| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Rozliczenia podatkowe spółek osobowych

Rozliczenia podatkowe spółek osobowych

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki osobowej, zarówno cywilnej, jak i spółki prawa handlowego, podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy, których dochody z udziału w spółce opodatkowuje się na zasadzie proporcji, w zależności od formy prawnej: podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo podatkiem dochodowym od osób prawnych. Sama spółka osobowa stanowi natomiast odrębną jednostkę organizacyjną, w ramach której osiągane są zyski i która prowadzi ewidencje rachunkowe.

EKSPERT RADZI

Przeniesienie prawa do rozporządzania składnikami majątkowymi w drodze aportu, a więc czynności zwolnionej z VAT, może wywoływać określone konsekwencje w zakresie korekty podatku naliczonego. Wszystko zależy od tego, co jest przedmiotem aportu.
Korygując kwotę podatku odliczonego, należy mieć na uwadze, że nie uwzględnia się czynności, które nie podlegają opodatkowaniu VAT. U podatnika, który wnosi aportem przedsiębiorstwo lub oddział samodzielnie sporządzający bilans, transakcja taka nie rodzi obowiązku korekty podatku odliczonego od nabytych składników majątkowych, gdyż na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT nie podlega ona opodatkowaniu tym podatkiem.
Warto przy tym pamiętać, że poszczególne składniki niematerialne i materialne tworzą przedsiębiorstwo, wówczas jeżeli łączy je funkcja, jaką razem mogą spełnić, tj. realizacja określonego zadania gospodarczego. Potwierdza to orzecznictwo sądów administracyjnych (por. wyrok WSA w Warszawie w wyroku z 7 lutego 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 934/07; podobnie ten sam sąd w wyroku z 30 czerwca 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 540/08).
Warunek wyłączenia z VAT będzie spełniony zatem także wtedy, gdy przedmiotem aportu będzie oddział spółki pozwalający na samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej, i to bez względu na to, czy sporządza odrębnie bilans. Wiele wątpliwości powstaje w przypadku aportu środków trwałych oraz towarów handlowych poza przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią. W wyjaśnieniach ministra finansów z 27 marca 2007 r., sygn. PT5-033-13-EK/2006/AP-7828/7789, wskazano na obowiązek korekty podatku odliczonego od tych składników. W ślad za tymi wyjaśnieniami stanowisko takie przyjęły organy podatkowe.
Interpretacja ministra finansów budzi jednak istotne zastrzeżenia. Należy zauważyć, że wprowadzone rozporządzeniem MF zwolnienie z VAT składników majątkowych wnoszonych w drodze aportu do spółek osobowych nie znajduje uzasadnienia w przepisach Dyrektywy 112, która wyraźnie wymienia czynności zwolnione w tym podatku. Zawarty w Dyrektywie zamknięty katalog czynności zwolnionych wiąże każde państwo członkowskie i wszelkie odstępstwa od powszechności opodatkowania są niedopuszczalne. Potwierdzał to niejednokrotnie Europejski Trybunał Sprawiedliwości (por. wyrok z 18 stycznia 2001 r. w sprawie C-150/99 Stockholm Lindopark). Pomimo zatem zwolnienia wkładów niepieniężnych z VAT w mojej ocenie przyjąć należy, że podatnik nie ma obowiązku korygowania kwoty podatku odliczonego, gdyż praw podatnika nie może determinować norma prawa krajowego sprzeczna z prawem wspólnotowym.
Trudno przewidzieć, jakie stanowisko zajmą ostatecznie sądy administracyjne. Obecnie część wyroków jest niestety niekorzystna dla podatników (por. wyroki WSA w Szczecinie z 8 maja 2008 r., sygn. I SA/Sz 775/07 lub NSA z 23 kwietnia 2008 r., sygn. I FSK 505/07). W orzeczeniach tych brak jest jednak odniesienia do aspektu niezgodności między prawodawstwem wspólnotowym i krajowym. Dlatego na szczególną uwagę zasługuje wyrok WSA w Warszawie z 20 maja 2008 r., sygn. III SA/Wa 364/08, w którym sąd zawarł dwie istotne konkluzje. Po pierwsze, sprzeczne z prawem wspólnotowym zwolnienie z VAT nie ogranicza prawa podatnika do odliczenia podatku, a po drugie, podatnik nie jest obowiązany do naliczenia podatku należnego od tej transakcji, gdyż nieprawidłowo implementując do krajowego porządku prawnego przepisy dyrektywy państwo członkowskie bierze na siebie ryzyko ponoszenia negatywnych tego konsekwencji, również w zakresie wpływów budżetowych z tytułu podatków.

TOMASZ STANEK
doradca podatkowy, Kancelaria Podatkowa Ożóg i Wspólnicy

PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

ASCS-Consulting Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK