| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Opodatkowanie spółek osobowych

Opodatkowanie spółek osobowych

Spółki osobowe są coraz powszechniej stosowaną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to z faktu, iż założenie i prowadzenie przedsiębiorstwa w tej formie jest stosunkowo nieskomplikowane pod względem prawnym (w porównaniu do spółek kapitałowych) i nie wymaga znacznych nakładów finansowych.

WYBÓR ROZLICZANIA PODATKU DOCHODOWEGO

Wspólnicy spółki osobowej (lub cywilnej) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych mają możliwość wyboru zasad opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej osiąganych za pośrednictwem spółki. Wybór metody opodatkowania innej niż podstawowa wymaga zasadniczo złożenia stosownego oświadczenia właściwym organom podatkowym. Możliwe są tu następujące rozwiązania:
• opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, tj. łącznie z dochodami z innych źródeł według progresywnej stawki podatkowej (18%, 32%) – jest to podstawowa forma opodatkowania tego typu dochodów, niewymagająca dodatkowych oświadczeń wspólników (a także obowiązująca w przypadku braku dokonania wyboru innej metody),
• opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej zgodnie z tzw. metodą liniową, tj. odrębnie od dochodów z pozostałych źródeł i według jednolitej proporcjonalnej stawki podatkowej wynoszącej 19% – wybór takiej formy opodatkowania (o ile nie zachodzą przesłanki uniemożliwiające skorzystanie z tej metody) wymaga złożenia przez wspólnika właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu,
• opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, tj. stosowanie uproszczonych zasad rozliczania podatku w oparciu o osiągane przychody (bez uwzględniania kosztów ich uzyskania), zgodnie z ryczałtowymi stawkami właściwymi dla określonego typu działalności – wybór tej metody jest możliwy wyłącznie w przypadku spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych i wymaga złożenia pisemnego oświadczenia przez wszystkich wspólników naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według ich miejsca zamieszkania nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu,
• opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej kartą podatkową, tj. opodatkowanie oderwane od rzeczywistych przychodów i kosztów działalności spółki ustalane wyłącznie na podstawie określonych w przepisach ryczałtowych stawek kwotowych (uzależnionych od miejsca wykonywania działalności, zatrudnienia i profilu działalności) – forma ta dotyczy wyłącznie wspólników spółek cywilnych osób fizycznych i jest obwarowana wieloma ograniczeniami, w tym wymaga złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (na formularzu PIT-16), nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego – przed rozpoczęciem działalności.
Zapamiętaj
Przepisy nie pozwalają na to, aby podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej osób fizycznych mogli dla siebie wybrać odmienne zasady opodatkowania, tj. nie jest możliwa sytuacja, gdy część wspólników rozliczałby się na zasadach ogólnych, a część w formie ryczałtowej1.
ZGODNIE Z PRAWEM
Art. 9a ust. 1–2 u.p.d.o.f.
1. Dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.
2. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej
działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
3. Jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej
prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:
1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub
2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym
– w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Patentowa "LECH"

.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK