| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Związki zawodowe w firmie

Związki zawodowe w firmie

Jeżeli pracodawca w zakładzie pracy, w którym działają związki zawodowe, nie wykonuje wobec nich swoich obowiązków, może to skutkować problemami z utrzymaniem dyscypliny pracy w zakładzie, a w niektórych przypadkach nawet odpowiedzialnością karną osób zarządzających zakładem.

Członkostwo w związkach zawodowych

Związki zawodowe mogą być tworzone przede wszystkim przez pracowników. Ponadto tworzenie i członkostwo w związkach zawodowych może dotyczyć także członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, jeżeli nie są pracodawcami.
Członkami związku zawodowego poza tymi osobami mogą być osoby wykonujące pracę nakładczą w zakładzie pracy, z którym nawiązały umowę o pracę nakładczą.
Szczegółowe regulacje w zakresie osób uprawnionych do wstępowania do związków i ich tworzenia zawiera art. 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DzU z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.; zwanej dalej ustawą). Ponadto należy także pamiętać o międzynarodowych regulacjach związkowych, w szczególności Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy z 9 lipca 1948 r. dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych (DzU z 1958 r. nr 29, poz. 125; zwanej dalej Konwencją nr 87).
Zasady członkostwa w związku zawodowym oraz sprawowania funkcji związkowych ustalają statuty i uchwały statutowych organów związkowych. Przede wszystkim będzie to dotyczyć regulacji odnoszących się do:
• nabycia i utraty członkostwa,
• zasad wyboru władz związku,
• praw i obowiązków członków.
Organizacje pracowników mają prawo do:
• opracowywania swoich statutów i regulaminów wewnętrznych,
• swobodnego wybierania przedstawicieli,
• powoływania swojego zarządu,
• działalności oraz
• układania swojego programu działania (art. 3 Konwencji nr 87).
Pewne ograniczenia mogą być tutaj wprowadzone, ale absolutnie nie mogą mieć charakteru dyskryminacyjnego. Mogą odnosić się do rodzaju pracy wykonywanej przez członków związku, np. organizacja związkowa zrzeszająca pracowników zatrudnionych przy produkcji w zakładzie pracy.

Tworzenie związku

Związek zawodowy powstaje z mocy uchwały o jego utworzeniu podjętej przez co najmniej 10 osób uprawnionych do tworzenia związków zawodowych. Osoby, które podjęły uchwałę o utworzeniu związku zawodowego, uchwalają statut i wybierają komitet założycielski w liczbie od 3 do 7 osób.
Celem działania komitetu założycielskiego jest przede wszystkim rejestracja związku w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na złożenie wniosku o rejestrację ma on 30 dni od dnia założenia związku.
Statut związku zawodowego powinien przede wszystkim określać:
• nazwę związku,
• siedzibę związku,
• terytorialny i podmiotowy zakres działania,
• cele i zadania związku oraz sposoby i formy ich realizacji,
• zasady nabywania i utraty członkostwa,
• prawa i obowiązki członków,
• strukturę organizacyjną związku ze wskazaniem, które z jednostek organizacyjnych związku mają osobowość prawną,
• sposób reprezentowania związku oraz osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu związku,
• organy związku, tryb ich wyboru i odwołania, zakres ich kompetencji oraz okres kadencji,
• źródła finansowania działalności związku oraz sposób ustanawiania składek członkowskich,
• zasady uchwalania i zmian statutu,
• sposób rozwiązania związku i likwidacji jego majątku (art. 13 ustawy).
Sąd skreśla związek zawodowy z rejestru, gdy:
• wskazany w statucie organ podjął uchwałę o rozwiązaniu związku,
• zakład pracy, w którym dotychczas działał związek zawodowy, został wykreślony z właściwego rejestru z powodu likwidacji lub upadłości tego zakładu albo jego przekształcenia organizacyjno-prawnego, uniemożliwiającego kontynuowanie działalności tego związku,
• liczba członków związku utrzymuje się poniżej 10 przez okres dłuższy niż 3 miesiące (art. 17 ustawy).
W odniesieniu do trzeciej z wymienionych przesłanek należy zwrócić uwagę na to, że nie bierzemy tutaj pod uwagę tylko pracowników, ale wszystkie osoby będące członkami związku.
WAŻNE!
Przejście na emeryturę lub rentę nie pozbawia pracowników prawa przynależności do związku zawodowego.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Mec. Monika Brzozowska

Adwokat, dziennikarz, politolog, doradca i trener. Ekspert z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa reklamy, znawca problematyki z zakresu prawa prasowego, prawa mediów, prawa autorskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK