| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Opodatkowanie spółek osobowych

Opodatkowanie spółek osobowych

Spółki osobowe są coraz powszechniej stosowaną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to z faktu, iż założenie i prowadzenie przedsiębiorstwa w tej formie jest stosunkowo nieskomplikowane pod względem prawnym (w porównaniu do spółek kapitałowych) i nie wymaga znacznych nakładów finansowych.

Czas trwania odpowiedzialności

Czas trwania odpowiedzialności wspólników za zobowiązania podatkowe spółki osobowej będzie różny w zależności od tego, czy została wydana decyzja o ich odpowiedzialności czy nie. Jeżeli nie została wydana decyzja, odpowiedzialność ta będzie trwać do momentu przedawnienia zaległości podatkowej, czyli 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość podatkowa. Natomiast w przypadku wydania decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej, przedawnienie zobowiązania z niej wynikającego nastąpi po upływie 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym została doręczona wspólnikowi.
PRZYKŁAD
Karol B. był komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej od 15 lutego 2007 r. do 30 marca 2009 r. Spółka posiada zaległość w podatku od towarów i usług za miesiące styczeń i luty 2009 r. Organ podatkowy ma prawo wydać decyzję o odpowiedzialności Karola B. jako wspólnika spółki osoby trzeciej do 31 grudnia 2014 r. (termin upływu przedawnienia zobowiązania w VAT za styczeń luty 2009 r.). Organ podatkowy wyda decyzję w tej sprawie w grudniu 2014 r. (doręczona 31 grudnia 2014 r.). Termin przedawnienia zobowiązania wynikającego z tej decyzji upłynie 1 stycznia 2017 r.
Warto podkreślić, iż pojęcie „wydanie decyzji” użyte w art. 118 § 1 Ordynacji podatkowej obejmuje również doręczenie decyzji osobie trzeciej przed upływem pięcioletniego terminu. Odmienna wykładnia tego przepisu, ograniczająca znaczenie tego pojęcia do „nadania decyzji wymaganej formy, opatrzonej datą” pozbawiałoby ten przepis funkcji ochronnych dla osoby trzeciej, ponoszącej odpowiedzialność za cudzy dług (zobowiązanie podatkowe ciążące na podatniku) – wyrok NSA z dnia 6 stycznia 2006 r. sygn. akt II FSK 135/05, ONSAiWSA z 2006 r. nr 6, poz. 163.
Zapamiętaj
Jeżeli decyzja o odpowiedzialności wspólnika spółki osobowej nie jest doręczona przed upływem pięcioletniego terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego spółki, wspólnik nie ponosi odpowiedzialności.
ZGODNIE Z PRAWEM
Art. 115 Ordynacji podatkowej
§ 1. Wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do odpowiedzialności byłego wspólnika za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie, gdy był on wspólnikiem, oraz zaległości wymienione w art. 52 powstałe w czasie, gdy był on wspólnikiem. Za zobowiązania podatkowe powstałe, na podstawie odrębnych przepisów, po rozwiązaniu spółki odpowiadają osoby będące wspólnikami w momencie rozwiązania spółki.
§ 3. (uchylony).
§ 4. Orzeczenie o odpowiedzialności, o której mowa w § 1, za zaległości podatkowe spółki z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1 nie wymaga uprzedniego wydania decyzji, o których mowa w art. 108 § 2 pkt 2. W tym przypadku określenie wysokości zobowiązań podatkowych spółki, orzeczenie o odpowiedzialności płatnika (inkasenta), zwrocie zaliczki na naliczony podatek od towarów i usług lub określenie wysokości należnych odsetek za zwłokę następuje w decyzji, o której mowa w art. 108 § 1.
§ 5. Przepis § 4 stosuje się również w przypadku rozwiązania spółki.
Art. 118 Ordynacji podatkowej
§ 1. Nie można wydać decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej, jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość podatkowa, upłynęło 5 lat.
§ 2. Przedawnienie zobowiązania wynikającego z decyzji, o której mowa w § 1, następuje po upływie 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym została doręczona decyzja o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej. Przepisy art. 70 § 2 pkt 1, § 3 i 4 stosuje się odpowiednio, z tym że termin biegu przedawnienia po jego przerwaniu wynosi 3 lata.

Maciej Grela – doradca podatkowy w kancelarii Gide Loyrette Nouel
Ewa Opalińska – doradca podatkowy w kancelarii Gide Loyrette Nouel

Poradnik Gazety Prawnej

 
 
1 Por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 listopada 2008 r. sygn. IPPB1/415-1066/08-2/EC.
2 S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks Handlowy. Komentarz, tom II, Warszawa 1997, s. 1272.

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK