| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Aporty w spółce z o.o.

Aporty w spółce z o.o.

Często osoby planujące prowadzenie własnej działalności gospodarczej czy też przystąpienie w charakterze wspólnika do spółki zastanawiają się, jak zacząć takie przedsięwzięcie bez dostatecznych środków w gotówce. Polskie prawo przewiduje możliwość nabywania udziałów w spółkach kapitałowych przez osoby nieposiadające wolnych środków. Udziały i akcje w spółkach mogą być obejmowane nie tylko za gotówkę, ale też za wkłady niepieniężne, czyli prawa majątkowe inne niż środki pieniężne. Dzięki takiej operacji spółka otrzymuje potrzebne środki na prowadzenie działalności gospodarczej, a osoba chcąca być przedsiębiorcą zyskuje status wspólnika.

Użytkowanie wieczyste i nieruchomość
 
Jeszcze do niedawna w praktyce problemy budziło pokrywanie udziałów w formie użytkowania wieczystego gruntu, a w szczególności - czy konieczne jest zawarcie odrębnej umowy w formie aktu notarialnego dla przeniesienia tego prawa na rzecz spółki. Sąd Najwyższy rozwiał wątpliwości w uchwale z dnia 5 grudnia 1991 r. (sygn. akt III CZP 128/91, OSNCP z 1992 r. nr 6, poz. 106). Zdaniem SN zawarcie dodatkowej umowy przenoszącej własność jest konieczne. Może to być odrębna umowa zawarta w trakcie zakładania spółki, ale może być także połączona i objęta jednym aktem notarialnym z umową spółki. Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności może być oczywiście zawarta z zastrzeżeniem warunku (art. 89 i 157 § 2 k.c.). W przypadku nieruchomości będzie wymagane również zastosowanie art. 155 k.c. w zw. z art. 158 k.c., który stanowi, że umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
Zapamiętaj
Aby należycie wykonać zobowiązanie z umowy spółki do wniesienia nieruchomości w formie aportu, konieczne jest zawarcie dodatkowej umowy w formie aktu notarialnego.
W razie niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązań przez wspólników ponoszą oni odpowiedzialność na zasadach przewidzianych w art. 471 k.c.
W przypadku gdy wspólnik albo akcjonariusz wniósł wkład niepieniężny mający wady, jest on zobowiązany do wyrównania spółce kapitałowej różnicy między wartością przyjętą w umowie albo statucie spółki a zbywczą wartością wkładu. Umowa albo statut spółki może przewidywać, że spółce przysługują w takiej sytuacji także inne uprawnienia.
PRZYKŁAD
X chce wnieść do spółki z o.o. jako wkład niepieniężny maszyny drukarskie, które jednak stanowią własność osoby trzeciej. Taki wkład nie powoduje korzyści majątkowej po stronie spółki, dlatego X będzie musiał wpłacić pieniądze, tak by spółka otrzymała rzeczywistą wartość deklarowanego aportu.
 
Technologia
 
W praktyce bardzo często jako aport wnoszona jest „technologia”, chodzi tu przede wszystkim o prawo do patentu i prawo do rejestracji wzoru przemysłowego, projekty racjonalizatorskie czy prawo do korzystania z doświadczeń o charakterze technicznym. Przy tego rodzaju wkładach pojawia się problem prawidłowej wyceny wartości wnoszonego prawa. Wycena powinna być przeprowadzona w sposób maksymalnie obiektywny. Technologie wpisane do bilansu spółki powinny być przyjęte według ceny nabycia lub wytworzenia. Wyróżnia się dwie metody wyceny technologii: użytkową i wymienną. Pierwsza z nich polega na wzięciu pod uwagę takich czynników jak wskaźnik zyskowności, zbyt na rynku, rozmiary produkcji, charakter prawa lub licencji, a w szczególności okres jego trwania. Przy metodzie wymiennej bierze się pod uwagę realną, rynkową wartość prawa.
 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »