| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Nowe zasady kontroli podatkowej

Nowe zasady kontroli podatkowej

Wykonywanie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców nierozerwalnie jest związane z płaceniem różnego rodzaju danin publicznoprawnych. Nic więc dziwnego, iż jest to grupa podmiotów, która jest obiektem zainteresowania organów podatkowych i organów kontroli skarbowej. Reguły przeprowadzania kontroli podatkowej u przedsiębiorcy w ostatnim czasie uległy istotnym zmianom. Znajomość tej materii jest bardzo istotna, ponieważ przeprowadzenie czynności kontrolnych z natury związane jest z wnikaniem w sferę majątkowych i osobistych praw kontrolowanych.

Książka kontroli

Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli. Książka kontroli może mieć formę zbioru dokumentów. Może ona służyć przedsiębiorcy do dokumentowania liczby i czasu trwania kontroli jego działalności. Książka kontroli może być prowadzona także w formie elektronicznej. Przedsiębiorca, który prowadzi książkę kontroli w formie elektronicznej, dokonuje wpisów oraz aktualizacji danych w niej zawartych. Domniemuje się, że dane zawarte w książce kontroli prowadzonej w formie elektronicznej znajdują potwierdzenie w dokumentach przechowywanych przez przedsiębiorcę.
Ustawodawca nie określił wzoru książki kontroli, wymienił natomiast wpisy, jakie w niej powinien dokonywać organ kontroli. Wpisy obejmują:
● oznaczenie organu kontroli;
● oznaczenie upoważnienia do kontroli;
● zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli;
● daty podjęcia i zakończenia kontroli;
● zalecenia pokontrolne oraz określenie zastosowanych środków pokontrolnych;
● uzasadnienie braku zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli;
● uzasadnienie wszczęcia kontroli „na legitymację”;
● uzasadnienie zastosowanych wyjątków w zakresie braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, prowadzeniu czynności pod nieobecność przedsiębiorcy, równoczesnej kontroli więcej niż jednego organu, kontroli poza limitami czasu trwania;
● uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli;
● uzasadnienie czasu trwania przerwy związanej z badaniem próbek.
Dość kontrowersyjne stanowisko w sprawie prowadzenia książki kontroli w formie elektronicznej zajęło Ministerstwo Gospodarki. Wynika z niego, że przedsiębiorca wprawdzie może taką formę stosować, ale nie zamiast wersji papierowej, a równolegle.
Stanowisko Departamentu Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki z 11 lutego 2009 r.
Obowiązek prowadzenia i przechowywania książki kontroli - w wersji papierowej - wynika z brzmienia art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 z późn. zm.). Stosownie do ww. normy przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli, a także udostępniać je na żądanie organu kontroli. Ustawodawca nie wskazał określonego wzoru książki kontroli. Należy zatem przyjąć, że poszczególne wpisy organu kontroli, zawierające adnotacje zgodnie z art. 81 ust. 2 u.s.d.g., stanowią części składowe książki kontroli.
W opinii Departamentu Regulacji Gospodarczych literalne brzmienie art. 81 ust. 1 u.s.d.g. wyraźnie wskazuje na papierową formę takiej książki. Co więcej, wpisy do książki (prowadzonej w wersji papierowej) dokonywane są wyłącznie przez organ kontroli (art. 81 ust. 2).
Pragnę zauważyć, iż norma ust. 1 obowiązuje od początku obowiązywania u.s.d.g., natomiast możliwość prowadzenia książki kontroli także, tj. obok wersji papierowej, a nie zamiast, w formie elektronicznej została wprowadzona nowelizacją u.s.d.g. z 19 grudnia 2008 r.
Na podstawie art. 81 ust. 1a u.s.d.g. przedsiębiorca, który oprócz książki kontroli prowadzonej w wersji papierowej będzie prowadził także książkę w formie elektronicznej, sam dokonuje wpisów do książki w formie elektronicznej oraz aktualizuje dane w niej zawarte. Dane zawarte w elektronicznej książce kontroli powinny znajdować swoje potwierdzenie w dokumentach przechowywanych przez przedsiębiorcę, tj. książce kontroli prowadzonej w wersji papierowej.
W przypadku wszczęcia kontroli przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie okazać kontrolującemu książkę kontroli albo kopie odpowiednich jej fragmentów lub wydruki z systemu informatycznego, w którym prowadzona jest książka kontroli, poświadczone przez siebie za zgodność z wpisem w książce kontroli. Przedsiębiorca jest zwolniony z okazania książki kontroli, jeżeli jej okazanie jest niemożliwe ze względu na udostępnienie jej innemu organowi kontroli. W takim przypadku przedsiębiorca okazuje książkę kontroli w siedzibie organu kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu tej książki przez organ kontroli.
Warto podkreślić, że zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 19 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. nr 18, poz. 97) do kontroli przedsiębiorcy wszczętej i niezakończonej do dnia wejścia w życie tej ustawy (7 marca 2009 r.) stosuje się przepisy w brzmieniu dotychczasowym. Kontrole te muszą zostać zakończone jednak w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej noweli.
ZGODNIE Z PRAWEM
Art. 81 u.s.d.g.
3. Przedsiębiorca jest obowiązany dokonywać w książce kontroli wpisu informującego o wykonaniu zaleceń pokontrolnych bądź wpisu o ich uchyleniu przez organ kontroli lub jego organ nadrzędny albo sąd administracyjny.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kawałko

Prawnik.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK