| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Urlopy wypoczynkowe – wymiar i wynagrodzenie

Urlopy wypoczynkowe – wymiar i wynagrodzenie

Niezwykle ważne jest prawidłowe określenie wymiaru urlopu wypoczynkowego, szczególnie w przypadkach, gdy pracownik nie przepracował całego miesiąca lub roku, albo gdy jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Udzielanie urlopu proporcjonalnego
 
Udzielając urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym, należy pamiętać o obowiązujących zasadach związanych z ustalaniem wymiaru tego urlopu. Zasady te są następujące:
• przy ustalaniu urlopu proporcjonalnego kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi na podstawie art. 154 § 1 k.p.; analogicznie należy ustalać wymiar dodatkowego urlopu przysługującego pracownikom na podstawie przepisów odrębnych,
• niepełny miesiąc urlopu zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca, ale jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i podjęcie zatrudnienia u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia w górę dokonuje tylko dotychczasowy pracodawca,
• przy ustalaniu wymiaru urlopu proporcjonalnego nie uwzględnia się niepełnych miesięcy kalendarzowych urlopu bezpłatnego lub innego okresu niewykonywania pracy, w ciągu którego nie nabywa się prawa do urlopu; w przypadku kiedy wyżej wymienione okresy obejmują części miesięcy kalendarzowych, za miesiąc uważa się 30 dni,
• przy ustalaniu urlopu proporcjonalnego przysługującego pracownikowi w roku, w którym nabył on u tego pracodawcy prawo do urlopu w wyższym wymiarze, ustala się urlop, uwzględniając wyższy jego wymiar.
WAŻNE!
Zasada udzielania urlopu w wymiarze proporcjonalnym dotyczy tylko kolejnych urlopów, a zatem nie będzie miała ona zastosowania do urlopu wypoczynkowego udzielanego pracownikowi w pierwszym roku zatrudnienia.
Przepisy o urlopie wypoczynkowym w wymiarze proporcjonalnym w roku ustania stosunku pracy przewidują obowiązek rozliczenia się pracodawcy z pracownikiem z urlopu wypoczynkowego przysługującego w roku ustania stosunku pracy w proporcji do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy, a kolejnego pracodawcę zatrudniającego pracownika w tym samym roku kalendarzowym obciążają częścią urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy do końca danego roku kalendarzowego.
Instytucja urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym w roku ustania stosunku pracy, która zakłada realizację prawa do urlopu w wymiarze odpowiadającym okresowi zatrudnienia u kolejnych pracodawców, oznacza, że pracownik traci prawo do takiej części urlopu wypoczynkowego, która odpowiada okresowi, w którym nie pozostaje on w zatrudnieniu.
Przykład
W czerwcu br. rozwiąże się z pracownikiem umowa o pracę za wypowiedzeniem w trybie art. 361 k.p. Okres wypowiedzenia został skrócony o 2 miesiące.
Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę ze skróceniem okresu wypowiedzenia do jednego miesiąca, urlop wypoczynkowy nalicza się proporcjonalnie do okresu faktycznie przepracowanego przez tego pracownika.
W sytuacji kiedy wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy określonych w odrębnych przepisach, pracodawca może w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę skrócić okres 3-miesięcznego wypowiedzenia najwyżej jednak do jednego miesiąca.
W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym czasie bez pracy do okresu zatrudnienia.
Ekwiwalent pieniężny za urlop (pracownik nie może wykorzystać urlopu w naturze) będzie przysługiwał za 6 miesięcy, czyli za okres przepracowany. Brak jest bowiem podstaw do uznania, że pracownik ma prawo do świadczeń, do których nabyłby prawo, gdyby stosunek pracy trwał nadal, jak np. do nagrody jubileuszowej, do której prawo nabyłby w okresie, za który dostanie odszkodowanie.
Urlop w wymiarze proporcjonalnym należny pracownikowi w roku ustania stosunku pracy ustala się niezależnie od trybu, w jakim doszło do rozwiązania stosunku pracy, niezależnie od przyczyn zakończenia zatrudnienia, a także niezależnie od tego, z inicjatywy której ze stron stosunku pracy doszło do rozwiązania umowy o pracę. Pracownik rozwiązujący umowę o pracę w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, także będzie miał prawo w roku ustania stosunku pracy do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w tym roku, chyba że przed rozwiązaniem umowy o pracę wykorzysta urlop w przysługującym lub wyższym wymiarze.
Urlop w wymiarze proporcjonalnym dotyczy jedynie urlopu przysługującego pracownikowi w roku ustania stosunku pracy. A zatem w przypadku konieczności rozliczenia się z pracownikiem w dniu ustania stosunku pracy z urlopu wypoczynkowego przysługującego mu za poprzednie lata kalendarzowe pracodawca powinien rozliczyć się z całego zaległego urlopu oraz z urlopu należnego w roku ustania stosunku pracy w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia pracownika w tym roku.
Przykład
Pracownik z 11-letnim stażem pracy podjął zatrudnienie 1 stycznia 2009 r. na podstawie umowy o pracę na okres próbny 3 miesięcy. Pracodawca po okresie próbnym nie zawarł z tym pracownikiem kolejnej umowy o pracę. Oznacza to, że z dniem zakończenia stosunku pracy pracodawca był zobowiązany rozliczyć się z tym pracownikiem z przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia, co daje 3/12 z 26 dni. Kolejne zatrudnienie na czas określony 5 miesięcy pracownik ten podjął 1 czerwca 2009 r. Jego umowa terminowa została rozwiązana 31 października 2009 r., tak więc pracodawca będzie zobowiązany do rozliczenia się z tym pracownikiem z urlopu wypoczynkowego w wymiarze 5/12 z 26 dni. Jeżeli do końca 2009 r. pracownik ten będzie pozostawał bez zatrudnienia, żaden pracodawca nie będzie już obciążany realizacją prawa do urlopu wypoczynkowego tego pracownika za 2009 r.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

wfirma.pl

wFirma.pl jest platformą księgowości on­line udostępniającą, poza księgowością i doradztwem nowoczesne narzędzia informatyczne, niezbędne do zarządzania firmą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »