| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jakie dokumenty musi przygotować wykonawca do przetargu publicznego

Jakie dokumenty musi przygotować wykonawca do przetargu publicznego

Zamawiający ma prawo domagać się od wykonawców dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Jednak weryfikując zdolność wykonawcy do wykonania zamówienia oraz zgodność oferowanych przez niego usług, dostaw czy robót budowlanych z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia i innych postanowieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie może on przekraczać granic wyznaczonych przez ustawodawcę.

Wymogi wynikające z dyrektywy
 
Ponieważ wyżej wskazane przepisy są bardzo ogólne, w celu ich uszczegółowienia należy sięgnąć do Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (dalej Dyrektywa). Artykuł 45 ust. 1 Dyrektywy stwierdza, że z udziału w zamówieniu wykluczany jest każdy kandydat lub oferent, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądu z powodu dopuszczenia się korupcji, oszustwa w rozumieniu art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, udziału w organizacji przestępczej lub udziału w praniu pieniędzy. Dokumentem, którego może żądać zamawiający w takiej sytuacji, jest wyciąg z rejestru sądowego, a w przypadku jego braku - równoważny dokument wskazujący, że wymogi te zostały spełnione, wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju pochodzenia lub kraju, z którego ta osoba przybywa.
Zamawiający może, w przypadku wątpliwości co do podmiotowej sytuacji kandydatów lub oferentów, zwrócić się bezpośrednio do właściwych organów z wnioskiem o udzielenie wszelkich niezbędnych informacji. Uwzględniając przepisy krajowe prawa państwa członkowskiego, w którym znajdują się siedziby lub miejsca zamieszkania oferentów, wnioski takie odnoszą się do osób prawnych lub fizycznych, w tym stosownie, dyrektorów przedsiębiorstw oraz wszelkich osób posiadających uprawnienia do reprezentowania, decydowania lub sprawowania kontroli nad kandydatem lub oferentem.
Zgodnie z ustępem 2 art. 45 Dyrektywy z udziału w zamówieniu można wykluczyć każdego wykonawcę, który jest w stanie upadłości lub likwidacji, którego działalność jest objęta zarządem sądowym, zawarł umowę z wierzycielami lub zawiesił działalność gospodarczą. Wykluczeniu podlega także wykonawca, który jest przedmiotem postępowania o ogłoszenie upadłości, o wydanie nakazu przymusowej likwidacji, o ustanowienie zarządu sądowego lub postępowania układowego z wierzycielami. Dokumentem, którego może żądać zamawiający celem sprawdzenia podmiotowej sytuacji oferenta, jest wyciąg z rejestru sądowego, a w przypadku jego braku - równoważny dokument wskazujący, że wymogi te zostały spełnione, wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju pochodzenia lub kraju, z którego ta osoba przybywa. I tak na przykład w przypadku wykonawcy z Wielkiej Brytanii rejestrem, z którego wypis powinien on przedstawić, jest United Kingdom Companies House w Londynie, Companies Registry Office w Belfaście lub Companies Registry Office w Edynburgu, w zależności od miejsca siedziby lub miejsca zamieszkania. W Hiszpanii istnieje Registro Mercantil Central, który wydaje wypisy zawierające nazwę, wysokość kapitału zakładowego, cel założenia spółki, informacje dotyczące organów zarządzających, niewypłacalności, upadku i rozwiązaniu spółki. Natomiast we Francji odpowiednikiem polskiego Krajowego Rejestru Sądowego jest Registre National du Commerce et des Societes. Informacje dotyczące każdej francuskiej spółki można uzyskać na stronie Euridile i obejmują one nie tylko informacje udostępnione przez RNCS, ale także l'Institut National de la Propriete Industrielle (Narodowy Instytut Własności Przemysłowej) oraz Direction Generale des Impots (Generalny Zarząd Podatkowy) w zakresie niezalegania z zapłatą podatków oraz posiadanego przez spółkę majątku.
 
Zobowiązania podatkowe, składki ZUS
 
W celu sprawdzenia, czy kandydat lub oferent wypełnia zobowiązania dotyczące płatności podatków lub opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zgodnie z przepisami kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zamawiający przyjmuje zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, którego to dotyczy. W Wielkiej Brytanii informacje dotyczące niezalegania z zapłatą podatków można otrzymać od Her Majesty's Revenue and Customs lub Office of the Revenue Commissioners w Irlandii, natomiast wszystkie wpłacone składki na ubezpieczenie społeczne są zapisywane przez program National Insurence Recording System 2. Natomiast w Hiszpanii zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków wydaje Hacienda Publica, natomiast zaświadczenia dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie społeczne - Instituto Nacional de la Seguridad Social.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK