| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak prowadzić działalność w formie spółki jawnej

Jak prowadzić działalność w formie spółki jawnej

Podstawowym typem spółki handlowej jest spółka jawna. Ma ona osobowy charakter, co oznacza, że istotne znaczenie mają przede wszystkim wspólnicy, a nie zgromadzony kapitał. Spółka jawna jest odrębnym od wspólników podmiotem praw i obowiązków, co sprawia, że jest chętnie wykorzystywana przez przedsiębiorców rozpoczynających własną działalność. Nadaje się bowiem zarówno do prowadzenia niewielkiej firmy, jak i do działania w większym rozmiarze. Jej odrębna podmiotowość daje wspólnikom bezpieczeństwo w przypadku, gdy interes się nie powiedzie. Oczywiście wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności to decyzja na dłuższy czas, jednak jej rozpoczęcie w formie spółki jawnej pozwala na wstępne zbadanie rynku, a także uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy zrobione przez nas założenia dotyczące naszego przedsięwzięcia są realne.

Kto może działać w imieniu spółki

Spółkę reprezentują komplementariusze, których z mocy umowy albo orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania. Komandytariusz może ją reprezentować jedynie jako pełnomocnik. Upływ terminu przedawnienia przeciwko spółce komandytowej w czasie toczenia się sprawy wniesionej przez wierzyciela przeciwko wspólnikom spółki może być skutecznie podnoszony przez wspólników na podstawie art. 35 § 1 k.s.h. w zw. z art. 103 k.s.h. (wyrok SA w Białymstoku z 26 października 2004 r. sygn. akt I ACa 327/04, OSAB z 2005 r. nr 1, poz. 13). Jeżeli dokona w imieniu spółki czynności prawnej, nie ujawniając swojego pełnomocnictwa, odpowiada za jej skutki wobec osób trzecich bez ograniczenia; dotyczy to także reprezentowania spółki przez komandytariusza, który nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres (art. 118 § 2 k.s.h.). Komandytariusz ma prawo żądać odpisu sprawozdania finansowego za rok obrotowy oraz przeglądać księgi i dokumenty celem sprawdzenia jego rzetelności. Na wypadek konfliktu sąd rejestrowy może zarządzić w każdym czasie udostępnienie mu sprawozdania lub złożenie innych wyjaśnień, jak również dopuścić go do przejrzenia ksiąg i dokumentów. Co istotne, umowa spółki nie może wyłączyć ani ograniczyć wskazanych uprawnień (art. 120 § 3 k.s.h.).
Następną ważną kwestią są stosunki wewnętrzne w spółce, czyli jak to określa kodeks spółek handlowych „prowadzenie spraw spółki”. Podstawową zasadą jest pozbawienie komandytariusza tego prawa, jednak w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności wymagana jest jego zgoda. W przypadku zbycia ogółu praw i obowiązków komandytariusza, na nabywcę nie przechodzi prawo do prowadzenia spraw spółki (art. 122 k.s.h.). Komandytariusz uczestniczy w zysku proporcjonalnie do rzeczywiście wniesionego wkładu, chyba że umowa stanowi inaczej. Zysk za dany rok obrotowy jest przeznaczany w pierwszej kolejności na uzupełnienie wkładu. W razie wątpliwości komandytariusz uczestniczy w stracie jedynie do wartości umówionego wkładu (art. 123 § 3 k.s.h.). Przepisy kodeksu spółek handlowych nie określają pojęć „zysk spółki” i „strata spółki”. Istota tych pojęć jest ekonomiczna, ale w prawie znajdują się przepisy wskazujące, jak należy obliczać zyski spółek i straty spółek. Z art. 2 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ust. 1 ustawy o rachunkowości8 wynika, że w spółce komandytowej na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy netto (zysk/strata) składają się: wynik działalności operacyjnej (w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych), wynik operacji finansowych, wynik operacji nadzwyczajnych i obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu płatności podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów.
NASZA RADA
Wspólnicy mogą w umowie ustalić, że każdy ze wspólników, a więc i komandytariusz, ma jednakowy (równy) udział w zysku. Można też powiązać udział komandytariusza w zysku spółki z jego udziałem w kapitale rzeczywiście wniesionym do spółki przez wspólników lub w jej kapitale umówionym i ustalić, że udział komandytariusza w zysku spółki jest proporcjonalny do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki lub jego wkładu umówionego. Wspólnicy mogą również ustalić w umowie udział komandytariusza w zysku w jeszcze inny sposób, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak np. ryzyko podejmowane przez komandytariusza, wysokość jego sumy komandytowej, udział w prowadzeniu spraw spółki itd.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Wachowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK