| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Nowe zasady kontroli podatkowej

Nowe zasady kontroli podatkowej

Wykonywanie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców nierozerwalnie jest związane z płaceniem różnego rodzaju danin publicznoprawnych. Nic więc dziwnego, iż jest to grupa podmiotów, która jest obiektem zainteresowania organów podatkowych i organów kontroli skarbowej. Reguły przeprowadzania kontroli podatkowej u przedsiębiorcy w ostatnim czasie uległy istotnym zmianom. Znajomość tej materii jest bardzo istotna, ponieważ przeprowadzenie czynności kontrolnych z natury związane jest z wnikaniem w sferę majątkowych i osobistych praw kontrolowanych.

Najnowsze zmiany

Na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. nr 18, poz. 97) wprowadzono szereg istotnych zmian w Ordynacji podatkowej w zakresie procedury kontroli podatkowej. Omawiane zasady uwzględniają unormowania wprowadzone tą ustawą. Podatnicy, płatnicy, inkasenci oraz następcy prawni mogą, w formie pisemnej, wyznaczyć osobę fizyczną, która będzie upoważniona do ich reprezentowania w zakresie kontroli podatkowej, oraz zgłosić tę osobę naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym, wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta). W przypadku wyznaczenia więcej niż jednej osoby jedną z nich należy wyznaczyć jako właściwą do doręczeń. W przypadku niewyznaczenia osoby właściwej do doręczeń organ podatkowy może wykonywać czynności związane z wszczęciem i przeprowadzeniem kontroli wobec jednej z upoważnionych osób. Jeżeli upoważnienie to nie stanowi inaczej, przyjmuje się, że osoba wyznaczona jest uprawniona do działania w zakresie:
● odbioru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej,
● wyrażenia zgody na wszczęcie kontroli przed upływem terminu wynikającego z zawiadomienia,
● odbioru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej,
● zakończenia kontroli podatkowej,
● złożenia wyjaśnień i zastrzeżeń do protokołu kontroli oraz wszystkich czynności kontrolnych.
Co do zasady, wszczęcie kontroli podatkowej następuje przez doręczenie kontrolowanemu (lub osobie wyznaczonej do reprezentowania go w zakresie kontroli podatkowej) upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji służbowej. Kontrolowany jest obowiązany wskazać osobę, która będzie go reprezentowała w trakcie kontroli, w czasie jego nieobecności, jeżeli nie wskazał tej osoby w wyżej opisanym trybie. Jeżeli kontrolowanym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, upoważnienie doręcza się oraz okazuje legitymację służbową członkowi zarządu, wspólnikowi, innej osobie upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw albo osobie wyznaczonej do reprezentowania podmiotu w zakresie kontroli podatkowej we wcześniej omówionym trybie. W przypadku gdy poprzez nieobecność kontrolowanego, osoby go reprezentującej w zakresie kontroli podatkowej lub osoby wyznaczonej po wszczęciu kontroli do jego reprezentowania w czasie nieobecności nie jest możliwe prowadzenie czynności kontrolnych, a w szczególności nie jest zapewniony dostęp do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, kontrolę zawiesza się do czasu umożliwienia przeprowadzenia tych czynności. Okres zawieszenia nie wlicza się do czasu trwania kontroli. Od 7 marca 2009 r. zawieszenie to nie ma jednak zastosowania do kontrolowanego przedsiębiorcy.
Tabela 5. Szczególne formy wszczęcia kontroli

Zawieszenie i zakończenie kontroli

Organ podatkowy może zawiesić kontrolę podatkową, jeżeli w okresie 30 dni od dnia jej wszczęcia nie zostaną ustalone dane identyfikujące kontrolowanego. Zawieszona kontrola podatkowa może być podjęta w każdym czasie, gdy zostaną ustalone dane identyfikujące kontrolowanego. Zawieszona kontrola podatkowa podlega umorzeniu, jeżeli w ciągu 5 lat od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu nie zostaną ustalone dane identyfikujące kontrolowanego. Zasad tych nie stosuje się do kontrolowanego przedsiębiorcy. Postanowienie o zawieszeniu kontroli oraz postanowienie o jej umorzeniu pozostawia się w aktach sprawy.
Kontrola powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie wskazanym w upoważnieniu. O każdym przypadku niezakończenia kontroli w terminie wskazanym w upoważnieniu kontrolujący obowiązany jest zawiadomić na piśmie kontrolowanego, podając przyczyny przedłużenia terminu zakończenia kontroli i wskazując nowy termin jej zakończenia. Dokumenty dotyczące czynności kontrolnych dokonanych po upływie tego terminu nie stanowią dowodu w postępowaniu podatkowym, chyba że został wskazany nowy termin zakończenia kontroli (art. 284b Ordynacji podatkowej).

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK