| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak korzystać ze znaku towarowego, by nie naruszyć prawa

Jak korzystać ze znaku towarowego, by nie naruszyć prawa

Przedsiębiorca, który zarejestruje znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP, ma wyłączne prawo do jego używania na całym obszarze Polski. Osoba, która oznacza towary podrobionym znakiem towarowym lub dokonuje bezprawnego obrotu takimi towarami naraża się na odpowiedzialność cywilną. Może też zostać skazana nawet na dwa lata więzienia.

Czym jest znak towarowy
 
Znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli nadaje się ono do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym mogą być w szczególności: wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Znakiem towarowym czy też usługowym jest zatem oznaczenie używane przez przedsiębiorcę źna rynku w celu łatwego rozpoznawania samego przedsiębiorcy czy też jego towarów lub usług. Znak towarowy jest oznaczeniem indywidualizującym przedsiębiorcę, którym może on oznaczać towary, dokumenty handlowe, ulotki reklamowe itp. Dzięki znakowi towarowemu funkcjonującemu na rynku przedsiębiorca może być rozpoznawany przez swoich klientów i odróżniany od innych przedsiębiorców funkcjonujących na tym samym rynku towarów i usług.
 
Procedura zgłoszenia ochrony
 
Na każdy znak towarowy może być udzielone prawo ochronne. Prawo to udzielane jest według zasady pierwszeństwa, czyli według daty zgłoszenia znaku do Urzędu Patentowego (UP) - tzw. uprzednie pierwszeństwo. Pierwszeństwo to jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Przy określeniu daty pierwszeństwa nie można zapomnieć o tzw. pierwszeństwie konwencyjnym czy też pierwszeństwie z wystawy. Pierwszeństwo konwencyjne wynika z umów międzynarodowych i przysługuje w Polsce według daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia znaku towarowego w państwie będącym stroną konwencji, jeżeli zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP nastąpi w okresie sześciu miesięcy od tej daty. Pierwszeństwo z wystawy natomiast określa się według daty wystawienia towaru na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej lub wystawie publicznej w Polsce, wskazanej przez prezesa Urzędu Patentowego RP, jeżeli zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP nastąpi w okresie sześciu miesięcy od tej daty.
Zgłoszenie znaku towarowego powinno zawierać określenie znaku, jak również wykaz towarów, dla których znak ma być przeznaczony. Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego znaku. Niedopuszczalne jest zatem przeprowadzenie jednej czynności zgłoszenia, której skutkiem miałaby być ochrona kilku znaków towarowych. W terminie sześciu miesięcy od otrzymania zgłoszenia Urząd Patentowy RP dokonuje ogłoszenia o zgłoszeniu. W tym czasie inne osoby i przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje uwagi, zapoznając się ze znakiem i układem towarów, dla których został on zgłoszony. Decyzje o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy poprzedza sprawdzenie przez UP, czy wymagane są ustawowe warunki do udzielenia prawa. Do czasu wydania decyzji zgłaszający może dokonywać w zgłoszeniu uzupełnień i poprawek. Nie mogą one jednak prowadzić do zmiany istoty znaku towarowego ani rozszerzać wykazu towarów, dla których znak ten został zgłoszony. Udzielenie prawa następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy dziesięcioletni okres ochrony znaku. Jeżeli Urząd Patentowy nie stwierdzi braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, to wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego. Udzielone prawo ochronne na znak towarowy podlega wpisowi do rejestru znaków towarowych i zostaje potwierdzone poprzez wydanie świadectwa ochronnego na znak towarowy. Wydane świadectwo ochronne na znak towarowy powinno w swojej treści odpowiadać wydanej decyzji o udzieleniu tego prawa ochronnego, bowiem ma ono charakter zaświadczenia, które stanowi jedynie potwierdzenie przez organ określonych faktów lub stanu prawnego, które zostały określone w wydanej decyzji.
Prawo ochronne znaku towarowego może być udzielone także jednocześnie kilku przedsiębiorcom, jeżeli zgłosili oni go wspólnie do równoczesnego używania znaku przez każdego z nich. Takie wspólne używanie znaku nie może być jednak sprzeczne z interesem publicznym, a jego celem nie może być wprowadzenie odbiorców w błąd w szczególności co do charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości lub pochodzenia towarów. Dokładne zasady używania znaku towarowego na podstawie wspólnego prawa ochronnego muszą być określone w regulaminie znaku przyjętym przez wszystkich przedsiębiorców.
Opłaty związane z ochroną znaków towarowych
• Za zgłoszenie znaku towarowego do trzech klas towarowych według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług - 550 zł (od każdej klasy powyżej trzech - 120 zł)
• Od wniosku o przekształcenie rejestracji międzynarodowej lub zgłoszenia wspólnotowego w zgłoszenie krajowe - 550 zł
• Od wniosku o rejestrację międzynarodową - 600 zł
• Za przekazanie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego - 120 zł
• Opłata okresowa za 10-letni okres ochrony do trzech klas towarowych według obowiązującej klasyfikacji towarów - 400 zł za każdą klasę (za każdą następną klasę - 450 zł)
 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dylewska

Prawnik w kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK