| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak złożyć pozew w e-sądzie

Jak złożyć pozew w e-sądzie

W niniejszym artykule przedstawiam podstawowe informacje, w jaki sposób złożyć pozew w e-sądzie, w którym ma być zarówno szybciej, jak i taniej, bo zaledwie 1/4 opłaty sądowej od pozwu tradycyjnego (czyli 1/4 x 5% = 1,25% wartości roszczenia pieniężnego).

Określenie stron

W elektronicznym postępowaniu upominawczym, tak jak i w tradycyjnym postępowaniu należy w pierwszej kolejności określić strony. Na przykład powód Jan Kowalski, adres ulica Kwiatowa, Warszawa. Podobnie oznacza się pozwanego.
Powód podaje również:
1) numer PESEL powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli powód jest obowiązany do jego posiadania,
2) numer NIP powoda innego niż osoba fizyczna, jeżeli powód jest obowiązany do jego posiadania, oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze lub ewidencji (art. 50532 § 2 k.p.c.).
Dane te są niezbędne dla identyfikacji osoby podpisem elektronicznym.
Pełnomocnik z racji tego, że w elektronicznym postępowaniu nie są składane dokumenty, musi w przypadku podpisywania pozwu powołać się na pełnomocnictwo, wskazując jego datę, zakres oraz okoliczności wymienione w art. 87 k.p.c.

Dowody w e-postępowaniu

Najważniejszą odmiennością w stosunku do tradycyjnego postępowania jest to, że w pozwie powód powinien wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń. Dowodów jednak nie dołącza się do pozwu (art. 50532 § 1 k.p.c.).
Jak zostało to podkreślone w uzasadnieniu, w ramach elektronicznego postępowania upominawczego sąd nie przeprowadza postępowania dowodowego4. Jednak sąd musi dokonać oceny zgłoszonego powództwa w świetle art. 499 pkt 1 i 2 k.p.c.
Artykuł 50531 § 1 k.p.c. rozstrzyga wprost, że pisma procesowe powoda niewniesione drogą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu. Nie może być więc tak, że powód składa pozew w wersji elektronicznej, a jakiekolwiek inne pismo w formie tradycyjnej. Powód nie może więc skutecznie wysłać pozwu lub jakiekolwiek innego pisma procesowego do Sądowi Rejonowemu w Lublinie (wydział XVI Cywilny) tradycyjną pocztą. Takie „wniesienie” pisma procesowego nie wywoła żadnych skutków prawnych. Dokonany wybór o formie elektronicznej przez wybór elektronicznego postępowania upominawczego wiąże go przez cały czas trwania postępowania.
Odmiennie rzecz ma się w odniesieniu do pozwanego. Artykuł 50531 § 2 k.p.c. stanowi, że pisma procesowe pozwanego mogą być wnoszone także drogą elektroniczną. Pozwany ma możliwość wyboru – czy będzie prowadził postępowanie (komunikację) za pośrednictwem tradycyjnej formy czy też elektronicznej. Jeżeli jednak złoży pismo w formie elektronicznej, to zgodnie z art. 50531 § 3 k.p.c. przepis § 1 ma zastosowanie do pozwanego od momentu wniesienia przez niego pisma drogą elektroniczną.
Oznacza to tyle, że po wniesieniu np. sprzeciwu w drodze elektronicznej kolejne pismo pozwanego musi być również sporządzone i wysłanej w takiej postaci. Wysłanie kolejnego pisma w tradycyjnej postaci nie wywoła żadnych skutków prawnych. Jeżeli pozwany wybiera tradycyjną formę składania pism procesowym, są one skanowane i umieszczane w aktach sprawy w formie elektronicznej5.

Określenie roszczenia

Kolejnym elementem e-pozwu jest określenie dochodzonego roszczenia. Jak już wskazano w elektronicznym postępowaniu upominawczym, można dochodzić jedynie roszczeń pieniężnych. Oznacza to, że jako powód mogę dochodzić zapłaty np. 10 000 zł, ale nie mogę dochodzić już wydania rzeczy, jej naprawienia itp.
Oczywiście roszczenie pieniężne obejmuje należności główne i uboczne (odsetki).
Prawidłowo sformułowane roszczenie może wyglądać następująco: 10 000 zł wraz z odsetkami ustawowymi od 1 lipca 2010 do dnia zapłaty.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Iuridico

Doradztwo Prawne & Tłumaczenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »