| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak dokonać zamknięcia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Jak dokonać zamknięcia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów muszą sporządzić spis z natury, podsumować księgę i ustalić dochód roczny. Dokonanie tych czynności pozwoli na prawidłowe rozliczenie roczne. Po 1 stycznia 2009 r. pozostanie tylko złożyć zeznanie podatkowe za 2008 rok.

Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, nieprowadzący ksiąg rachunkowych (czyli tzw. pełnej księgowości) i niepłacący podatku w sposób zryczałtowany (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa), mają obowiązek prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. To właśnie na podstawie zapisów dokonanych w takiej księdze wyznacza się dochód. Jak to zostało wskazane w ustawie o PIT, definiując dochód podatnik powinien wyznaczyć różnicę pomiędzy przychodem a kosztami, a następnie skorygować ją o różnice remanentowe. Kwota taka odpowiednio powiększana jest o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego. Gdy wartość remanentu początkowego jest wyższa, kwotę stanowiącą wynik odjęcia kosztów od przychodów pomniejsza się o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego.
To oznacza, że dla wyznaczenia podstawy opodatkowania konieczne jest uprzednie prawidłowe rozliczenie przychodów i kosztów. Tak pierwsze, jak i drugie powinny być ujęte w księdze podatkowej. Niezwykle istotne przy tym jest to, by podatnik rozliczył przychody i koszty w odpowiednim momencie.
Dość często podatnicy mają wątpliwości, w jakim momencie wydatek powinien zostać rozliczony w czasie i ujęty w księdze podatkowej. Niewątpliwie życia podatnikom nie ułatwia to, że brak jest całkowitej spójności pomiędzy regulacjami ustawy o PIT a rozporządzeniem w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Według ogólnej zasady zapisanej w ustawie o PIT, podatnik który nie prowadzi ksiąg rachunkowych, potrąca koszty w tym roku podatkowym, w którym zostały one poniesione. Jednocześnie ustawodawca godzi się na to, by przedsiębiorcy ewidencjonujący przychody i koszty w podatkowej księdze stosowali zasadę memoriału, czyli przypisywali koszty do przychodów i rozliczali je w tych samych okresach.
Pomimo że ustawodawca rozróżnia dwie metody rozliczania kosztów w czasie, to już minister finansów nie różnicuje zasad ewidencjonowania kosztów w księdze podatkowej. I tak zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych musi być wpisany do księgi, co do zasady, niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Zatem w taki sposób postąpić musi zarówno podatnik stosujący metodę kasową, jak i zasadę memoriału.
Tym samym, bez względu na to, jak podatnik rozlicza koszty w czasie, jeżeli towar lub materiał podstawowy zostanie podatnikowi doręczony do końca roku, to musi on być wpisany do podatkowej księgi. Oczywiście, jeżeli taka rzecz nie zostanie skonsumowana podatkowo (np. towar sprzedany), wówczas faktycznie wydatek zostanie wyłączony z kosztów poprzez ujęcie go w rocznej inwentaryzacji.
Dalej minister wskazał, że zapisów dotyczących wydatków innych niż dotyczących zakupu materiałów podstawowych i towarów handlowych dokonuje się, co do zasady, jeden raz dziennie, po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym, z uwzględnieniem zasad rozliczania kosztów w czasie zapisanych w art. 22 ustawy o PIT.
To oznacza, że w odniesieniu do innych kosztów podatkowych podatnik musi wyznaczyć moment poniesienia i wpisywać je do księgi przychodów i rozchodów, uwzględniając właśnie datę ich poniesienia.
W tym miejscu należy przypomnieć, że w regulacjach ustawy o PIT ustawodawca wskazał, że podatnicy prowadzący podatkową księgę, rozliczający się memoriałowo, za dzień poniesienia kosztu uznają dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.
 

RadosŁaw Kowalski
doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Młynarczyk

W mojej kilkunastoletniej praktyce prawniczej, jednym z najtrudniejszych zagadnień jest prowadzenie z pracownikami negocjacji czy to w zakresie konieczności dokonania zmian u pracodawcy obowiązujących regulacji dotyczących na przykład zmiany regulaminu wynagrodzeń, regulaminu premiowania, zmiany regulaminu pracy w zakresie ustalenia na przykład nowych norm czasu pracy - w każdym przypadku gdy nowe regulacje są niekorzystne dla pracowników a ich wprowadzenie wymaga zmian umów o pracę. Umiejętność negocjowania jest również niezwykle ważna, w każdym przypadku, gdy dotyczy to rozwiązania umowy o pracę , szczególnie gdy przyczyny rozwiązania umowy o pracę leżą po stronie pracodawcy, czy też w przypadku wystąpienia u pracodawcy przypadku mobbingu, molestowania seksualnego czy też naruszenia zasad nierównego traktowania. W każdym z wyżej wymienionych przypadku, jak również w innych sprawach, które mogą wystąpić w ramach zatrudnienia pierwszorzędne znaczenie ma umiejętność prowadzenia rozmów z pracownikami w celu zminimalizowania wystąpienia konfliktu, lub w celu doprowadzenia do rozwiązania konfliktu i przywrócenia u pracodawcy normalnego toku działania i właściwych relacji pomiędzy pracownikami. Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest, bowiem zapewnienie normalnych warunków pracy, jak również przeciwdziałanie zjawiskom tworzących negatywną atmosferę. Umiejętność negocjowania i prowadzenia rozmów z pracownikami jest umiejętnością niezbędna, w którą, w mojej ocenie, musi być wyposażony pracownik HR. Pracownicy HR , nawet mając świadomość jak ważne jest kształtowanie prawidłowych zachowań i relacji pomiędzy pracownikami a pracodawcą, skupiają się w swojej pracy przede wszystkim na doskonaleniu znajomości przepisów prawa oraz szkoleniu się w umiejętności ich stosowania traktując to jako quasi „oręż”, który ma zapewnić pracodawcy ochronę prawną przy podejmowaniu działań wobec pracowników. Tymczasem wyłącznie znajomość przepisów prawa jakkolwiek niezbędna w tej pracy to jednak jak wynika z praktyki powinna korespondować z umiejętnościami negocjacyjnymi, gdyż dopiero to połączenie pozwala moim zdaniem wielu konfliktów uniknąć a praktycznie prawie wszystkie rozwiązać.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK