| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak zwołać zgromadzenie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Jak zwołać zgromadzenie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

30 czerwca jest ostatnim terminem, w którym powinny odbyć się zwyczajne zgromadzenia wspólników w większości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Zarząd spółki musi je zwołać w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego, który najczęściej odpowiada rokowi kalendarzowemu. Na rocznym zgromadzeniu wspólnicy powinni stawić się obowiązkowo - mogą bowiem wpływać na porządek obrad, a na zgromadzeniu zażądać tajnego głosowania. O kluczowych dla spółki sprawach może więc przesądzić nawet jeden obecny wspólnik.

Co do pierwszego dokumentu, przepisy k.s.h. nie określają szczegółowo ani jego formy, ani treści. Jednak zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie to powinno zawierać przegląd najważniejszych wydarzeń z punktu widzenia spółki w minionym roku, okoliczności mogące mieć wpływ na jej pozycję rynkową i funkcjonowanie w przyszłości, wreszcie najważniejsze zamierzenia na nadchodzący okres sprawozdawczy.
Sprawozdania finansowe spółki z o.o., zgodnie z art. 4 par. 1 pkt 11 k.s.h., powinny być rozumiane tak, jak stanowią przepisy ustawy o rachunkowości. A zatem każda spółka ma obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, w formie przewidzianej w tej ustawie. Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki, które formalnie jednak nie jest jego częścią. Sprawozdania te powinny być sporządzone w języku polskim i walucie polskiej, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego, a szczegółowy zakres określa art. 49 ustawy o rachunkowości. Ponieważ w ogromnej większości spółek z przyczyn podatkowych rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, sprawozdania powinny zostać w nich sporządzone do 31 marca następnego roku.
Gdy w spółkach z o.o. umowa wspólników ustanowiła radę nadzorczą, wówczas sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu z działalności spółki poddawane jest ocenie przez radę nadzorczą w zakresie zgodności z księgami i stanem faktycznym, a ocena ta jest przedstawiana zgromadzeniu wspólników. Sprawozdanie finansowe powinno być podpisane przez osobę prowadzącą księgi rachunkowe spółki i wszystkich członków zarządu pełniących swoje funkcje w dniu sporządzenia sprawozdania.
Niektóre spółki z o.o. mają obowiązek poddać swoje sprawozdania finansowe badaniu przez biegłego rewidenta i ogłosić w Monitorze Polskim B. Wymóg ten dotyczy spółek, które łącznie spełniają co najmniej dwa z poniższych trzech warunków: średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosi co najmniej 50 osób, suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego wyniosła co najmniej 2,5 mln euro, przychody netto ze sprzedaży i operacji finansowych wyniosły co najmniej 5 mln euro. Niezależnie od powyższych warunków, badaniu podlegają również sprawozdania spółek przejmujących i nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie. Sprawozdania finansowe spółek podlegających corocznemu badaniu muszą zawierać dodatkowo zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.
Wspólnicy spółek z o.o., w szczególności nieposiadający przygotowania w zakresie czytania bilansów, powinni zwrócić szczególną uwagę nie tylko na same końcowe wyniki finansowe spółki i wielkość ewentualnego zysku lub straty, lecz na szczegółowe pozycje sprawozdań finansowych, które ukazują występujące w spółce tendencje, w zakresie np. wielkości sprzedaży, rentowności sprzedaży, rentowności inwestycji finansowych, na wysokość poszczególnych pozycji w kosztach oraz na to, czy koszty poniesione są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych. Dane te należy porównać z danymi zawartymi w sprawozdaniach z lat poprzednich. Jeżeli bowiem z różnych względów zarząd spółki chce wprowadzić wspólników w błąd co do jej rzeczywistej sytuacji, jest mu względnie łatwo manipulować wysokością zysku, w szczególności w drodze operacji na rezerwach niestanowiących kosztów uzyskania przychodu i przychodach z operacji finansowych. Jeżeli spółka sporządza sprawozdania podlegające badaniu przez biegłego i w konsekwencji przedstawia rachunek przepływów pieniężnych, zmiany w stanach środków na początek i koniec okresu sprawozdawczego (przyrost lub spadek) są bardzo dobrym miernikiem pozwalającym zorientować się w rzeczywistej sytuacji finansowej firmy.

JAROSŁAW BIERNACKI

członek zarządu Access, firmy Corporate Finance

reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

ASCS-Consulting Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »