| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Dlaczego warto posiadać podpis elektroniczny

Dlaczego warto posiadać podpis elektroniczny

Wiele firm posiada już elektroniczny uniwersalny podpis kwalifikowany. Wykorzystywany jest on najczęściej do składania deklaracji elektronicznych i wystawiania elektronicznych faktur, ale nie tylko. Posiadanie podpisu elektronicznego jest wymagane również w elektronicznych kontaktach z ZUS (e-ZUS), Krajowym Rejestrem Sądowym (e-KRS), z urzędem statystycznym prowadzącym rejestr podmiotów gospodarczych (e-REGON).

3. Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy - „e-KRS”
 

3.1. Jaki podmiot jest uprawniony do składania dokumentów drogą elektroniczną do KRS


Krajowy Rejestr Sądowy (w skrócie KRS) - jest rejestrem publicznym, który służy do gromadzenia informacji o różnych podmiotach (przedsiębiorcach, stowarzyszeniach, organizacjach społecznych i zawodowych, fundacjach oraz dłużnikach niewypłacalnych), które w trakcie prowadzonej działalności zgłaszają informacje, zdarzenia, takie jak zmianę nazwy, władz, zmianę statutu, rozpoczęcie i zakończenie działalności gospodarczej.
Krajowy Rejestr Sądowy jest jawny, każdy ma więc prawo dostępu do danych zawartych w KRS za pośrednictwem Centralnej Informacji. Każdy ma też prawo otrzymać drogą elektroniczną poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z Krajowego Rejestru Sądowego.
Natomiast podmiotami uprawnionymi do składania dokumentów za pośrednictwem e-KRS są podmioty objęte rejestracją w KRS, czyli spółki jawne, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki europejskie, spółdzielnie, spółdzielnie europejskie, przedsiębiorstwa państwowe, jednostki badawczo-rozwojowe, przedsiębiorcy określeni w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Polski działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, inne osoby prawne, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do Rejestru, oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Polski, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń.
 

3.2. Jakie warunki trzeba spełniać, aby przesyłać drogą elektroniczną dokumenty do KRS


Do prawidłowej pracy z modułem „Elektronicznego dostępu do KRS” niezbędny jest ważny certyfikowany podpis elektroniczny. Wniosek, który organizacja składa do KRS, musi być opatrzony podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jej reprezentacji. Dotyczy to zarówno formularzy, jak i dokumentów dołączanych do wniosku. Dodatkowo, jeśli do wniosku dołączamy odpisy dokumentów, one także powinny być opatrzone podpisem elektronicznym osoby, która potwierdzała ich oryginalność.
Tak więc, aby korzystać z możliwości składania dokumentów do KRS drogą elektroniczną:
● należy dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego podpisu,
● wszystkie dokumenty przesyłane drogą elektroniczną do KRS muszą występować w jednym z wymienionych formatów: pdf (z możliwością wydruku), .doc, .odt, .txt, .rtf oraz muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Ze względu na wymienione wymagania opatrzenie wszystkich dokumentów podpisami elektronicznymi dla wielu podmiotów gospodarczych może być niemożliwe, z powodu dość wysokich kosztów zakupu urządzenia i kart do podpisów. Własne podpisy elektroniczne muszą posiadać nie tylko członkowie zarządu, ale też przewodniczący zebrań i protokolanci. Warto dodać, że istnieje możliwość wysyłania drogą elektroniczną formularzy rejestrowych, a pocztą tradycyjną pozostałych dokumentów w wersji papierowej. Jeśli wniosek został złożony w formie elektronicznej, cała korespondencja zwrotna z sądu (orzeczenia, pisma sądowe) będzie także dostarczana elektronicznie.
 

3.3. Jak zarejestrować się w KRS, aby móc składać dokumenty drogą elektroniczną


Aby dokonać rejestracji do e-KRS jako użytkownik, trzeba wejść na stronę http://pdi.cors.gov.pl/portal_v1/rejestracja.php. Następnie przejść do zakładki Rejestracja użytkownika, po czym należy starannie wypełnić poniższe pozycje:
Login - login użytkownika (min. 3 znaki A-Z; a-z; 0-9),
Hasło - hasło użytkownika (min. 6 dowolnych znaków),
E-mail - adres e-mail (sprawdzanie poprawności według RFC).
Elementem rejestracji jest weryfikacja. Użytkownik otrzymuje plik XML z danymi dotyczącymi rejestracji do pobrania, który ma podpisać elektronicznie, używając swojego certyfikatu (bezpiecznego podpisu elektronicznego), i załączyć na formularzu.
Pola i dokumenty:
Plik - podpisany elektronicznie plik XML wniosku rejestracji,
Wyślij wniosek - przycisk wysyłający plik XML z wnioskiem do serwera.
 

3.4. Jakie dokumenty do KRS można w chwili obecnej przesyłać drogą elektroniczną


Usługa e-KRS pozwala na składanie i przesyłanie drogą elektroniczną wszystkich dostępnych obowiązujących wniosków, załączników i dokumentów do sądów rejestrowych lub Centralnej Informacji KRS oraz odbieranie korespondencji z sądów i Centralnej Informacji KRS.
 

3.5. Jak przesłać dokumenty do KRS drogą elektroniczną


Składanie pism do e-KRS wymaga zarejestrowania się w systemie (patrz pkt 3.3). Będąc już zarejestrowanym, po zalogowaniu się na stronę http://pdi.cors.gov.pl/portal%5Fv1/ uzyskujemy możliwość składania pism do e-KRS, których formularze udostępniane są na tej samej stronie. Złożenie każdego z pism wymaga jego opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym w oparciu o kwalifikowany certyfikat. Niestety, portal w żaden sposób nie ułatwia uiszczania opłat od składanych pism.
 

3.6. Jak można sprawdzać podmioty gospodarcze za pośrednictwem e-KRS


Przeglądanie elektronicznych informacji udostępnionych w ramach portalu Ministerstwa Sprawiedliwości nie wymaga wyposażenia w jakiekolwiek urządzenie ani korzystania z usług certyfikacyjnych; e-KRS można przeglądać według numeru KRS lub według nazwy podmiotu wpisanego.
● ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888
● rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 grudnia 2006 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji i kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom drogą elektroniczną przez sądy rejestrowe i Centralną Informację - Dz.U. Nr 247, poz. 1813
● rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19 grudnia 2006 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalogu - Dz.U. Nr 247, poz. 1811; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 228, poz. 1682
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Skórski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK