| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Dokształcanie pracowników

Dokształcanie pracowników

Obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy (art. 17 Kodeksu pracy). Nie jest to jednak obowiązek bezwzględny, ustawodawca nie przewidział bowiem sankcji prawnych za jego niedopełnienie. Pracodawca może zatem realizować go w ramach prowadzonej polityki szkoleniowej, stosownie do posiadanych środków finansowych.

6. Szkolenia zwolnione z podatku bez konieczności akredytacji szkolącego

Za organizatora kształcenia rozporządzenie z 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy (...) uznaje podmiot, który prowadzi działalność oświatową w zakresie kształcenia w formach pozaszkolnych na podstawie zdobytej akredytacji kuratora oświaty. Na tej podstawie organy podatkowe zaczęły uzależniać w swoich interpretacjach zwolnienie świadczeń na szkolenia z podatku dochodowego od posiadania akredytacji przez prowadzący je podmiot.
Przełomowe w tej kwestii okazały się wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych.
W orzeczeniu z 31 stycznia 2008 r. (III SA/Wa 1915/07) WSA w Warszawie uznał, że o zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych można mówić dopiero w sytuacji, gdy u pracownika wystąpi przychód z uczestnictwa w szkoleniu. W ocenie sądu, szkolenia, w których bierze udział pracownik, nie stanowią przychodu ze stosunku pracy, jeśli są związane z prawidłowym wykonywaniem bieżącej pracy. Dlatego w pierwszej kolejności koniecznie należy przeanalizować, czy wydatek poniesiony przez pracodawcę na szkolenie pracownika w ogóle stanowi u niego przychód. Dopiero potem należy rozważyć, czy świadczenie jest opodatkowane.
WSA zgodził się z podziałem szkoleń dokonanym przez Ministerstwo Finansów w piśmie z 3 grudnia 1993 r. (PO 5/6-804-02457/93) na:
● szkolenia podnoszące posiadane kwalifikacje zawodowe w sensie umiejętności wykonywania bieżącej pracy (np. seminaria, wykłady, kursy specjalizacyjne),
● szkolenia podnoszące poziom wiedzy ogólnej i zawodowej pracownika (np. nauka w szkołach publicznych i niepublicznych, w szkołach wyższych, na studiach podyplomowych).
Zdaniem WSA, szkolenia związane z bieżącym należytym wykonywaniem pracy są „naturalnym składnikiem procesu zatrudnienia i pracy”, a ponoszenie wydatków na nie służy interesom samego pracodawcy. Wykwalifikowani pracownicy zwiększają efektywność pracy, przyczyniając się tym samym do wzrostu efektywności całej firmy, co przekłada się na wzrost przychodów. Sąd wskazał także, że organy podatkowe w trakcie ewentualnego postępowania mają prawo ocenić, czy dane szkolenie wiązało się z bieżącym funkcjonowaniem pracodawcy, czy miało na celu podniesienie kwalifikacji zatrudnionego, które nie mają nic wspólnego z działalnością konkretnego pracodawcy.
WAŻNE!
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że stanowisko organów podatkowych, uzależniające zastosowanie zwolnienia podatkowego od posiadania przez organizatora akredytacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, jest nieprawidłowe.
Podobne stanowisko w sprawie podnoszenia kwalifikacji przez pracowników zajął WSA we Wrocławiu w wyroku z 14 marca 2008 r. (I SA/Wr 1505/07). Według WSA, wynika to wprost z treści przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że wolna od podatku jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika. Przepis ten dotyczy rodzaju przyznawanych pracownikom świadczeń, a nie podmiotu, który wykonuje usługi szkoleniowe. Dlatego posiadanie akredytacji przez podmiot przeprowadzający szkolenie nie ma znaczenia przy zwolnieniu danego szkolenia z opodatkowania, jeżeli jest ono związane z wykonywaną pracą.
Innym ważnym wyrokiem w tej sprawie jest wyrok WSA w Poznaniu z 12 lutego 2008 r. (I SA/Po 1597/07). Sąd uznał, że w przypadku gdy pracownicy są zobowiązani do wzięcia udziału w szkoleniu na podstawie polecenia służbowego i mieści się to w ramach wykonywania przez nich obowiązków wynikających ze stosunku pracy, to szkoleń tych w ogóle nie należy uznawać za ich przychód. Jednocześnie WSA podkreślił, że mogą się zdarzyć sytuacje, w których szkolenia nie są związane bezpośrednio z czynnościami wykonywanymi przez pracownika na jego stanowisku pracy albo mają na celu podniesienie ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia pracownika. W takich przypadkach zastosowanie ma przepis zwalniający świadczenia z tytułu szkolenia z podatku dochodowego. Poznański WSA nie odniósł się jednak do kwestii konieczności posiadania przez podmiot organizujący szkolenia pracownicze akredytacji ministra edukacji narodowej, aby skorzystać ze zwolnienia.
Podsumowując, z wyroków WSA wynika, że zatrudniony nie uzyskuje przychodu z uczestnictwa w szkoleniu, jeśli jest ono obowiązkowe i wiąże się z poszerzaniem lub zdobywaniem nowej wiedzy, którą będzie mógł wykorzystać przy wypełnianiu obowiązków zawodowych. Z kolei udział w szkoleniu podnoszącym ogólny poziom wiedzy zatrudnionego, niezwiązanym ze świadczoną przez niego pracą, skutkuje powstaniem przychodu. W odniesieniu do tego rodzaju szkoleń zastosowanie ma zwolnienie podatkowe. Takie stanowisko znajduje odzwierciedlenie w dwóch interpretacjach z końca 2007 r., wydanych przez Izbę Skarbową w Poznaniu (ILPB2/415-132/07-2/ES; ILPB2/415-16/07-2/ES).
PRZYKŁAD
Zatrudniony w dziale kadr pracownik odpowiedzialny za rekrutację nowych pracowników, został skierowany w ramach polecenia służbowego na szkolenie o tematyce „Komunikacja interpersonalna”, zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego. Ponieważ jest to szkolenie obowiązkowe potrzebne do lepszego wykonywania czynności służbowych, koszt uczestnictwa pracownika w tym szkoleniu nie stanowi dla niego przychodu ze stosunku pracy.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Mec. Monika Brzozowska

Adwokat, dziennikarz, politolog, doradca i trener. Ekspert z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa reklamy, znawca problematyki z zakresu prawa prasowego, prawa mediów, prawa autorskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK