| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Ochrona praw wykonawcy w umowach budowlanych

Ochrona praw wykonawcy w umowach budowlanych

Od tego, jaki typ umowy - o roboty budowlane czy o dzieło - zawrze wykonawca z inwestorem, zależy, czy będzie on sam czy też solidarnie z inwestorem odpowiadał za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Od rodzaju umowy zależy też sposób ustalania wynagrodzenia wykonawcy.

Wybór typu umowy
 
Inwestor oraz wykonawca mają bardzo dużą swobodę w zakresie regulacji wzajemnych praw i obowiązków, związanych z realizacją przedsięwzięcia budowlanego. Nie może ona być jednak sprzeczna z naturą zobowiązania, przepisami obowiązującego prawa oraz zasadami współżycia społecznego. W praktyce inwestorzy i wykonawcy decydują się najczęściej zawrzeć jedną z dwóch umów nazwanych, uregulowanych w kodeksie cywilnym: umowę o dzieło lub umowę o roboty budowlane.
Obie umowy mają wiele cech wspólnych, bowiem umowa o roboty budowlane wywodzi się od umowy o dzieło i przez długi czas była uważana przez część prawników za podtyp umowy o dzieło. Z tego względu wiele trudności sprawia odróżnienie umowy o dzieło w zakresie robót budowlanych od umowy o roboty budowlane. Mają z tym problem nie tylko uczestnicy procesu budowlanego: inwestor, wykonawca i podwykonawca, ale także sędziowie, którzy rozstrzygają spory wynikające z tych umów.
 
Różnice w definicjach
 
Zgodnie z art. 647 kodeksu cywilnego przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Stronami tej umowy są zazwyczaj: inwestor, wykonawca i podwykonawca. Zgodnie natomiast z art. 627 kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło może dotyczyć także wykonania pewnego zakresu prac budowlanych. Zamawiający, którym w takim przypadku będzie najczęściej inwestor lub główny wykonawca, będzie zlecał wykonanie pewnych prac, jak np. pomalowanie ścian, wstawienie okien czy ułożenie podłóg, a przyjmujący zamówienie, którym najczęściej będzie wykonawca główny lub podwykonawca, będzie zobowiązywał się do wykonania tych robót za określonym wynagrodzeniem.
Regulacje kodeksu cywilnego są na tyle ogólne, że w praktyce te same czynności budowlane mogą być wykonywane na podstawie umowy o roboty budowlane, a innym razem na podstawie umowy o dzieło. Rozróżnienie, jaka była podstawa do wykonywania danych prac, nie jest łatwe i nastręcza wiele trudności. Warunkiem koniecznym do uznania zawieranej umowy jako umowy o roboty budowlane jest zobowiązanie inwestora do przygotowania robót budowlanych - w szczególności poprzez dostarczenie wykonawcy dokumentacji projektowej, opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz dokonanie czynności formalno-technicznych koniecznych do rozpoczęcia robót, przekazanie terenu budowy, odebranie gotowego obiektu oraz zapłata wynagrodzenia. Warunkiem koniecznym do uznania zawieranej umowy jako umowy o roboty budowlane jest także zobowiązanie wykonawcy do sprawdzenia dokumentacji projektowej, wykonania obiektu zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami, zabezpieczenia terenu budowy oraz oddanie do użytku obiektu. Umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem, a jeżeli jakiekolwiek przepisy, np. prawa budowlanego, wymagają do wykonania prac jakiejkolwiek dokumentacji, to powinna być ona częścią składową umowy.
Nie wszystkie jednak czynności dokonywane na placu budowy i zmierzające do realizacji inwestycji budowlanej muszą być uznane za wykonanie umowy o roboty budowlane. Niektóre z tych działań mogą być np. realizacją umowy o dzieło. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2002 r. (sygn. akt III CZP 63/01) cechami odróżniającymi umowę o roboty budowlane od umowy o dzieło są: po pierwsze - ocena realizacji inwestycji stosownie do wymogów prawa budowlanego; po drugie - szczególna postać współdziałania w przypadku umowy o roboty budowlane inwestora z wykonawcą w zakresie przygotowania i wykonania przedmiotu świadczenia, przejawiającą się w obowiązkach inwestora w zakresie dostarczenia projektu i przekazania terenu budowy. Stanowisko to Sąd Najwyższy potwierdził ostatnio w wyroku z 7 grudnia 2005r. (sygn. akt V CK 423/05).
W praktyce przyjmuje się najczęściej, że umowa o roboty budowlane ma zastosowanie przede wszystkim przy realizacji przedsięwzięć o większych rozmiarach oraz zindywidualizowanych właściwościach zarówno fizycznych, jak i użytkowych, a także do prac remontowych, które można zakwalifikować jako roboty budowlane. Umowa o dzieło w zakresie prac budowlanych służy natomiast realizacji prac o charakterze wyposażeniowym, uzdatniającym i konserwacyjnym, które takiego przymiotu nie posiadają.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK