwiązania umożliwiają podatnikom zastosowanie stawki VAT właściwej w okresie, w którym zakończył się przyjęty dla danej transakcji okres rozliczeniowy (miesięczny, kwartalny, itp.), w sytuacji gdy faktury VAT są już wystawiane po zmianie stawki VAT. Brak tego rozwiązania skutkowałby niejednolitymi zasadami opodatkowania danej usługi, która została wykonana w tych samych okresach rozliczeniowych (np. wystawienie faktury w 2010 r. ze stawką 22 proc., wystawienie faktury w 2011 r. – 23 proc. VAT). W związku z tym, należy zwrócić szczególną uwagę na przyjęte przez podatnika w zawartych umowach okresy rozliczeniowe – co determinuje właściwą stawkę VAT.
PRZYKŁADY
1. Jan Kowalski świadczy usługi tłumaczeń tekstów na potrzeby innego przedsiębiorcy. Faktury VAT są wystawiane w miesięcznych okresach rozliczeniowych, w terminie do 7 dnia następnego miesiąca. Mimo iż faktura za grudzień 2010 r. zostanie wystawiona do 7 stycznia 2011 r. (14 dniowy termin płatności), wykonawca usługi powinien wystawić fakturę ze stawką 22 proc. VAT (usługa zostanie wykonana z upływem każdego przyjętego w umowie okresu rozliczeniowego). Fakturę należy rozliczyć w deklaracji za styczeń 2011 r. ze stawką 22 proc. VAT.
2. Firma GAMMA prowadzi działalność w zakresie usług obsługi informatycznej na rzecz polskiej spółki ABC. Wykonawca świadczy usługi w kwartalnych okresach rozliczeniowych. Strony ustaliły ryczałtową kwotę wynagrodzenia 24 000 zł netto za dany kwartał. Rozliczając IV kwartał 2010 r., GAMMA w fakturze wystawianej 7 stycznia 2011 r. w dalszym ciągu stosuje stawkę 22 proc. VAT (pomimo daty powstania obowiązku podatkowego w 2011 r., tj. w dacie wystawienia faktury VAT). W tym przypadku o stawce VAT decyduje moment zakończenia okresu rozliczeniowego. Tym samym, rozliczając VAT za styczeń 2011 r. GAMMA wykaże w ewidencji i deklaracji VAT przedmiotową transakcję ze stawką 22 proc. VAT.

Usługi świadczone na przełomie okresów rozliczeniowych

W przypadku gdy okres, do którego odnosi się rozliczenie lub płatność, obejmuje dzień zmiany stawki podatku, czynność uznaje się za wykonaną:
1) w dniu poprzedzającym dzień zmiany stawki podatku – w zakresie jej części wykonywanej do dnia poprzedzającego dzień zmiany stawki podatku;
2) z upływem tego okresu – w zakresie jej części wykonywanej od dnia zmiany stawki podatku (art. 41 ust. 14c).
Powyższy przepis reguluje przypadek, w którym okres rozliczeniowy/termin płatności upływa po zmianie stawki VAT. Ustawodawca zdecydował iż w takiej sytuacji podatnicy są zobowiązani do podziału usługi na okresy:
– od dnia rozpoczęcia wykonywania czynności do 31 grudnia 2010 r.
– od 1 stycznia 2011 r. do dnia zakończenia jej wykonywania.
Ustawa nie wskazuje, w jaki sposób podatnik powinien dokonać podziału wartości należnego wynagrodzenia proporcjonalnie w całym okresie wykonywania czynności. W zależności od przedmiotu świadczenia, może to być np. liczba godzin świadczonych usług w danym roku podatkowym, rozliczenie proporcjonalnie według długości okresu wykonywania czynności, itp. Analogicznie ustawa nie zawiera wyjaśnień, czy podatnik powinien wystawić jedną czy dwie faktury VAT (oddzielnie za każdą czynność z inną stawką VAT). Brak zapisów szczegółowych oznacza, że podatnik może podzielić daną czynność na dwie różne stawki – w jednej fakturze VAT wystawianej pod adresem zamawiającego.
PRZYKŁADY
1. Firma ALFA świadczy usługi hotelowe i gastronomiczne dla pracowników spółki OMEGA od 28 grudnia 2010 r. do 3 stycznia 2011 r. Wynagrodzenie jest ustalone w ryczałtowej wysokości 1500 zł netto (plus VAT) za jedną osobę. W związku z tym, rozliczając usługę i wystawiając fakturę VAT ALFA jest zobowiązana do wystawienia faktury VAT z podziałem wynagrodzenia na dwie pozycje:
– za okres od 28 do 31 grudnia 2010 r. według stawki 7 proc.,
– za okres od 1 do 3 stycznia 2011 r. według stawki 8 proc.
Rozliczenia należy dokonać proporcjonalnie według liczby dni objętych świadczeniem usług. Wykonawca usługi może wystawić jedną fakturę VAT, na której uwzględni obydwie stawki VAT, albo dwie faktury z oddzielnymi pozycjami.
2. Spółka doradztwa podatkowego OMEGA świadczy usługi doradztwa podatkowego na rzecz polskiego przedsiębiorstwa. Usługi są kalkulowane na bazie ryczałtowej kwoty wynagrodzenia w kwocie 400 zł netto za godzinę pracy konsultanta/doradcy podatkowego. Usługi są rozliczane w okresach od 10 dnia danego miesiąca do 9 dnia następnego miesiąca. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest raport z wykonanych prac przez danego pracownika OMEGA ze wskazaniem dnia oraz liczby godzin w ramach usług na rzecz zamawiającego. OMEGA wystawiając fakturę VAT za okres od 10 grudnia 2010 r. do 9 stycznia 2011 r. powinna podzielić wynagrodzenie:
– za pierwszy okres (10–31 grudnia) według stawki 22 proc. VAT,
– za drugi okres (1–9 stycznia) ze stawką 23 proc. VAT.
Data wystawienia faktury ani moment powstania obowiązku podatkowego (data wystawienia faktury) nie ulegają zmianie.

reklama

Źródło:

INFOR

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Accace Poland

Accace wywodzi się z Europy Środkowo-Wschodniej. Naszymi założycielami są przedsiębiorcy, którzy podjęli się zaoferowania klientom usług najwyższej jakości, w rozsądnych cenach, wykonywanych przez wykwalifikowanych profesjonalistów. Przez lata Accace stał się jedną z najbardziej dynamicznych firm outsourcingowych i doradczych w regionie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »