| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Ochrona praw wykonawcy w umowach budowlanych

Ochrona praw wykonawcy w umowach budowlanych

Od tego, jaki typ umowy - o roboty budowlane czy o dzieło - zawrze wykonawca z inwestorem, zależy, czy będzie on sam czy też solidarnie z inwestorem odpowiadał za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Od rodzaju umowy zależy też sposób ustalania wynagrodzenia wykonawcy.

Wybór typu umowy
 
Inwestor oraz wykonawca mają bardzo dużą swobodę w zakresie regulacji wzajemnych praw i obowiązków, związanych z realizacją przedsięwzięcia budowlanego. Nie może ona być jednak sprzeczna z naturą zobowiązania, przepisami obowiązującego prawa oraz zasadami współżycia społecznego. W praktyce inwestorzy i wykonawcy decydują się najczęściej zawrzeć jedną z dwóch umów nazwanych, uregulowanych w kodeksie cywilnym: umowę o dzieło lub umowę o roboty budowlane.
Obie umowy mają wiele cech wspólnych, bowiem umowa o roboty budowlane wywodzi się od umowy o dzieło i przez długi czas była uważana przez część prawników za podtyp umowy o dzieło. Z tego względu wiele trudności sprawia odróżnienie umowy o dzieło w zakresie robót budowlanych od umowy o roboty budowlane. Mają z tym problem nie tylko uczestnicy procesu budowlanego: inwestor, wykonawca i podwykonawca, ale także sędziowie, którzy rozstrzygają spory wynikające z tych umów.
 
Różnice w definicjach
 
Zgodnie z art. 647 kodeksu cywilnego przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Stronami tej umowy są zazwyczaj: inwestor, wykonawca i podwykonawca. Zgodnie natomiast z art. 627 kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło może dotyczyć także wykonania pewnego zakresu prac budowlanych. Zamawiający, którym w takim przypadku będzie najczęściej inwestor lub główny wykonawca, będzie zlecał wykonanie pewnych prac, jak np. pomalowanie ścian, wstawienie okien czy ułożenie podłóg, a przyjmujący zamówienie, którym najczęściej będzie wykonawca główny lub podwykonawca, będzie zobowiązywał się do wykonania tych robót za określonym wynagrodzeniem.
Regulacje kodeksu cywilnego są na tyle ogólne, że w praktyce te same czynności budowlane mogą być wykonywane na podstawie umowy o roboty budowlane, a innym razem na podstawie umowy o dzieło. Rozróżnienie, jaka była podstawa do wykonywania danych prac, nie jest łatwe i nastręcza wiele trudności. Warunkiem koniecznym do uznania zawieranej umowy jako umowy o roboty budowlane jest zobowiązanie inwestora do przygotowania robót budowlanych - w szczególności poprzez dostarczenie wykonawcy dokumentacji projektowej, opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz dokonanie czynności formalno-technicznych koniecznych do rozpoczęcia robót, przekazanie terenu budowy, odebranie gotowego obiektu oraz zapłata wynagrodzenia. Warunkiem koniecznym do uznania zawieranej umowy jako umowy o roboty budowlane jest także zobowiązanie wykonawcy do sprawdzenia dokumentacji projektowej, wykonania obiektu zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami, zabezpieczenia terenu budowy oraz oddanie do użytku obiektu. Umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem, a jeżeli jakiekolwiek przepisy, np. prawa budowlanego, wymagają do wykonania prac jakiejkolwiek dokumentacji, to powinna być ona częścią składową umowy.
Nie wszystkie jednak czynności dokonywane na placu budowy i zmierzające do realizacji inwestycji budowlanej muszą być uznane za wykonanie umowy o roboty budowlane. Niektóre z tych działań mogą być np. realizacją umowy o dzieło. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2002 r. (sygn. akt III CZP 63/01) cechami odróżniającymi umowę o roboty budowlane od umowy o dzieło są: po pierwsze - ocena realizacji inwestycji stosownie do wymogów prawa budowlanego; po drugie - szczególna postać współdziałania w przypadku umowy o roboty budowlane inwestora z wykonawcą w zakresie przygotowania i wykonania przedmiotu świadczenia, przejawiającą się w obowiązkach inwestora w zakresie dostarczenia projektu i przekazania terenu budowy. Stanowisko to Sąd Najwyższy potwierdził ostatnio w wyroku z 7 grudnia 2005r. (sygn. akt V CK 423/05).
W praktyce przyjmuje się najczęściej, że umowa o roboty budowlane ma zastosowanie przede wszystkim przy realizacji przedsięwzięć o większych rozmiarach oraz zindywidualizowanych właściwościach zarówno fizycznych, jak i użytkowych, a także do prac remontowych, które można zakwalifikować jako roboty budowlane. Umowa o dzieło w zakresie prac budowlanych służy natomiast realizacji prac o charakterze wyposażeniowym, uzdatniającym i konserwacyjnym, które takiego przymiotu nie posiadają.
 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Helpdesk Kadrowy Sp. z o.o.

Outsourcing kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK