| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak prowadzić działalność w formie spółki z o.o.

Jak prowadzić działalność w formie spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najchętniej wybieraną formą prowadzenia działalności. Wiąże się to z powszechnym przeświadczeniem o tym, że jej wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, jak i z faktem, że nie wymaga ona obecnie zbyt dużego nakładu pracy przy zakładaniu i prowadzeniu. Po styczniowym zmniejszeniu limitu wymaganego kapitału zakładowego do 5000 zł może ona być także atrakcyjną alternatywą dla przedsiębiorców prowadzących działalność jednoosobowo lub w formie spółek osobowych. Niewielkim kosztem mogą oni bowiem uniknąć ryzyka związanego z prowadzoną działalnością. Warto jednak pamiętać, że to rozwiązanie ma też pewne wady, a należą do nich m.in. konieczność częstych wizyt u notariusza, prowadzenia rozbudowanej księgowości czy obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych. Niemniej jednak spółka z o.o. jest bardzo popularna, a ostatnie zmiany w prawie mogą tę popularność jeszcze zwiększyć.

Odpowiedzialność spółki i wspólników
 
Odpowiedzialność spółki z o.o. nie jest ograniczona, gdyż odpowiada ona za swoje zobowiązania całym majątkiem. Wynika to z przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2008 r. nr 231, poz. 1547). Natomiast wspólnicy, co do zasady, za zobowiązania spółki nie odpowiadają, chociaż i w tym zakresie są liczne wyjątki. Przede wszystkim wspólnicy odpowiadają osobiście, całym majątkiem za zobowiązania podatkowe, w takiej części, w jakiej mają prawo uczestniczyć w podziale zysku. Szereg przepisów przewiduje też osobistą i nieograniczoną odpowiedzialność niektórych wspólników (np. tych, którzy działali w imieniu spółki przed jej zarejestrowaniem) albo członków zarządu (np. w wypadku, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna). Warto jednak zaznaczyć, iż przyczyną powstania takiej odpowiedzialności jest wina umyślna lub szkoda spowodowana działaniem tych osób.
W tych wypadkach, gdy odpowiedzialność wspólników (członków zarządu) jest osobista (obejmująca cały majątek osobisty), jest ona z reguły nieograniczona (wyjątek stanowi wspomniana ograniczona odpowiedzialność wspólników za podatki spółki) i solidarna. Ta ostatnia cecha oznacza, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich np. członków zarządu łącznie, od kilku z nich albo też od każdego z osobna. Może on według swego wyboru sięgać zarówno do majątku spółki, jak i do majątku osobistego członków zarządu, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek ze zobowiązanych, zwalnia pozostałych (co oczywiście nie wyklucza tzw. roszczeń zwrotnych między nimi).
 
Zawiązanie spółki
 
Spółka z o.o. może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 151 § 1 k.s.h.). Dlatego mogą powstawać i spółki prowadzące przedsiębiorstwo, i takie, które są wprawdzie wpisywane do rejestru przedsiębiorców w KRS, ale przedsiębiorcami de facto nie są, bo prowadzą jedynie działalność naukową. Jedną z pierwszych decyzji, jakie należy podjąć przed rozpoczęciem procesu rejestracji, powinno być określenie, czym będzie zajmować się tworzona spółka, bowiem niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymagają uzyskania koncesji lub zezwolenia. Spółka z o.o. nie może być zawiązana przez inną jednoosobową spółkę z o.o. (art. 151 § 2 k.s.h.). Kapitał zakładowy spółki dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej. Udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. Firma spółki może być obrana dowolnie; powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”. Dopuszczalne są zatem nazwy fantazyjne, choć i w tym zakresie nie ma pełnej swobody - w jednym w orzeczeń Sąd Najwyższy dopuścił używanie przez spółkę z o.o. nazwy „Helvetia”, ale z oporami wynikającymi ze zbieżnością z rozpoznawalną nazwą Szwajcarii. Swoboda jest zatem znaczna, ale w ramach zasad współżycia społecznego i uzasadnionego interesu spółki.
Tabela 1. Powstanie spółki z o.o.
Do zawarcia umowy spółki z o.o. niezbędne jest spełnienie wszystkich wymogów kumulatywnie. Zawarcie umowy może nastąpić bezpośrednio przez jej założycieli bądź za pośrednictwem pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być udzielone także w formie aktu notarialnego (art. 99 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny; Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2008 r. nr 228, poz. 1506). Kwestii tej dotyczy uchwała SN z 30 maja 1990 r. (sygn. akt III CZP 8/90, OSN z 1990 r. nr 10-11, poz. 124), w której stwierdzono, że: nie jest ważna umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i umowa spółki akcyjnej zawarta przez przedsiębiorstwo państwowe i osobę fizyczną, jeżeli osoba ta występuje jednocześnie w imieniu własnym i jako dyrektor przedsiębiorstwa państwowego. Nie jest ważna umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i umowa spółki akcyjnej zawarta przez osobę występującą jednocześnie w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik przedsiębiorstwa państwowego, jeżeli osoba ta piastuje w tym przedsiębiorstwie stanowisko zastępcy dyrektora, głównego księgowego lub stanowisko równorzędne albo jest członkiem rady pracowniczej tegoż przedsiębiorstwa.
Tabela 2. Niezbędne elementy umowy spółki
 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowo- Akcyjna - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »