| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Wszystko o wypowiadaniu umów o pracę

Wszystko o wypowiadaniu umów o pracę

W czasach kryzysu sprawą newralgiczną dla wielu firm staje się skuteczne i tanie przeprowadzenie zwolnień. Sprawna restrukturyzacja zatrudnienia pozwala bowiem na znaczne oszczędności nie tylko w wymiarze finansowym, ale również czasowym i organizacyjnym. Pracownik zwolniony zgodnie z prawem jest przecież mniej skory do odwoływania się do sądu i oszczędza tym samym pracodawcy licznych kłopotów.

Wypowiedzenie zmieniające przy zwolnieniach grupowych
 
W polskim prawie stosunek pracy podlega ścisłej prawnej ochronie jako związek dwóch podmiotów o nierównej pozycji ekonomicznej i organizacyjnej. Nie jest to jednak ochrona bezwzględna. Przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia nie stosuje się w zasadzie regulacji z art. 38 (obowiązek „indywidualnej konsultacji”) i 41 k.p. (ochrona pracy w czasie urlopu i innej usprawiedliwionej nieobecności), a także przepisów odrębnych dotyczących szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy. Z kolei w razie niezawarcia porozumienia przy wypowiadaniu stosunków pracy, a także warunków pracy i płacy, stosuje się art. 38 k.p. W takim wypadku firma musi więc indywidualnie skonsultować ze związkami zamiar wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony, a związek może w ciągu 5 dni zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia.
Kolejną ważną zasadą, jest ta, że jeżeli wypowiedzenie zmieniające powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikom przysługuje, do końca okresu, w którym korzystaliby ze szczególnej ochrony przed zwolnieniem dodatek wyrównawczy. W razie wypowiadania stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia umowy zawarte na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy mogą być rozwiązane przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem, choćby nawet w kontrakcie nie przewidziano takiej możliwości. Jest to bardzo istotne, jako że wypowiedzenie umowy terminowej, w której nie znalazła się klauzula statuująca taką możliwość, jest przez część doktryny uznawane za nieważne z mocy prawa. Jest to istotne odstępstwo od zasady, że sprzeczne z prawem oświadczenia woli o rozwiązaniu stosunku pracy są skuteczne dopóki nie zostaną podważone przez sąd. Ponadto prawo poważnie ogranicza możliwość złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu w ramach grupowego zwolnienia. Jest to możliwe dopiero po zawiadomieniu powiatowego urzędu pracy o przyjętych ustaleniach dotyczących redukcji załogi oraz o przeprowadzonej konsultacji (ze związkami lub przedstawicielami pracowników), bądź też - gdy obowiązek taki pracodawcy nie dotyczy - po zawarciu porozumienia lub ustaleniu regulaminu zwolnień. Dopiero wtedy dopuszczalne jest złożenie pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy to samo zdarzenie (zawiadomienie, zawarcie porozumienia lub ustalenie regulaminu) wyznacza początek 30-dniowego terminu, po upływie którego może nastąpić rozwiązanie stosunku pracy. Uchybienie terminom naraża pracodawcę na przegraną przed sądem z powodu redukowania zatrudnienia niezgodnie z ustawą, pracownikowi zaś daje możliwość żądania uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach albo odszkodowania.
Tabela 3. Dopuszczalność wypowiedzenia zmieniającego w ustawie o zwolnieniach grupowych
 
ZGODNIE Z PRAWEM
Art. 42 k.p. 
§ 1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.
§ 2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.
§ 3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.
§ 4. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.
POROZUMIENIE STRON
 
Porozumienie polega na zgodnym oświadczeniu woli stron o rozwiązaniu istniejącego stosunku pracy. Przyjmuje się, że ten tryb może dotyczyć każdej umowy. Wola stron może być dowolna, byleby żadna z nich nie była dyscyplinowana.
 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Komandzik-Szałagan

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK