| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Rozliczenie roczne podatników podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 r.

Rozliczenie roczne podatników podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 r.

31 marca 2009 r. będzie dla większości podatników podatku dochodowego od osób prawnych (tj. dla podatników, dla których rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy) okresem sporządzania zeznania rocznego CIT-8 za 2008 r. Przypominamy zasady obowiązujące przy rozliczeniach rocznych podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Organ podatkowy właściwy do złożenia zeznania
 
Zeznanie CIT-8 podatnicy składają w urzędzie skarbowym, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego - czyli naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę podatnika (art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej). Adres siedziby należy ustalić w oparciu o dane wynikające z odpowiedniego rejestru (np. rejestru przedsiębiorców). Jeżeli adres siedziby nie jest ujawniony w rejestrze, należy go określić na podstawie danych wynikających ze statutu lub umowy (§ 2 rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych).
Przepisy rozstrzygają także, który organ jest właściwy, jeżeli podatnik zmienił adres siedziby w ciągu roku. Jeżeli na skutek takiej przeprowadzki ulegnie zmianie organ podatkowy (naczelnik urzędu skarbowego), zeznanie roczne należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według adresu siedziby w ostatnim dniu roku podatkowego, za który jest składane zeznanie (§ 11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych). Jeśli jednak podatnik na podstawie obowiązujących przepisów jest obowiązany do ujawnienia adresu siedziby w odpowiednim rejestrze (np. rejestrze przedsiębiorców), przepis § 11 ust. 1 pkt 2 można zastosować, jeżeli adres siedziby został ujawniony w tym rejestrze do końca roku podatkowego, za który jest składane zeznanie (§ 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych).
Szczególne zasady ustalania organu podatkowego (naczelnika urzędu skarbowego) właściwego do złożenia zeznania dotyczą podatkowych grup kapitałowych i podatników objętych ograniczonym obowiązkiem.
W przypadku:
1) podatkowych grup kapitałowych - zeznań rocznych składanych za grupy kapitałowe właściwy jest organ podatkowy (naczelnik urzędu skarbowego) w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych dla spółki reprezentującej taką grupę (wskazanej w umowie o utworzeniu grupy kapitałowej - art. 1a ust. 3 pkt 4 updop) - § 3 rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych,
2) podatników objętych ograniczonym obowiązkiem (a więc podatników niemających siedziby ani zarządu na terytorium Polski) - właściwość organu podatkowego (naczelnika urzędu skarbowego) dla takich podatników ustala się nie według siedziby podatnika (która znajduje się za granicą), lecz na podstawie miejsca uzyskiwania przychodów - § 5a rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych.
 
Termin złożenia zeznania
 
Zeznanie roczne składane jest przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych do końca trzeciego miesiąca roku następnego po zakończonym roku podatkowym. W tym samym terminie podatnik jest zobowiązany do wpłaty podatku należnego albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku (art. 27 ust. 1 updop).
Większość podatników podatku dochodowego od osób prawnych składa zeznania roczne do końca marca następnego roku (za rok podatkowy przyjmują oni bowiem rok kalendarzowy). W przypadku zeznania rocznego za 2008 r. termin złożenia CIT-8 upływa dla nich 31 marca 2009 r. Jest to wtorek, a więc termin nie ulega przesunięciu (przesunięcie następuje, gdy termin wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy).
Termin złożenia zeznania jest zachowany, jeżeli przed jego upływem zeznanie zostało złożone w jednym z miejsc wymienionych w art. 12 § 6 Ordynacji podatkowej. Jest więc zachowany, gdy przed jego upływem zeznanie:
1) zostało złożone na poczcie - datą jego złożenia jest data stempla pocztowego,
2) zostało wysłane e-mailem, za poświadczeniem przedłożenia, do organu podatkowego lub do jednostki informatycznej obsługi administracji podatkowej (zeznania roczne CIT-8, CIT-8A i CIT-8B oraz załączniki do tych zeznań mogą być bowiem składane w formie elektronicznej - zob. rozporządzenie Ministra Finansów z 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej - Dz.U. Nr 246, poz. 1817 z późn. zm.).
Termin do złożenia zeznania nie może zostać przywrócony także na podstawie przepisów art. 162 Ordynacji. Może być natomiast odroczony. Decyzję o odroczeniu terminu złożenia zeznania może podjąć właściwy organ podatkowy na podstawie art. 48 § 1 Ordynacji (w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym). Odroczenie terminu może nastąpić wyłącznie do momentu jego upływu. Nie można bowiem odroczyć terminu, który już upłynął. Zatem szanse na uwzględnienie mają wyłącznie wnioski złożone przed terminem.
 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Młynarczyk

W mojej kilkunastoletniej praktyce prawniczej, jednym z najtrudniejszych zagadnień jest prowadzenie z pracownikami negocjacji czy to w zakresie konieczności dokonania zmian u pracodawcy obowiązujących regulacji dotyczących na przykład zmiany regulaminu wynagrodzeń, regulaminu premiowania, zmiany regulaminu pracy w zakresie ustalenia na przykład nowych norm czasu pracy - w każdym przypadku gdy nowe regulacje są niekorzystne dla pracowników a ich wprowadzenie wymaga zmian umów o pracę. Umiejętność negocjowania jest również niezwykle ważna, w każdym przypadku, gdy dotyczy to rozwiązania umowy o pracę , szczególnie gdy przyczyny rozwiązania umowy o pracę leżą po stronie pracodawcy, czy też w przypadku wystąpienia u pracodawcy przypadku mobbingu, molestowania seksualnego czy też naruszenia zasad nierównego traktowania. W każdym z wyżej wymienionych przypadku, jak również w innych sprawach, które mogą wystąpić w ramach zatrudnienia pierwszorzędne znaczenie ma umiejętność prowadzenia rozmów z pracownikami w celu zminimalizowania wystąpienia konfliktu, lub w celu doprowadzenia do rozwiązania konfliktu i przywrócenia u pracodawcy normalnego toku działania i właściwych relacji pomiędzy pracownikami. Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest, bowiem zapewnienie normalnych warunków pracy, jak również przeciwdziałanie zjawiskom tworzących negatywną atmosferę. Umiejętność negocjowania i prowadzenia rozmów z pracownikami jest umiejętnością niezbędna, w którą, w mojej ocenie, musi być wyposażony pracownik HR. Pracownicy HR , nawet mając świadomość jak ważne jest kształtowanie prawidłowych zachowań i relacji pomiędzy pracownikami a pracodawcą, skupiają się w swojej pracy przede wszystkim na doskonaleniu znajomości przepisów prawa oraz szkoleniu się w umiejętności ich stosowania traktując to jako quasi „oręż”, który ma zapewnić pracodawcy ochronę prawną przy podejmowaniu działań wobec pracowników. Tymczasem wyłącznie znajomość przepisów prawa jakkolwiek niezbędna w tej pracy to jednak jak wynika z praktyki powinna korespondować z umiejętnościami negocjacyjnymi, gdyż dopiero to połączenie pozwala moim zdaniem wielu konfliktów uniknąć a praktycznie prawie wszystkie rozwiązać.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK