| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Organizacja i funkcjonowanie rady pracowników w firmie

Organizacja i funkcjonowanie rady pracowników w firmie

Rada pracowników jest organem przedstawicielskim powołanym u pracodawców zatrudniających powyżej 50 osób. Pracodawca ma obowiązek informowania pracowników m.in. o stanie zatrudnienia oraz konsultowania z nimi planowanych zmian w zakładzie pracy.

TRYB POWOŁYWANIA RADY
 
Przeprowadzenie wyborów rady pracowników jest uzależnione od tego, czy w zakładzie działają organizacje związkowe (jeżeli tak, to ile i czy dojdą do porozumienia) czy też nie.
Istnieją 3 tryby powoływania rady pracowników:
• związkowy - gdy u pracownika działa tylko jedna reprezentatywna organizacja związkowa, radę pracowników wybiera jej zarząd i powiadamia o tym pracodawcę; jeżeli działa więcej niż jedna organizacja związkowa - muszą one wspólnie wybrać radę i powiadomić o tym pracodawcę. W takim też przypadku związki określają zasady powoływania i funkcjonowania rady (art. 4 ust. 1 ustawy o radach pracowników);
• mieszany - w tym trybie radę powołuje się, gdy organizacje związkowe w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia negocjacji nie zawrą porozumienia w sprawie wspólnego wyboru członków rady. W takiej sytuacji związki powiadamiają pracodawcę, a wyboru rady dokonują pracownicy. Niemniej jednak głosować mogą oni jedynie na kandydatów zgłoszonych przez reprezentatywne organizacje związkowe (art. 4 ust. 3 ustawy o radach pracowników);
• pracowniczy - gdy u pracodawcy nie działa żadna organizacja związkowa, radę wybierają sami pracownicy (art. 4 ust. 4 ustawy o radach pracowników).
Członków rady pracowników u pracodawcy, u którego nie ma organizacji związkowych, zatrudniającego:
• do 100 pracowników - wybierają pracownicy spośród kandydatów zgłoszonych na piśmie przez grupę co najmniej 10 pracowników,
• powyżej 100 pracowników - wybierają pracownicy spośród kandydatów zgłoszonych przez grupę co najmniej 20 pracowników.
Wybieranie rady w trybie pracowniczym jest jednak mocno ograniczone. Rada pracowników ulega bowiem rozwiązaniu, a mandat jej członków wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym pracodawca, u którego nie działała do tej pory organizacja związkowa, został powiadomiony na piśmie o objęciu go zakresem działania takiej organizacji oraz o liczbie członków organizacji będących pracownikami (art. 4 ust. 5 ustawy o radach pracowników). Mandat mimo wszystko w takiej sytuacji nie wygasa, jeżeli do końca kadencji wybranych w ten sposób członków rady pozostało nie więcej niż 12 miesięcy (art. 4 ust. 6 ustawy o radach pracowników). Może się więc okazać, że wybrana przez załogę rada w krótkim czasie będzie musiała zakończyć swoją działalność, a związek zawodowy samodzielnie postanowi o członkach kolejnej rady.
 
WĄTPLIWOŚCI TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
 
Trybunał Konstytucyjny badał zgodność przepisów ustawy o radach pracowników z Konstytucją RP i w wyroku z 8 lipca 2008 r. (K 23/07, DzU z 2008 r. nr 120, poz. 778) stwierdził, że sposób powoływania rad pracowników przez związki zawodowe jest niezgodny z Konstytucją RP. Jednocześnie ustalił utratę mocy wadliwych przepisów na okres 12 miesięcy od daty publikacji wyroku. Oznacza to, że jeżeli przepisy nie zostaną zmienione i dostosowane do wytycznych Trybunału, przestaną obowiązywać od 9 lipca 2009 r.
Trybunał Konstytucyjny uznał, że powoływanie rady w trybie związkowym i mieszanym odbiera pracownikom, którzy nie należą do żadnego związku, ich przedstawicielskie prawo do informacji o sprawach zakładu i jako takie narusza art. 59 ust. 1 Konstytucji RP. W konsekwencji tego wyroku wybór rady pracowników w trybie związkowym i mieszanym należy uznać za wiążący i obowiązujący. Dzieje się tak dlatego, że Trybunał Konstytucyjny sam odroczył wejście wyroku w życie (do 9 lipca 2009 r.), a ponadto w uzasadnieniu wskazał, że kadencja trwa zasadniczo 4 lata i wybrani pracownicy powinni do końca tej kadencji pełnić swoją funkcję. W związku z tym, jeżeli w firmie została wybrana rada pracowników w jednym z zakwestionowanych trybów, do końca kadencji działa ona w tym kształcie. Jeżeli kadencja skończy się przed 9 lipca 2009 r. kolejna rada też może zostać wybrana w tym trybie, oczywiście jeżeli wcześniej wadliwe przepisy nie zostaną uchylone.
Trybunał podważył również słuszność art. 4 ust. 5 ustawy o radach pracowników, który stanowił, że w razie powstania w zakładzie pracy reprezentatywnej organizacji związkowej, rada pracowników wybrana w trybie pracowniczym ulega rozwiązaniu, a mandat jej członków wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia objęcia pracodawcy zakresem działania organizacji związkowej. Zasada ta będzie także obowiązywać tylko do 8 lipca 2009 r. lub krócej, oczywiście pod warunkiem że przepis ten zostanie wcześniej zmieniony bądź uchylony.
 
reklama

Źródło:

INFOR

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

WspolnyPozew.com

Portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »