| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Opodatkowanie spółek osobowych

Opodatkowanie spółek osobowych

Spółki osobowe są coraz powszechniej stosowaną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to z faktu, iż założenie i prowadzenie przedsiębiorstwa w tej formie jest stosunkowo nieskomplikowane pod względem prawnym (w porównaniu do spółek kapitałowych) i nie wymaga znacznych nakładów finansowych.

WYBÓR ROZLICZANIA PODATKU DOCHODOWEGO

Wspólnicy spółki osobowej (lub cywilnej) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych mają możliwość wyboru zasad opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej osiąganych za pośrednictwem spółki. Wybór metody opodatkowania innej niż podstawowa wymaga zasadniczo złożenia stosownego oświadczenia właściwym organom podatkowym. Możliwe są tu następujące rozwiązania:
• opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, tj. łącznie z dochodami z innych źródeł według progresywnej stawki podatkowej (18%, 32%) – jest to podstawowa forma opodatkowania tego typu dochodów, niewymagająca dodatkowych oświadczeń wspólników (a także obowiązująca w przypadku braku dokonania wyboru innej metody),
• opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej zgodnie z tzw. metodą liniową, tj. odrębnie od dochodów z pozostałych źródeł i według jednolitej proporcjonalnej stawki podatkowej wynoszącej 19% – wybór takiej formy opodatkowania (o ile nie zachodzą przesłanki uniemożliwiające skorzystanie z tej metody) wymaga złożenia przez wspólnika właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu,
• opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, tj. stosowanie uproszczonych zasad rozliczania podatku w oparciu o osiągane przychody (bez uwzględniania kosztów ich uzyskania), zgodnie z ryczałtowymi stawkami właściwymi dla określonego typu działalności – wybór tej metody jest możliwy wyłącznie w przypadku spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych i wymaga złożenia pisemnego oświadczenia przez wszystkich wspólników naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według ich miejsca zamieszkania nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu,
• opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej kartą podatkową, tj. opodatkowanie oderwane od rzeczywistych przychodów i kosztów działalności spółki ustalane wyłącznie na podstawie określonych w przepisach ryczałtowych stawek kwotowych (uzależnionych od miejsca wykonywania działalności, zatrudnienia i profilu działalności) – forma ta dotyczy wyłącznie wspólników spółek cywilnych osób fizycznych i jest obwarowana wieloma ograniczeniami, w tym wymaga złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (na formularzu PIT-16), nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego – przed rozpoczęciem działalności.
Zapamiętaj
Przepisy nie pozwalają na to, aby podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej osób fizycznych mogli dla siebie wybrać odmienne zasady opodatkowania, tj. nie jest możliwa sytuacja, gdy część wspólników rozliczałby się na zasadach ogólnych, a część w formie ryczałtowej1.
ZGODNIE Z PRAWEM
Art. 9a ust. 1–2 u.p.d.o.f.
1. Dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.
2. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej
działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
3. Jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej
prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:
1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub
2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym
– w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK