| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Nowe zasady kontroli podatkowej

Nowe zasady kontroli podatkowej

Wykonywanie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców nierozerwalnie jest związane z płaceniem różnego rodzaju danin publicznoprawnych. Nic więc dziwnego, iż jest to grupa podmiotów, która jest obiektem zainteresowania organów podatkowych i organów kontroli skarbowej. Reguły przeprowadzania kontroli podatkowej u przedsiębiorcy w ostatnim czasie uległy istotnym zmianom. Znajomość tej materii jest bardzo istotna, ponieważ przeprowadzenie czynności kontrolnych z natury związane jest z wnikaniem w sferę majątkowych i osobistych praw kontrolowanych.

Sprzeciw i zażalenia przedsiębiorcy

Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów rozdziału 5 u.s.d.g. Przedsiębiorca wnosi sprzeciw na piśmie do organu podejmującego i wykonującego kontrolę. O wniesieniu sprzeciwu przedsiębiorca powinien zawiadomić na piśmie kontrolującego.
Uzasadniony sprzeciw należy wnieść w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli przez organ kontroli.
W przypadku gdy naruszenie limitów trwania kontroli wystąpiło w trakcie prowadzonej kontroli, bieg terminu do wniesienia sprzeciwu rozpoczyna się w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie limitu czasu trwania kontroli.
Wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie czynności kontrolnych przez organ kontroli, którego sprzeciw dotyczy, z chwilą doręczenia kontrolującemu zawiadomienia o wniesieniu sprzeciwu do czasu rozpatrzenia sprzeciwu, a w przypadku wniesienia zażalenia - do czasu jego rozpatrzenia. W przypadku wniesienia sprzeciwu organ kontroli może, w drodze postanowienia, dokonać zabezpieczenia dowodów mających związek z przedmiotem i zakresem kontroli na czas rozpatrzenia sprzeciwu. Zabezpieczeniu podlegają dokumenty, informacje, próbki wyrobów oraz inne nośniki informacji, jeżeli stanowią lub mogą stanowić dowód w toku kontroli.
Organ kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprzeciwu, rozpatruje sprzeciw oraz wydaje postanowienie o:
● odstąpieniu od czynności kontrolnych,
● kontynuowaniu czynności kontrolnych.
Nierozpatrzenie sprzeciwu w powyższym terminie jest równoznaczne w skutkach z wydaniem przez organ postanowienia o odstąpieniu od czynności kontrolnych. Na postanowienie w sprawie sprzeciwu przedsiębiorcy przysługuje zażalenie w terminie 3 dni od dnia otrzymania postanowienia. Rozstrzygnięcie zażalenia następuje w drodze postanowienia, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia. Analogicznie nierozpatrzenie zażalenia w terminie jest równoznaczne w skutkach z wydaniem przez organ właściwy postanowienia uznającego słuszność wniesionego zażalenia.
ZAPAMIĘTAJ
Wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie biegu czasu trwania kontroli od dnia wniesienia sprzeciwu do dnia doręczenia przedsiębiorcy postanowienia w sprawie sprzeciwu, a w przypadku wniesienia przez przedsiębiorcę zażalenia, wstrzymanie biegu czasu trwania kontroli następuje do dnia doręczenia przedsiębiorcy postanowienia rozstrzygającego sprawę zażalenia.
W przypadku wydania postanowienia o kontynuowaniu czynności kontrolnych organ kontroli może je kontynuować od dnia, w którym postanowienie doręczono przedsiębiorcy, a w przypadku wniesienia zażalenia - od dnia doręczenia przedsiębiorcy postanowienia rozstrzygającego sprawę zażalenia.
W przypadku gdy w związku z wniesieniem sprzeciwu organ kontroli dokonał zabezpieczenia dowodów mających związek z przedmiotem i zakresem kontroli, postanowienie o zabezpieczeniu wygasa z mocy ustawy w dniu następującym po dniu doręczenia przedsiębiorcy postanowienia rozstrzygającego sprawę sprzeciwu, a jeśli organ nie wydał w terminie tego postanowienia w dniu następującym po dniu upływu terminu do rozpatrzenia sprzeciwu. W przypadku wniesienia przez przedsiębiorcę zażalenia postanowienie o zabezpieczeniu wygasa w dniu następującym po dniu doręczenia przedsiębiorcy postanowienia rozstrzygającego zażalenie lub jeśli organ nie wydał w terminie tego postanowienia, analogicznie - w dniu następującym po dniu upływu terminu do rozpatrzenia zażalenia.
ZAPAMIĘTAJ
Do postępowań w sprawie sprzeciwu lub zażalenia przedsiębiorcy na działanie organu kontrolującego sprzeczne z przepisami rozdziału 5 u.s.d.g. w zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
Wniesienie sprzeciwu nie jest dopuszczalne, gdy organ przeprowadza kontrolę, powołując się na przepisy art. 79 ust. 2 pkt 2, art. 80 ust. 2 pkt 2, art. 82 ust. 1 pkt 2, art. 83 ust. 2 pkt 2 u.s.d.g., tj. gdy przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia, a także gdy kontrola dotyczy działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w art. 84a u.s.d.g. (patrz pkt 2 tabeli 8).

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Ireneusz Matusiak

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK