| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Dokształcanie pracowników

Dokształcanie pracowników

Obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy (art. 17 Kodeksu pracy). Nie jest to jednak obowiązek bezwzględny, ustawodawca nie przewidział bowiem sankcji prawnych za jego niedopełnienie. Pracodawca może zatem realizować go w ramach prowadzonej polityki szkoleniowej, stosownie do posiadanych środków finansowych.

5.2.3. Studia podyplomowe szkolną formą kształcenia

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Barbara Kudrycka odpowiedzią na pytanie zadane przez redakcję „Monitora prawa pracy i ubezpieczeń” rozstrzygnęła wątpliwości związane z zaliczaniem studiów podyplomowych do szkolnych lub pozaszkolnych form kształcenia. Studia podyplomowe należy zaliczać do szkolnych form kształcenia. Stanowisko Ministerstwa wpływa na obowiązki podatkowo-składkowe zakładów pracy finansujących kształcenie pracowników na studiach podyplomowych bez skierowania.
Do 13 marca 2006 r. obowiązywał § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 12 października 1993 r., który zawierał przykładowy katalog form kształcenia, dokształcania, a także doskonalenia w formach pozaszkolnych. Przepis ten zaliczał studia podyplomowe do pozaszkolnych form kształcenia. Z dniem 14 marca 2006 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 3 lutego 2006 r., które w § 52 uchyliło § 8 ww. rozporządzenia z 1993 r. Od tego dnia żaden przepis nie określał, do jakich form kształcenia, szkolnych czy pozaszkolnych, należy zaliczyć studia podyplomowe.
Problem ten ma nie tylko znaczenie statystyczne i nazewnicze. Od zaliczenia studiów podyplomowych do szkolnych lub pozaszkolnych form kształcenia zależą wzajemne uprawnienia pracownika i pracodawcy, a także w przypadku studiów podyplomowych, na które pracownika nie skierowano, opodatkowanie i oskładkowanie kosztów poniesionych przez pracodawcę na kształcenie zatrudnionego.
Po 13 marca 2006 r. większość specjalistów prawa pracy opowiadała się za dalszym zaliczaniem studiów podyplomowych do pozaszkolnych form kształcenia, m.in. w związku z tym, że w części rozporządzenia z 1993 r. dotyczącej pozaszkolnych form kształcenia pozostawiono regulację urlopów szkoleniowych należnych pracownikom skierowanym na naukę na studiach podyplomowych (§ 10) przez zakłady pracy. Pojawiały się jednak też głosy, że w obecnym stanie prawnym nie ma podstaw do zakwalifikowania studiów podyplomowych do pozaszkolnych form nauki. W związku z powyższym postanowiliśmy (redakcja „Monitora prawa pracy i ubezpieczeń” – przyp. red.) poprosić o rozstrzygnięcie tej sprawy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – profesor Barbarę Kudrycką.
Stanowisko Resortu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
W piśmie z 17 stycznia 2008 r. skierowanym do redakcji „Monitora” (sygn. DP 123-3638/07/JS) pani minister zauważyła, że w obecnym stanie prawnym problematyka dokształcania dorosłych jest regulowana przez dwa odrębne rozporządzenia, tj.:
1) rozporządzenie z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (DzU nr 103, poz. 472 ze zm.),
2) rozporządzenie z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DzU nr 31, poz. 216).
Przy czym rozporządzenie z 2006 r. reguluje wyłącznie formy kształcenia pracowników na poziomie wynikającym z ustawy o systemie oświaty – nie odnosi się więc do studiów podyplomowych.
Minister Barbara Kudrycka podkreśliła, że żaden obowiązujący przepis rozporządzenia z 1993 r. nie zawiera katalogu ani szkolnych, ani pozaszkolnych form kształcenia. Wobec powyższego, zdaniem szefowej resortu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zakwalifikowanie studiów podyplomowych do którejś z tych dwóch form kształcenia zależy od podmiotu, który takie kształcenie organizuje. Kształcenie dorosłych w formach szkolnych odbywa się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i szkołach wyższych (§ 3 rozporządzenia z 1993 r.). Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU nr 164, poz. 1365 ze zm.) w szkołach wyższych mogą być prowadzone m.in. studia, studia podyplomowe i studia doktoranckie. Dlatego studia podyplomowe organizowane przez uczelnie, jak podsumowała pani minister, należy zaliczyć do szkolnych form kształcenia.
Poniżej zamieszczamy pełny tekst stanowiska ministerstwa.
Podatkowo-składkowe skutki dofinansowania edukacji pracowników

5.3. Inne formy kształcenia

W sytuacji gdy pracodawca dofinansowuje koszty dokształcania pracownika w formach, które nie są ani szkolnymi, ani pozaszkolnymi formami kształcenia, to takie dofinansowanie nie jest zwolnione z podatku ani ze składek na ZUS. Dotyczy to m.in. takich form dokształcania, jak: staż zawodowy, staż specjalizacyjny, samokształcenie kierowane, kurs o czasie trwania krótszym niż 30 godzin zajęć edukacyjnych.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

- przygotuj się na coś innego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK