| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Urlopy wypoczynkowe – wymiar i wynagrodzenie

Urlopy wypoczynkowe – wymiar i wynagrodzenie

Niezwykle ważne jest prawidłowe określenie wymiaru urlopu wypoczynkowego, szczególnie w przypadkach, gdy pracownik nie przepracował całego miesiąca lub roku, albo gdy jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Urlop w dodatkowym miejscu pracy

Jeżeli pracownik jednocześnie pozostaje w dwóch lub więcej stosunkach pracy, wliczeniu do stażu pracy, od którego zależy zarówno nabycie, jak i wymiar urlopu, podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego zatrudnienia. Wynika z tego, że będzie podlegać zaliczeniu okres poprzedniego, niezakończonego zatrudnienia, ale przy zachowaniu zasady niedublowania tych okresów.
Jeśli np. pracownik jest zatrudniony równolegle u trzech pracodawców, to u drugiego z nich będzie podlegał zaliczeniu cały okres poprzedniego, niezakończonego zatrudnienia, natomiast u trzeciego pracodawcy zaliczeniu będzie podlegać ta część, która przypada przed nawiązaniem trzeciego stosunku pracy. Nie będzie się więc liczyć podwójnie okresu między drugim a trzecim zatrudnieniem.
Rozwiązanie zawarte w art. 1541 § 2 k.p. jest dla pracowników korzystne, gdyż pracownik zatrudniony w podstawowym i dodatkowym miejscu pracy korzysta u każdego z pracodawców z tego samego wymiaru urlopu wypoczynkowego, co pozwala mu na lepszą realizację prawa do wypoczynku i stwarza szansę na wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w tym samym czasie i w tym samym wymiarze u wszystkich pracodawców równolegle zatrudniających pracownika.
Przykłady
Pracownik pozostaje jednocześnie w dwóch stosunkach pracy (u jednego pracodawcy jest zatrudniony od 15 lat, a w dodatkowym zatrudnieniu pozostaje od 3 lat).
W powyższej sytuacji 12-letni okres zatrudnienia, który przypada przed podjęciem dodatkowej pracy, powinien być uwzględniony przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego w dodatkowym zatrudnieniu.
***
Pracownik B. jest zatrudniony w dwóch firmach współpracujących ze sobą, w każdej z nich w wymiarze 1/2 etatu. Wykonuje on pracę codziennie od poniedziałku do piątku po 4 godziny.
W powyższej sytuacji pracownik B. ma w ramach każdego stosunku pracy prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru czasu pracy u danego pracodawcy.
W przypadku gdy np. pracownik ma prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego, ale jest zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu – wymiar przysługującego urlopu wynosi:
1/2 x 20 dni = 10 dni.
Po przeliczeniu na godziny jest to:
10 dni x 8 godzin = 80 godzin.
Tak więc, jeśli u każdego pracodawcy pracownik codziennie będzie wykonywał pracę w wymiarze 4 godzin i zaplanuje urlop na 8 dni, to udzielenie urlopu na te dni będzie oznaczać udzielenie urlopu w wymiarze 32 godzin (4 godziny x 8 dni).
Z puli urlopowej pracodawca odliczy temu pracownikowi 32 godziny, czyli 4 dni urlopu. Omówiony wyżej sposób naliczania i udzielania urlopu wypoczynkowego będzie odnosił się do każdego z dwóch pracodawców.

Zwiększony wymiar urlopu wypoczynkowego
 
Przepisy prawa pracy przewidują dla pewnych grup pracowników podwyższony wymiar urlopu wypoczynkowego w stosunku do progów przewidzianych w art. 154 k.p. Kryteria, jakie są tu przyjmowane, to:
• wiek,
• niepełnosprawność,
• kombatanctwo,
• zawód (sędziowie, prokuratorzy, pracownicy socjalni),
• instytucja (pracownicy służby cywilnej, pracownicy Najwyższej Izby Kontroli).
Przepisy regulujące urlop w zwiększonym wymiarze nie określają sposobu udzielania dodatkowego urlopu. Może więc być on dzielony na części lub wykorzystywany w całości, udzielany łącznie z urlopem w podstawowym wymiarze lub osobno. Urlop w zwiększonym wymiarze może być wykorzystywany nie wcześniej niż w dniu, w którym następuje nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego w wymiarze podstawowym. Do urlopu tego mają natomiast zastosowanie przepisy Kodeksu pracy w zakresie planowania urlopów, wypłaty ekwiwalentu oraz urlopu w wymiarze proporcjonalnym.
Przykładem pracowników mających zwiększony wymiar urlopowy są pracownicy socjalni. Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w ośrodku pomocy społecznej lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie, do którego obowiązków należy praca socjalna oraz przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, przysługuje raz na 2 lata urlop dodatkowy w wymiarze 10 dni roboczych. Warunkiem dodatkowym jest przepracowanie nieprzerwanie i faktycznie w wymienionej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej co najmniej 5 lat. Urlop dodatkowy powinien zostać wykorzystany w sposób nieprzerwany (art. 121 ust. 3 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, DzU z 2008 r. nr 115, poz. 728 ze zm.).
Wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego może wynikać także z układu zbiorowego pracy. Jeżeli w układzie zbiorowym pracy ustalony jest wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego, niż przewiduje to art. 154 § 1 k.p., wówczas pracownik będzie miał prawo do tego wyższego urlopu. Również w umowie może być ustalony dla konkretnego pracownika wyższy wymiar urlopu, niż przewidują to przepisy. Także pracodawca w ramach nagrody może udzielić pracownikowi okresu wolnego płatnego zamiast gratyfikacji finansowej. Sytuacje takie, jako korzystniejsze dla pracownika i nieregulowane przez przepisy bezwzględnie obowiązujące, są dopuszczalne na podstawie art. 18 k.p.

reklama

Źródło:

INFOR

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wasilewski

Aplikant adwokacki w Izbie Warszawskiej. Absolwent Wydziału Prawa EWSPiA w Warszawie, uczelni afiliowanej przy instytucie nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk utworzonej we współpracy ze Zrzeszeniem Prawników Polskich oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Prawa w Rzymie.


Zostań ekspertem portalu Infor.pl »