| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak przedsiębiorca może skutecznie dochodzić należności z faktury VAT

Jak przedsiębiorca może skutecznie dochodzić należności z faktury VAT

Przedsiębiorca, który dysponuje zaakceptowaną przez dłużnika fakturą VAT, może złożyć wniosek o rozpoznanie jego sprawy w postępowaniu nakazowym. Wyrok zapadnie wtedy szybciej, bowiem sąd będzie rozstrzygał na posiedzeniu niejawnym wyłącznie w oparciu o dokumenty. Na podstawie faktury VAT sąd może również wydać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Jeżeli roszczenie przedsiębiorcy nie przekracza 10 tys. zł, to może on żądać także rozpoznania jego sprawy w postępowaniu uproszczonym.

Postępowanie nakazowe
 
Dysponowanie przez przedsiębiorcę podpisaną fakturą VAT jest szczególnie ważne, jeśli chce on ograniczyć koszty związane z postępowaniem sądowym. Od 10 marca 2007 r. w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu zwykłym i w postępowaniu upominawczym przedsiębiorca jest bowiem zobowiązany do uiszczenia już na wstępie całej opłaty, tj. 5 proc. od wartości przedmiotu sporu. Koszty postępowania sądowego przedsiębiorca-wierzyciel może ograniczyć, jeśli będzie on dysponował dokumentami pozwalającymi na rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym, w którym konieczne jest uiszczenie jedynie 1/4 opłaty. Zgodnie z art. 485 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego sąd może wydać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli dochodzone roszczenie zostało udokumentowane zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem. Dokumentem takim może być oczywiście podpisana faktura VAT, a zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 23 lutego 2006 r. (sygn. akt II CSK 131/05) dokumentem takim może być także upoważnienie do wystawiania faktur VAT bez podpisu.
Do uruchomienia postępowania nakazowego konieczny jest wyraźny wniosek powoda, czyli przedsiębiorcy dochodzącego swoich roszczeń wynikających z niezapłaconej faktury VAT, z którego jednoznacznie będzie wynikało, że chce on rozpoznania jego sprawy w postępowaniu nakazowym. Wniosek ten powinien być zgłoszony w pozwie. Bezskuteczny będzie więc wniosek przedsiębiorcy, jeżeli złoży go on ustnie lub w późniejszym terminie, czyli np. na pierwszej rozprawie w postępowaniu zwykłym. Wybór trybu nakazowego jest bowiem przywilejem powoda, który może z niego skorzystać, ale może też skierować sprawę od razu do postępowania zwykłego. Takie zachowanie byłoby jednak nieracjonalne, jako że w postępowaniu nakazowym dużo prościej i szybciej uzyskuje się orzeczenie. Wynika to między innymi z tego, iż jedynym dopuszczalnym środkiem dowodowym w postępowaniu nakazowym są dokumenty i to spełniające określone wymogi formalne określone w art. 485 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego, czyli np. faktura VAT. Z uwagi na fakt, iż sprawa w postępowaniu nakazowym rozpoznawana jest na posiedzeniu niejawnym i sąd bierze pod uwagę jedynie złożone w postaci dokumentów dowody, przedsiębiorca-powód powinien w pozwie przedstawić wszystkie swoje twierdzenia i dowody. Jeżeli tego nie zrobi, to przy wydawaniu nakazu zapłaty sąd nie będzie brał ich pod uwagę, a jeżeli dojdzie do rozprawy, to przedsiębiorca może mieć trudności z ich przedstawieniem.
W postępowaniu nakazowym dopuszczalne jest jedynie dochodzenie roszczeń pieniężnych albo świadczenia innych rzeczy zamiennych. Jeżeli złożony pozew i złożona jako dowód faktura nie będą budziły żadnych wątpliwości, to sąd na posiedzeniu niejawnym wyda nakaz zapłaty. Nakaz zapłaty jest jednak orzeczeniem warunkowym. Po wydaniu nakazu sąd doręcza bowiem pozwanemu orzeczenie wraz z pozwem i załącznikami. Jednocześnie sąd nakazuje pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł zarzuty. Z uwagi na fakt, iż nakaz zapłaty jest pierwszym pismem doręczanym pozwanemu w sprawie, sąd ma obowiązek sprawdzenia, czy wskazany w pozwie adres pozwanego jest prawdziwy. Jeśli wskazany w pozwie adres pozwanego był nieprawidłowy i nie można doręczyć pozwanemu pozwu, to zgodnie z art. 4921 kodeksu postępowania cywilnego sąd z urzędu uchyla nakaz, przewodniczący podejmuje odpowiednie czynności, np. zawiesza postępowanie. Jeżeli po wydaniu nakazu okaże się, że pozwany w chwili wniesienia pozwu nie miał zdolności sądowej, procesowej albo organu powołanego do jego reprezentowania, a braki te nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie zgodnie z przepisami kodeksu, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty i wydaje odpowiednie postanowienie, np. o odrzuceniu pozwu.
Przedsiębiorca, który kwestionuje wydany nakaz zapłaty, powinien wnieść zarzuty do sądu, który wydał nakaz. Pismo pozwanego powinno wskazywać, czy rozstrzygnięcie jest kwestionowane w całości czy w części, przedstawić zarzuty, a także wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na ich potwierdzenie. Jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, np. w postępowaniu uproszczonym, to wniesienie zarzutów również wymaga zachowania tej formy. W postępowaniu nakazowym pozwany nie może wystąpić z powództwem wzajemnym, gdyż w tym trybie procesowym jest ono niedopuszczalne. Jeśli jednak pozwany z takim powództwem wystąpi, to sąd zadekretuje je jako oddzielną sprawę i skieruje do rozpoznania we właściwym trybie.
Jeżeli pozwany swoje zarzuty wniesie w sposób prawidłowy, czyli np. w ustawowym terminie i we właściwej formie, to sąd wyznaczy rozprawę. W takiej sytuacji sprawa będzie toczyła się dalej na zasadach ogólnych. Sąd będzie mógł wydać wyrok, który nie będzie jednak dotyczył żądań, ale będzie odnosił się do samego nakazu - będzie mógł utrzymać go w mocy lub uchylić. W toku postępowania, toczącego się na skutek wniesionych zarzutów, powód-przedsiębiorca nie może występować z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych. Jednakże jeżeli w toku sprawy zmienią się okoliczności, to powód może żądać zamiast pierwotnego przedmiotu jego wartości lub innego przedmiotu, a w sprawach o świadczenie powtarzające się, np. czynsz, rozszerzyć żądanie o dalsze okresy. Jeżeli przedsiębiorca nie zgłosi jakichś okoliczności faktycznych, zarzutów lub wniosków dowodowych w pozwie albo w piśmie zawierającym zarzuty, to ich rozpoznanie przez sąd jest możliwe jedynie wtedy, gdy strona wykaże, że nie mogła z nich skorzystać wcześniej lub gdy potrzeba ich powołania wynikła później.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Horyzonty®-Szkolenia dla Biznesu

Szkolenia dla Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK