| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak przygotować wniosek o dotacje z funduszy UE

Jak przygotować wniosek o dotacje z funduszy UE

Przed złożeniem wniosku o dotacje unijne należy dokładnie sprawdzić go pod kątem wymogów formalnych i merytorycznych. Te pierwsze zazwyczaj można poprawić na etapie wstępnej weryfikacji. Trudniej jest natomiast dokonać merytorycznych zmian. Tymczasem mogą one nie tylko zmniejszyć szansę przedsiębiorcy na uzyskanie dotacji, ale nawet zdyskwalifikować wniosek.

Wymogi formalne projektu
 
Projekt musi być realizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a realizacja przedsięwzięcia mieścić się w ramach czasowych działania. Oznacza to, że rozpoczęcie realizacji inwestycji może nastąpić dopiero po otrzymaniu przez wnioskodawcę potwierdzenia kwalifkowalności projektu, a harmonogram realizacji projektu nie będzie wykraczał poza końcową datę realizacji programu, czyli 31 grudnia 2015 r.
Kwota wsparcia określona we wniosku, wartość projektu i wydatki kwalifikowane muszą być też zgodne z zasadami finansowania projektów, obowiązującymi dla danego działania. W przypadku Działania 4.4 kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może być mniejsza niż 8 mln zł i nie może przekraczać 160 mln zł. Poziom dofinansowania wynosi od 30 do 70 proc. kosztów kwalifikowanych - w zależności od lokalizacji projektu i wielkości przedsięwzięcia. Wnioskowana kwota dofinansowania jest nie mniejsza niż 2,4 mln zł i nie przekracza: 40 mln zł - na część inwestycyjną; 1 mln zł - na część doradczą dla małych i średnich firm; 1 mln zł - na część szkoleniową.
Jeśli wnioskodawca planuje ponieść koszty (kwalifikujące się do objęcia wsparciem) na szkolenia specjalistyczne - nie mogą one przekraczać 10 proc. całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem oraz nie mogą przekraczać:
- 45 proc. wydatków na pokrycie kosztów szkolenia w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy,
- 35 proc. wydatków na pokrycie kosztów szkolenia w przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca.
Maksymalna wartość wsparcia dotycząca planowanych wyłącznie przez mikroprzedsiebiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę kosztów analiz przygotowawczych i usług doradczych związanych z inwestycją nie może przekraczać 50 proc. tych wydatków.
Z kolei koszt zakupu gruntu lub użytkowania wieczystego nie może przekraczać wysokości 10 proc. całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych planowane przez dużego przedsiębiorcę muszą być uwzględnione w wydatkach kwalifikujących się do objęcia wsparciem w wysokości nieprzekraczającej 50 proc. wydatków inwestycyjnych projektu (tj. sumy kosztu kwalifikowanego gruntu, kosztów budynków i budowli, środków trwałych, robót i materiałów budowlanych). Zakupywane w ramach projektu środki trwałe przez dużego przedsiębiorcę muszą być nowe.
Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie zostały zaliczone wydatki na zakup środków transportu - gdy przedsiębiorca wykonuje przeważającą działalność gospodarczą w sektorze transportu.
Przedsiębiorca składa deklarację, że projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (zgodnie z deklaracją Wnioskodawcy) - chodzi tu o ochronę środowiska i równe szanse kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminację. Ponadto przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach działania. W przypadku wystąpienia wątpliwości, czy produkt w ramach podanego PKD jest produktem wykluczonym, na etapie oceny formalnej Instytucja Wdrażająca zwróci się do Wnioskodawcy o przedstawienie kodu CN (Nomenklatura Taryfowa i Statystyczna).
OCENA FORMALNA
Ocena dokonywana jest w Regionalnej Instytucji Finansującej, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wpływu wniosku. Wpływ wniosku oznacza wpływ wersji papierowej wniosku. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych we wniosku RIF wzywa wnioskodawcę do usunięcia uchybień w terminie trzech dni roboczych od dnia wezwania. Jeśli przedsiębiorca nie dopełni tej formalności - wniosek jest odrzucany z przyczyn formalnych.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK