| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak zwołać zgromadzenie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Jak zwołać zgromadzenie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

30 czerwca jest ostatnim terminem, w którym powinny odbyć się zwyczajne zgromadzenia wspólników w większości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Zarząd spółki musi je zwołać w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego, który najczęściej odpowiada rokowi kalendarzowemu. Na rocznym zgromadzeniu wspólnicy powinni stawić się obowiązkowo - mogą bowiem wpływać na porządek obrad, a na zgromadzeniu zażądać tajnego głosowania. O kluczowych dla spółki sprawach może więc przesądzić nawet jeden obecny wspólnik.

Co do pierwszego dokumentu, przepisy k.s.h. nie określają szczegółowo ani jego formy, ani treści. Jednak zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie to powinno zawierać przegląd najważniejszych wydarzeń z punktu widzenia spółki w minionym roku, okoliczności mogące mieć wpływ na jej pozycję rynkową i funkcjonowanie w przyszłości, wreszcie najważniejsze zamierzenia na nadchodzący okres sprawozdawczy.
Sprawozdania finansowe spółki z o.o., zgodnie z art. 4 par. 1 pkt 11 k.s.h., powinny być rozumiane tak, jak stanowią przepisy ustawy o rachunkowości. A zatem każda spółka ma obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, w formie przewidzianej w tej ustawie. Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki, które formalnie jednak nie jest jego częścią. Sprawozdania te powinny być sporządzone w języku polskim i walucie polskiej, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego, a szczegółowy zakres określa art. 49 ustawy o rachunkowości. Ponieważ w ogromnej większości spółek z przyczyn podatkowych rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, sprawozdania powinny zostać w nich sporządzone do 31 marca następnego roku.
Gdy w spółkach z o.o. umowa wspólników ustanowiła radę nadzorczą, wówczas sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu z działalności spółki poddawane jest ocenie przez radę nadzorczą w zakresie zgodności z księgami i stanem faktycznym, a ocena ta jest przedstawiana zgromadzeniu wspólników. Sprawozdanie finansowe powinno być podpisane przez osobę prowadzącą księgi rachunkowe spółki i wszystkich członków zarządu pełniących swoje funkcje w dniu sporządzenia sprawozdania.
Niektóre spółki z o.o. mają obowiązek poddać swoje sprawozdania finansowe badaniu przez biegłego rewidenta i ogłosić w Monitorze Polskim B. Wymóg ten dotyczy spółek, które łącznie spełniają co najmniej dwa z poniższych trzech warunków: średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosi co najmniej 50 osób, suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego wyniosła co najmniej 2,5 mln euro, przychody netto ze sprzedaży i operacji finansowych wyniosły co najmniej 5 mln euro. Niezależnie od powyższych warunków, badaniu podlegają również sprawozdania spółek przejmujących i nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie. Sprawozdania finansowe spółek podlegających corocznemu badaniu muszą zawierać dodatkowo zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.
Wspólnicy spółek z o.o., w szczególności nieposiadający przygotowania w zakresie czytania bilansów, powinni zwrócić szczególną uwagę nie tylko na same końcowe wyniki finansowe spółki i wielkość ewentualnego zysku lub straty, lecz na szczegółowe pozycje sprawozdań finansowych, które ukazują występujące w spółce tendencje, w zakresie np. wielkości sprzedaży, rentowności sprzedaży, rentowności inwestycji finansowych, na wysokość poszczególnych pozycji w kosztach oraz na to, czy koszty poniesione są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych. Dane te należy porównać z danymi zawartymi w sprawozdaniach z lat poprzednich. Jeżeli bowiem z różnych względów zarząd spółki chce wprowadzić wspólników w błąd co do jej rzeczywistej sytuacji, jest mu względnie łatwo manipulować wysokością zysku, w szczególności w drodze operacji na rezerwach niestanowiących kosztów uzyskania przychodu i przychodach z operacji finansowych. Jeżeli spółka sporządza sprawozdania podlegające badaniu przez biegłego i w konsekwencji przedstawia rachunek przepływów pieniężnych, zmiany w stanach środków na początek i koniec okresu sprawozdawczego (przyrost lub spadek) są bardzo dobrym miernikiem pozwalającym zorientować się w rzeczywistej sytuacji finansowej firmy.

JAROSŁAW BIERNACKI

członek zarządu Access, firmy Corporate Finance

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK