| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Dokształcanie pracowników

Dokształcanie pracowników

Obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy (art. 17 Kodeksu pracy). Nie jest to jednak obowiązek bezwzględny, ustawodawca nie przewidział bowiem sankcji prawnych za jego niedopełnienie. Pracodawca może zatem realizować go w ramach prowadzonej polityki szkoleniowej, stosownie do posiadanych środków finansowych.

5.2.3. Studia podyplomowe szkolną formą kształcenia

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Barbara Kudrycka odpowiedzią na pytanie zadane przez redakcję „Monitora prawa pracy i ubezpieczeń” rozstrzygnęła wątpliwości związane z zaliczaniem studiów podyplomowych do szkolnych lub pozaszkolnych form kształcenia. Studia podyplomowe należy zaliczać do szkolnych form kształcenia. Stanowisko Ministerstwa wpływa na obowiązki podatkowo-składkowe zakładów pracy finansujących kształcenie pracowników na studiach podyplomowych bez skierowania.
Do 13 marca 2006 r. obowiązywał § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 12 października 1993 r., który zawierał przykładowy katalog form kształcenia, dokształcania, a także doskonalenia w formach pozaszkolnych. Przepis ten zaliczał studia podyplomowe do pozaszkolnych form kształcenia. Z dniem 14 marca 2006 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 3 lutego 2006 r., które w § 52 uchyliło § 8 ww. rozporządzenia z 1993 r. Od tego dnia żaden przepis nie określał, do jakich form kształcenia, szkolnych czy pozaszkolnych, należy zaliczyć studia podyplomowe.
Problem ten ma nie tylko znaczenie statystyczne i nazewnicze. Od zaliczenia studiów podyplomowych do szkolnych lub pozaszkolnych form kształcenia zależą wzajemne uprawnienia pracownika i pracodawcy, a także w przypadku studiów podyplomowych, na które pracownika nie skierowano, opodatkowanie i oskładkowanie kosztów poniesionych przez pracodawcę na kształcenie zatrudnionego.
Po 13 marca 2006 r. większość specjalistów prawa pracy opowiadała się za dalszym zaliczaniem studiów podyplomowych do pozaszkolnych form kształcenia, m.in. w związku z tym, że w części rozporządzenia z 1993 r. dotyczącej pozaszkolnych form kształcenia pozostawiono regulację urlopów szkoleniowych należnych pracownikom skierowanym na naukę na studiach podyplomowych (§ 10) przez zakłady pracy. Pojawiały się jednak też głosy, że w obecnym stanie prawnym nie ma podstaw do zakwalifikowania studiów podyplomowych do pozaszkolnych form nauki. W związku z powyższym postanowiliśmy (redakcja „Monitora prawa pracy i ubezpieczeń” – przyp. red.) poprosić o rozstrzygnięcie tej sprawy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – profesor Barbarę Kudrycką.
Stanowisko Resortu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
W piśmie z 17 stycznia 2008 r. skierowanym do redakcji „Monitora” (sygn. DP 123-3638/07/JS) pani minister zauważyła, że w obecnym stanie prawnym problematyka dokształcania dorosłych jest regulowana przez dwa odrębne rozporządzenia, tj.:
1) rozporządzenie z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (DzU nr 103, poz. 472 ze zm.),
2) rozporządzenie z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DzU nr 31, poz. 216).
Przy czym rozporządzenie z 2006 r. reguluje wyłącznie formy kształcenia pracowników na poziomie wynikającym z ustawy o systemie oświaty – nie odnosi się więc do studiów podyplomowych.
Minister Barbara Kudrycka podkreśliła, że żaden obowiązujący przepis rozporządzenia z 1993 r. nie zawiera katalogu ani szkolnych, ani pozaszkolnych form kształcenia. Wobec powyższego, zdaniem szefowej resortu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zakwalifikowanie studiów podyplomowych do którejś z tych dwóch form kształcenia zależy od podmiotu, który takie kształcenie organizuje. Kształcenie dorosłych w formach szkolnych odbywa się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i szkołach wyższych (§ 3 rozporządzenia z 1993 r.). Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU nr 164, poz. 1365 ze zm.) w szkołach wyższych mogą być prowadzone m.in. studia, studia podyplomowe i studia doktoranckie. Dlatego studia podyplomowe organizowane przez uczelnie, jak podsumowała pani minister, należy zaliczyć do szkolnych form kształcenia.
Poniżej zamieszczamy pełny tekst stanowiska ministerstwa.
Podatkowo-składkowe skutki dofinansowania edukacji pracowników

5.3. Inne formy kształcenia

W sytuacji gdy pracodawca dofinansowuje koszty dokształcania pracownika w formach, które nie są ani szkolnymi, ani pozaszkolnymi formami kształcenia, to takie dofinansowanie nie jest zwolnione z podatku ani ze składek na ZUS. Dotyczy to m.in. takich form dokształcania, jak: staż zawodowy, staż specjalizacyjny, samokształcenie kierowane, kurs o czasie trwania krótszym niż 30 godzin zajęć edukacyjnych.

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK