| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Rozliczenia podatkowe spółek osobowych

Rozliczenia podatkowe spółek osobowych

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki osobowej, zarówno cywilnej, jak i spółki prawa handlowego, podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy, których dochody z udziału w spółce opodatkowuje się na zasadzie proporcji, w zależności od formy prawnej: podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo podatkiem dochodowym od osób prawnych. Sama spółka osobowa stanowi natomiast odrębną jednostkę organizacyjną, w ramach której osiągane są zyski i która prowadzi ewidencje rachunkowe.

EKSPERT RADZI

Podatkowe konsekwencje wystąpienia przez wspólnika ze spółki osobowej mogą mieć miejsce przede wszystkim w sferze rozliczeń z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Jeżeli wystąpienie ze spółki wiąże się z całkowitym zaprzestaniem wykonywania działalności gospodarczej i wygaśnięciem źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, wspólnik, który zaprzestaje wykonywania działalności gospodarczej i przestaje uzyskiwać dochód ze źródła określonego w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zobowiązany jest on do ustalenia tzw. dochodu likwidacyjnego.
Dochód likwidacyjny określa się przy określeniu wartości (ustalonej według cen zakupu) pozostałych na dzień likwidacji wymienionych w ustawie składników majątku spółki osobowej pomnożonej przez taki wskaźnik procentowy, jaki wynika z udziału dochodu w przychodach w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła likwidacja działalności, a jeżeli w tym okresie dochód nie wystąpił (wystąpiła strata) - w roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym nastąpiła likwidacja. Od tak ustalonego dochodu podatek oblicza się w formie ryczałtu w wysokości 10 proc.
Jeżeli więc w obecnym oraz poprzednim roku podatkowym spółka osobowa uzyskała stratę, podatek od likwidacji działalności gospodarczej będzie wynosił 0 zł. Pamiętać trzeba, że opisany powyżej podatek nie jest podatkiem od wartości towarów handlowych pozostałych na dzień wystąpienia ze spółki osobowej. Podatek ten uzależniony jest bowiem od stopnia rentowności wykonywanej działalności. Istotne jest także to, że na wysokość podatku likwidacyjnego nie wpływa wartość środków trwałych pozostałych na dzień wystąpienia ze spółki.
Przepisy określają kilka przypadków, w których nie ustala się dochodu na dzień likwidacji. Są to jednak głównie sytuacje, w których osoba fizyczna w inny sposób będzie kontynuowała prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem składników majątku pozostałych po likwidacji spółki osobowej.
Wspólnik występujący ze spółki osobowej nie będzie miał obowiązku opodatkowania dochodu likwidacyjnego, jeżeli w dalszym ciągu zamierza prowadzić działalność gospodarczą jako samodzielny przedsiębiorca, lub też wstąpi do innej spółki, czyli jeżeli w wyniku wystąpienia ze spółki jawnej nie wygaśnie jego źródło przychodów wynikające z działalności gospodarczej.
Pamiętać należy, że podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia właściwego sobie naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej. Ponadto konieczne jest sporządzenie spisu z natury.
Wspólnik kontynuujący wykonywanie działalności gospodarczej w ramach innej spółki lub jako indywidualny przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zapłaty zryczałtowanego podatku likwidacyjnego. W celu prawidłowego ustalenie dochodu zobowiązany jest on jednak (podobnie jak i wspólnik całkowicie kończący działalność gospodarczą) do sporządzenia spisu z natury.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółce osobowej, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni, albo wkładów do spółki osobowej. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać może natomiast zwrócona wspólnikowi przez spółkę lub pozostałych wspólników nadwyżka pieniężna ponad wartość wniesionego przez niego do spółki wkładu.
Co do zasady wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej nie wywiera wpływu na rozliczenia w zakresie VAT. Spółka osobowa jest bowiem odrębnym od osoby wspólnika podatnikiem podatku od towarów i usług.

MARCIN SIKORA
 doradca podatkowy, Kancelaria Sikora i Wspólnicy

PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pawłowska

Doradca Podatkowy (nr wpisu 11638)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK