| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak spadkobiercy dziedziczą udziały w spółkach

Jak spadkobiercy dziedziczą udziały w spółkach

Chociaż z chwilą otwarcia spadku, czyli śmierci wspólnika, spadkodawcy, spadkobiercy nabywają prawa do jego udziałów w spółce, nie stają się oni jednak automatycznie wspólnikami. Spółka musi się z nimi rozliczyć, ale nie ma obowiązku przyjąć ich w poczet wspólników, chyba że spadkodawca zastrzegł to wcześniej w umowie spółki.

Dziedziczenie z mocy ustawy
 
Masę spadkową obejmującą: udziały, akcje lub przedsiębiorstwo, spadkobiercy mogą dziedziczyć z mocy ustawy lub na podstawie testamentu. Jeżeli spadkodawca nie sporządził testamentu - spadkobiercy dziedziczą na zasadach ustawowych (tj. według przepisów kodeksu cywilnego). Może się też zdarzyć, że spadkodawca sporządził testament, ale żadna z osób, które powołał, nie może albo nie chce dziedziczyć. Nie będzie dziedziczyć ten, kto został uznany przez sąd za niegodnego dziedziczenia - gdy dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy, podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu, bądź też podstępem albo groźbą przeszkodził mu w dokonywaniu tych czynności. Gdyby jednak spadkodawca przebaczył spadkobiercy, to wówczas nie można go uznać ze niegodnego dziedziczenia. Za niegodnego jest uznany również ten, kto umyślnie ukrył lub zniszczył testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.
Z ustawy do spadku powołane są przede wszystkim dzieci i małżonek spadkodawcy. Dziedziczą w częściach równych, ale małżonek nie może otrzymać mniej niż jedną czwartą całości spadku. Gdyby zaś spadkodawca nie pozostawił dzieci, to wówczas z mocy ustawy dziedziczą po nim: małżonek, rodzice i rodzeństwo. W tym przypadku małżonek nie może otrzymać mniej niż połowę spadku. Zdarza się, że wprawdzie dziecko spadkodawcy umrze przed nim, ale żyją jego dzieci, czyli wnuki spadkodawcy. Wtedy udział zmarłego dziecka przypada jego dzieciom w częściach równych. Natomiast w razie braku dzieci, wnuków, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa cały spadek otrzymuje małżonek spadkodawcy. Gdyby zaś spadkodawca nie pozostawił małżonka ani krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy, a także nie powołał nikogo do spadku na mocy testamentu, to wówczas cały spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Dziedziczy ona wówczas jako spadkobierca ustawowy. Natomiast Skarb Państwa jako spadkobierca ustawowy dziedziczyłby w takiej sytuacji wówczas, gdyby miejsca zamieszkania spadkodawcy w kraju nie udało się ustalić, albo znajdowało się ono za granicą.
Dziecko adoptowane dziedziczy po przysposabiającym i jego krewnych tak, jak gdyby było jego dzieckiem biologicznym. Z kolei przysposabiający i jego krewni dziedziczą po tym dziecku na takich zasadach jak wówczas, gdyby przysposabiający był jego rodzicem biologicznym.
DEFINICJA PRZEDSIĘBIORSTWA
Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:
- nazwę przedsiębiorstwa (czyli oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnioną część);
- własność nieruchomości lub ruchomości - w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
- prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
- wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
- koncesje, licencje, zezwolenia;
- patenty i inne prawa własności przemysłowej;
- majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
- tajemnice przedsiębiorstwa;
- księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Podstawa prawna
art. 551 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
OBLICZANIE WARTOŚCI DAROWIZNY
Wartość przedmiotu darowizny obliczana jest według stanu z chwili jej dokonania i według cen z chwili działu spadku. Natomiast nie uwzględnia się przy tym pożytków przedmiotu darowizny.
JAK ZALICZYĆ PODAROWANIE UDZIAŁÓW NA SCHEDĘ SPADKOWĄ
1. Wartość podarowanych akcji, udziałów i przedsiębiorstwa dolicza się do całego spadku lub tej części spadku, która podlega podziałowi między spadkobierców zobowiązanych wzajemnie do zaliczenia.
2. Oblicza się schedę spadkową każdego z tych spadkobierców.
3. Każdemu z tych spadkobierców na poczet jego schedy zalicza się wartość darowizny podlegającej zaliczeniu.
UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ
Przez umowę spółki cywilnej wspólnicy zobowiązującą się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowę spółki cywilnej należy stwierdzić pismem. Spółka cywilna nie jest więc spółką w potocznym rozumieniu tego słowa, lecz tylko umową spółki.
ROZPORZĄDZENIE WSPÓLNYM UDZIAŁEM
Artykuł 199 kodeksu cywilnego stanowi, że do rozporządzenia rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, których udziały wynoszą co najmniej połowę. Współwłaścicielami w tym przypadku są wszyscy spadkobiercy zmarłego wspólnika spółki cywilnej, którzy odziedziczyli wspólnie jego udział w tej spółce. Jeśli nie mogą porozumieć się co do wskazania osoby do wykonywania ich praw w spółce, to powinni zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie w trybie art. 199 k.c. w zw. z art. 1034 k.c.
KRYTERIA OGRANICZEŃ DLA SPADKOBIERCÓW
Umowa spółki może w sposób dowolny określić kryteria ograniczeń dla spadkobierców zmarłego wspólnika w związku z przystąpieniem ich do spółki. Takim kryterium może być na przykład: wiek, płeć, zawód, prowadzenie działalności gospodarczej, doświadczenie zawodowe, posiadanie określonych uprawnień, znajomość języków obcych, zgoda na zmianę miejsca zamieszkania lub podjęcia pracy w spółce.
PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI
Do chwili ustalenia osoby reprezentującej prawa spadkobierców w spółce pozostali żyjący wspólnicy mogą sami podejmować wszelkie czynności związane z prowadzeniem spraw spółki. Podjęte w tym trybie czynności będą wywierały wiążący skutek dla spadkobierców.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Witold Chomiczewski

Radca prawny, wspólnik w Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych sp.k. Specjalizuje się w prawie IT i nowych technologii, ma bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców związanych z e-commerce, doradza m.in. spółkom zajmującym się marketingiem internetowym, przygotowuje umowy dotyczące SEO/SEM, reklamy RTB, prawa autorskiego w Internecie. Wspiera przedsiębiorców internetowych, a zwłaszcza portale w sprawach związanych z odpowiedzialnością za cudze treści. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych dotyczących problematyki prawa autorskiego, Internetu oraz prawa gospodarczego. Brał udział w projekcie na zlecenie Komisji Europejskiej, Study on Liability of Internet Intermediaries, który dotyczył dyrektywy o handlu elektronicznym. Pełnomocnik ds. Legislacji Izby Gospodarki Elektronicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK