| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak korzystać ze znaku towarowego, by nie naruszyć prawa

Jak korzystać ze znaku towarowego, by nie naruszyć prawa

Przedsiębiorca, który zarejestruje znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP, ma wyłączne prawo do jego używania na całym obszarze Polski. Osoba, która oznacza towary podrobionym znakiem towarowym lub dokonuje bezprawnego obrotu takimi towarami naraża się na odpowiedzialność cywilną. Może też zostać skazana nawet na dwa lata więzienia.

Prawa do znaku osób trzecich
 
W szczególnych przypadkach prawo do korzystania ze znaku towarowego objętego ochroną ma nie tylko przedsiębiorca, ale także inne osoby. Przede wszystkim prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu przedsiębiorcy prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie ich nazwisk lub adresu (jeżeli są częścią znaku towarowego), a także oznaczeń wskazujących w szczególności na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj, ilość, jakość, przeznaczenie, pochodzenie czy datę wytworzenia lub okres przydatności. Uprawniony przedsiębiorca nie może ponadto zakazywać innym osobom używania zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeżeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru zwłaszcza, gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi, a także zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, jeżeli prawo do jego używania przez te osoby wynika z innych przepisów prawa. Jeżeli zatem inna osoba posługuje się zarejestrowanym znakiem towarowym w sposób niezbędny i rzetelny w przypadku oferowania części zamiennych, akcesoriów czy usług, nie narusza ona praw ochronnych znaku towarowego. Niezbędność i rzetelność w tym przypadku oznacza, że użycie cudzego znaku towarowego wymaga należytego poinformowania odbiorcy towaru lub usługi o ich pochodzeniu i przeznaczeniu oraz wykazania osoby producenta.
Nawet jeżeli uprawniony przedsiębiorca posiada prawo ochronne na znak towarowy, to nie może zakazać innym osobom używania zarejestrowanego znaku towarowego lub podobnego oznaczenia w obrocie, jeżeli znaku tego nie używał w sposób rzeczywisty zgodny z przepisami ustawy Prawo własności przemysłowej. Jeżeli zatem ktoś wykorzysta znak towarowy, który co prawda jest już zastrzeżony, jednak w praktyce nie jest wykorzystywany w obrocie, to nie narusza praw uprawnionego przedsiębiorcy, bowiem przez takie działanie nie ponosi on żadnej straty. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy przedsiębiorca nie może zakazać posługiwania się tym znakiem innej osobie, jeżeli pod daną nazwą prowadzi ona działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy tacy nie mogą jednak zajmować się identycznym profilem działalności gospodarczej, tzn. nie mogą należeć do tej samej branży gospodarczej. Dodatkowo używane przez nich nazwy muszą posiadać jedynie lokalny zasięg używania. Taka nazwa nie może być także używana w charakterze oznaczenia towarów będących przedmiotem działalności osoby nieposiadającej prawa ochronnego na znak towarowy. Nie może ona także wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. Przedsiębiorca posługujący się firmą identyczną z zarejestrowanym znakiem towarowym może jej zatem używać, jeśli nie oznacza nią produkowanych przez siebie towarów. W takiej sytuacji uprawnionym do wykorzystywania znaku towarowego w zakresie oznaczenia towarów jest bowiem jedynie podmiot, któremu zostało przyznane prawo ochronne na znak towarowy przez Urząd Patentowy i który to podmiot ujawniony jest w rejestrze znaków towarowych. Jeżeli jednak osoba posiadająca prawo do znaku towarowego wykaże, że przedsiębiorca w złej wierze używa tego znaku do oznaczenia swojej firmy, to może zażądać zaprzestania wykorzystywania zastrzeżonego przez siebie znaku.
Prawo do używania znaku towarowego, pomimo jego zastrzeżenia, ma także osoba, która prowadzi lokalną działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze i używała go wcześniej w dobrej wierze. W takiej sytuacji może ona korzystać z takiego znaku bezpłatnie, jednak pod warunkiem, że nie zwiększy zakresu, w jakim używa tego znaku, co oznacza, że będzie go używała w takim samym celu i w takim samym rozmiarze, jak robiła to przed jego rejestracją przez uprawnionego przedsiębiorcę. Przedsiębiorca prowadzący taką lokalną działalność może zażądać wpisania jego prawa do korzystania ze znaku do rejestru znaków towarowych. Może on także przenieść przysługujące mu prawo na inną osobę, jeżeli przenosi na nią równocześnie prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo.
Z objętego ochroną znaku towarowego może legalnie korzystać także każda osoba, która posiada licencję na jego używanie. Licencja taka udzielana jest najczęściej odpłatnie przez uprawnionego przedsiębiorcę, poprzez zawarcie umowy licencyjnej. Uprawniony przedsiębiorca może jednak zażądać w umowie, by osoba nabywająca licencję w sąsiedztwie znaku towarowego umieszczała informację, że korzysta z takiej licencji. Pod rygorem nieważności umowa licencyjna powinna być zawarta w formie pisemnej. W umowie licencyjnej uprawniony przedsiębiorca może ograniczyć korzystanie ze znaku towarowego (licencja ograniczona) lub wskazać, że nabywca licencji może korzystać z niego w pełnym zakresie (licencja pełna). Jeżeli osoba posiadająca prawo ochronne do znaku towarowego nie zastrzeże w umowie, że nabywca licencji może korzystać z niej wyłącznie, to nabywca licencji może udzielić jej innym osobom. W razie przejścia obciążonego licencją prawa ochronnego na znak towarowy na inną osobę umowa licencyjna jest skuteczna wobec takiego następcy prawnego.
PRZYKŁAD
WYGAŚNIĘCIE PRAWA DO ZNAKU
Jan Kowalski, właściciel firmy MEBLE, przez sześć lat wysyłał dokumentację firmy, na której widniała jej nazwa zarejestrowana jako znak towarowy. W tym okresie nie produkował on jednak żadnych towarów, dlatego znak towarowy nie był na nich umieszczany i nie był wykorzystywany w reklamach. Właściciel innej firmy zwrócił się do Urzędu Patentowego o rejestrację identycznego znaku towarowego - MEBLE. Jan Kowalski zwrócił się do Urzędu Patentowego o odmowę rejestracji znaku, wskazując, że prawo ochronne przysługuje jemu. Urząd Patentowy zgodził się jednak na rejestrację, wskazując, że znak towarowy podlega wygaszeniu, jeżeli nie był używany przez pięć lat. Stosowanie go w korespondencji na drukach firmowych i w materiałach informacyjno-historycznych nie spełnia tego wymogu.
PRZYKŁAD
PRAWO DO LEGALNEGO UŻYWANIA CUDZEGO ZNAKU
Piotr Wesoły produkował rowery i oznaczał je nazwą Junopol. Nazwę tę zarejestrował w Urzędzie Patentowym jako znak towarowy. W trakcie produkcji dowiedział się jednak, że w jego miejscowości mieszka Andrzej Junopol, który zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych firm i wystawiane przez siebie dokumenty oznacza swoim nazwiskiem - Junopol. Piotr Wesoły wystąpił więc do sądu o zobowiązanie Andrzeja Junopola do zaprzestania używania jego znaku towarowego. Sąd odmówił jednak, wskazując, że przedsiębiorca posiadający prawo ochronne na znak towarowy, który składa się z nazwiska innej osoby, nie może żądać od niej zaprzestania posługiwania się tym nazwiskiem i oznaczania nim wystawianej przez siebie dokumentacji.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK