| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Urlopy wypoczynkowe – wymiar i wynagrodzenie

Urlopy wypoczynkowe – wymiar i wynagrodzenie

Niezwykle ważne jest prawidłowe określenie wymiaru urlopu wypoczynkowego, szczególnie w przypadkach, gdy pracownik nie przepracował całego miesiąca lub roku, albo gdy jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Urlopy pracowników niepełnosprawnych

Osobie, wobec której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, przysługuje, oprócz urlopu wynikającego z przepisów Kodeksu pracy, dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym (art. 19 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – DzU z 2008 r. nr 14, poz. 92 ze zm.).
Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego pracownik niepełnosprawny nabywa po przepracowaniu roku po dniu zaliczenia go do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Prawo do kolejnego dodatkowego urlopu wypoczynkowego osoba zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nabywa od 1 stycznia każdego roku kalendarzowego. Również wykorzystanie i udzielanie urlopu dodatkowego odbywa się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, gdyż art. 66 ww. ustawy w sprawach nieuregulowanych odsyła do przepisów Kodeksu pracy.
Dlatego, ustalając wymiar urlopu pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu, należy najpierw obliczyć łączny wymiar urlopu, tj. np. 26 dni + 10 dni = 36 dni, a następnie ustalić ten wymiar proporcjonalnie do wymiaru etatu.
Urlop dodatkowy nie przysługuje jednak w przypadku, gdy pracownik niepełnosprawny jest uprawniony do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni lub ma prawo do urlopu dodatkowego na podstawie innych przepisów. Natomiast gdy wymiar dodatkowego urlopu przyznanego na podstawie odrębnych przepisów jest niższy niż 10 dni, wówczas pracownikowi niepełnosprawnemu przysługuje urlop dodatkowy na podstawie ww. ustawy, czyli w wymiarze 10 dni roboczych.
Przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy (art. 1542 § 2 k.p.). Przepisy te stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin. Niższa dobowa norma czasu pracy jest przewidziana właśnie dla pracowników niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i wynosi ona 7 godzin, dlatego wymiar urlopu należy ustalać z uwzględnieniem niższej normy dobowej.
Oznacza to, że urlopowi w wymiarze 26 dni urlopu odpowiadają 182 godziny urlopu, a urlopowi w wymiarze 20 dni – 140 godziny.
Przykład
Pracodawca zatrudnia osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym w wymiarze 4/7 etatu. Świadczy ona pracę w ten sposób, że pracuje 4 godziny dziennie. Jej staż pracy wynosi ponad 10 lat.
Wymiar urlopu wskazanego wyżej pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na 4/7 etatu wynosi 15 dni (4/7 x 26 dni). Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.
Przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego temu pracownikowi niepełnosprawnemu jeden dzień urlopu odpowiada więc 7 godzinom pracy. A zatem 15 dniom urlopu odpowiada 105 godzin urlopu.
Pracownik niepełnosprawny ma również prawo do płatnego zwolnienia od pracy w wymiarze 21 dni roboczych w celu uczestniczenia, nie częściej niż raz do roku, w turnusie rehabilitacyjnym. Łączny wymiar dodatkowego urlopu oraz zwolnienia nie może przekroczyć 21 dni roboczych w danym roku (art. 20 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Urlopy pracowników młodocianych

Młodociany z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 12 dni roboczych. Przez określenie pierwsza praca należy rozumieć pierwszą pracę w życiu młodocianego. Natomiast z upływem roku od rozpoczęcia pierwszej pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych.
W przeciwieństwie do pracowników dorosłych, którym urlop należny po 6 miesiącach jest wliczany do urlopu przysługującego po roku pracy, młodociani mają prawo zarówno do urlopu po 6 miesiącach, jak i po roku pracy. W konsekwencji młodociany, który przepracował rok, ma zapewniony wypoczynek urlopowy w łącznym wymiarze 38 dni roboczych.
Prawo do następnych i kolejnych urlopów wypoczynkowych młodociany uzyskuje w każdym następnym roku kalendarzowym z dniem 1 stycznia danego roku. Wymiar każdego urlopu wypoczynkowego wynosi 26 dni roboczych – aż do roku, w którym młodociany kończy 18 lat. W roku kalendarzowym, w którym młodociany kończy 18 lat, ma prawo do urlopu tylko w wymiarze 20 dni roboczych, pod warunkiem że prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.
Przykład
Pracownik młodociany urodził się 17 sierpnia 1991 r. i podjął zatrudnienie 3 września 2007 r. Nabywa uprawnienie do pierwszego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 12 dni roboczych 2 marca 2008 r., a ponadto z dniem 2 września 2008 r. do 26 dni roboczych, z tym jednak, że od 1 stycznia 2009 r. (uzyska pełnoletność) tylko do 20 dni roboczych.
Powyższy przykład ilustruje pierwszą pracę młodocianego. Jeśli bowiem pracownik młodociany zmieni pracę po wykorzystaniu np. 38 dni urlopu wypoczynkowego, to u nowego pracodawcy skorzysta już z prawa do urlopu na zasadach określonych w art. 205 § 2 k.p. w wysokości czy to 26 dni roboczych, czy też (gdyby w danym roku kończył 18 lat) – tylko 20 dni roboczych.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Celichowscy Służewska-Woźnicka Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »